aksef 250 mg 20 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Sistemik Antiinfektifler, Antibiyotikler » Antibiyotik
İlaç Etken Maddesi
Sefuroksim Aksetil

AKSEF 250 MG 20 FİLM TABLET, Yerli, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
Aksef 500 mg film tablet, 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Sefuroksim, beta-laktamazlara dayanıklı, semisentetik, geniş spektrumlu, ikinci kuşak sefalosporin grubundan antibiyotiktir. Ampisilin ve amoksisiline dirençli suşların çoğuna etkilidir. Gıdalarla birlikte alındığında sefuroksimin biyoyararlanımı artar. Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, genitoüriner sistem enfeksiyonları, gonore, Lyme hastalığı.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Penisilinlere duyarlı hastalarda sefalosporin grubu antibiyotikler dikkatle kullanılmalıdır. Sefuroksimin taşıt sürme ve/veya makine-teçhizat kullanma üzerinde etkisi yoktur. Gebelikte kullanım kategorisi B dir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin ilk aylarında dikkatle uygulanmalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçer.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Nadiren diyare, bulantı/kusma, kas krampları, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve anaflaksi gibi yan etkiler görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin biyoyararlanımını bir miktar azaltabilirler.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Yetişkinler ve 13 yaşın üzerindeki çocuklarda günde iki defa 250 mg, daha ağır enfeksiyonlarda ise iki defa 500 mg dozunda uygulanabilir. Komplikasyonsuz gonorede tek doz 1000 mg uygulanır.

İlaç Fiyatı 35.24 YTL

PİYASADA MEVCUT DİĞER TAKDİM ŞEKİLLERİ

AKSEF 500 MG 14 FİLM TABLET
AKSEF IM/IV 1500 MG 1 FLAKON,
AKSEF IM/IV 750 MG 1 FLAKON,
AKSEF IM/IV 250 MG 1 FLAKON,
AKSEF 500 MG 20 FİLM TABLET,
AKSEF 250 MG 14 FİLM TABLET,
AKSEF 250 MG 10 FİLM TABLET,

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

1-CEFATİN 250 MG 1 FLAKON
2-SEFUROX 125 MG 10 TABLET
3-CEFATİN 250 MG 10 TABLET
4-CEFATİN 125 MG 10 TABLET
5-ZİNNAT 125 MG 10 TABLET
6-ZİNNAT 250 MG 10 TABLET
7-ZİNNAT 125 MGG 100 ML ŞURUP
8-CEFAKS 100 ML SÜSPANSİYON
9-ORACEFTİN 250 MG 20 TABLET
10-SEFAKTİN 500 MG 10 TABLET

aksef 250 mg 20 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.