Aile Hekimi Değiştirme Nasıl olur ?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Türkiye’deki sa?l?k sisteminin yeniden yap?land?r?lmas? projesinin en önemli a?amas? olan aile hekimli?i uygulamas? ?stanbul’da da ba?lad?. Hekim ba??na 3 bin 500 ki?inin dü?tü?ü Aile Hekimli?i uygulamas?yla ?stanbul’da 940 noktada 3 bin 645 aile hekimi görevine ba?lad?.

Sa?l?k Bakanl???’n?n Sa?l?kta Dönü?üm Projesi’nin en önemli unsurlar?ndan olan ‘aile hekimli?i’nin ilk pilot uygulamas? 2005’te Düzce’de ba?lam??t?. ?stanbul’da ise dün ba?layan uygulamaya kent genelindeki 3645 aile hekimi 940 noktadaki yeni yerlerinde görev yerlerindeydi. Daha önce Sa?l?k Ocaklar? olarak bilinen yerler art?k Aile Sa?l?k Merkezleri olarak hizmet verecek. Yeni uygulamayla art?k her vatanda??n bir doktoru olacak. Uygulaman?n ba?lad??? ilk günü Ba?c?lar’daki Rumeli Aile Sa?l??? Merkezi hekimi Dr.Haluk Bilgen VATAN’a anlatt?:

img319

‘Vatanda?lar?n pek haberi yok’

“Daha önce Sa?l?k Oca?? olan bina ?imdi Aile Sa?l??? Merkezi olarak hizmet verecek. Sokak sokak bize kay?tl? olan hastalar belirlendi.Burada görev yapan 4 doktor arkada??m?zla art?k bu mahalledekilerin aile hekimiyiz.

Vatanda?lar TC kimlik numaralar?n? www.istanbulsaglik.gov.tr adresinden ‘aile hekimim kim’ba?l???na t?klayarak kendi hekimlerinin hangi binada hizmet verdiklerini ö?renebiliyorlar. Yeni uygulamadan vatanda?lar?m?z?n pek haberi yok. Muayeneye gelen vatanda?lar?m?zla görü?erek durumu anlat?yoruz.

‘Hasta hekim hekim dola?mayacak’

Sistem oturduktan sonra vatanda??m?z ve biz doktorlar için daha büyük bir rahatl?k olacak. Her?eyden önemlisi i?gücü kayb? ortadan kalkacak. Her hastay? takip eden bir hekim oldu?u için hasta hekim hekim dola?mayacak. Çünkü hasta her defas?nda farkl? farkl? muayene olabiliyor. Bu ?ekilde hastay? tek elden takip edebilece?iz. Hasta gereksiz tahlil ve tetkiklerden kurtulmu? olacak. ?lk üç ay boyunca her hasta istedi?i hekime gidebilecek. Bize gelen hastalara aile hekiminin kim oldu?unu söyleyerek art?k kendi aile hekimine gitmesini söyleyece?iz.

‘Hekim ba??na 3 bin 500 hasta’

Bana kay?tl? hasta say?s? 3990 ki?i. ?stanbul’da hekim ba??na ortalama 3500 hasta dü?üyor. Bu say? 4000-4500’e kadar ç?kabilir. ?lk üç aydan sonra hastalara hekimini seçme hakk? veriliyor. Vatanda? bununla ilgili bir form var onu doldurarak Toplum Sa?l??? Merkezi’ne onaylatacak ve böylece o doktorun sisteminden ç?karak ba?ka bir hekimin sistemine girmi? olacak.

‘Baz? ilaçlar? ?imdi yazabilece?iz’

Devlet Hastanelerindeki Aile Hekimleri hangi ilaçlar? yazabiliyorsa biz de art?k ayn? ilaçlar? yazabilece?iz. Aile hekimleri eskiden 100 ilaç yaz?lam?yorsa ?imdi 50 ilaç yaz?lamayacak. Baz? ilaçlar? eskiden yazamazken ?imdi yazmaya ba?layaca??z. Mesela Üroloji doktoru d???nda hiç doktorun yazamad??? ilaçlar vard?r. Baz? ilaçlar?n ise hem raporu olmak zorunda hem de uzman doktor yazmak zorunda. Kanser ilaçlar? Hepatit B ve C ilaçlar? gibi.”

aile hekim değiştirmeaile hekimiaile hekimi değişiklik formuaile hekimi değiştirmeaile hekimi değiştirme bursaaile hekimi değiştirme formu istanbulaile hekimi değiştirme istanbulaile hekimi sistemiaile hekimi uygulamasıaile hekimim değiştirmeAİLE HEKİMİM HANGİ SAĞLIK OCAĞINDAaile hekimim kimaile hekimim kim DEĞİŞTİRİRaile hekimim kim istanbulaile hekimimi nasıl değiştirebilirim ankaraaile hekimimi nasıl değiştiririmaile hekimini aynı saglık ocagında degiştirebilirmiyimaile hekimini değiştirmeaile hekimini değiştirme formuaile hekimini değiştirme formu istanbulaile hekimini değiştirme sefaköyaile hekimini nasıl değiştirebilirimaile hekiminimi değiştirmeaile hekimliğiaile hekimliği değiştirmeaile hekimliği değiştirme formuaile hekimliği değiştirme formu istanbulaile hekimliği değiştirme istanbulaile hekimmim hanğisağlık ocağıaile ni değiştirme nasılaile sağlığı hekimi nasıl değiştirilirailehekimliideitirmeformuistanbulankara aile hekimliği değiştirme formuankara da aile hekimi nasıl değiştirilirdiyarbakır aile hekimim kimHEKİM DEĞİŞTİRME FORMU İSTANBULher aileye doktor nasıl olacakistanbul aile hekimi değiştirme formuistanbul aile hekimliği degiştirmeistanbul hekim değiştirme formuistanbul için aile hekimi değişim formuistanbul sağlık hekimi değiştirme nasılistanbul.gov.tr aile hekimi değiştirmeistanbulda aile hekimi değişikliğiKİM HANGİ AİLE HEKİMİNE MUAYENE OLACAKsağlık bakanlığı aile hekimliğisağlık hekimim kim kahramanmaraşsağlık ocağı değiştirsağlık ocağı degıstırmesağlık ocağını değiştirmek

1 yorum yapılmış

  1. avatar

    merhaba ben istanbul üsküdar cumhuriyet mahallesinde ikamet etmekteyim. bana enyakın sağlık ocağı 300 metre yakınımdaki cumhuriyet sağlık ocağı ama bana verilen aile hekimi bana 3 km uzaktaki ataturk mahallesi sağlık ocağında.. şimdi ben 300 metre yakındaki sağlık ocağından değilde 3 km uzaktaki sağlık ocağına mı gitmeliyim… ve bu uygulamaya dayanarak beni oraya yönlendiren görevli neden olduğum adresteki sağlık ocağına beni kaydedemiyor… bu nasıl enerji tasarrufu bu nasıl zaman kazancı…

    emrah ali aksoy11-11 00:06

Aile Hekimi Değiştirme Nasıl olur ? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.