Agrinin Dogal Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Mizak Gulme ve Agri Tedavisi

Mizah ağrı gidermede oldukça başarılı bir yöntem olup, vücudun doğal endorfın salgısını arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca bu yöntemin diğerlerinden farkı bireyde hoş duygular yaratan mizah olayı bittik­ten sonra hemen ağrı duyusunun hissedilmeyişidir.

Gülmek için bazı öneriler
1. Sizce komik olan, sizde güzel duygular yaratan eylemi 20 daki­kadan fazla sürdürün. Bu amaçla;
Mizah kitapları okuma ,
Komik hikayeler okuma,
En beğendiğiniz komedyeni dinleme / izleme,
En sevdiğiniz televizyon komedi şovunu izleme gibi yollar izleyebilirsiniz.
2. Önceden sizin için en komik olan şeyi bulup ağrı sırasında bunu düşünün.
Gülme / mizahi düşünce özellikle ağrılı işlemlerden önce kulla­nılabilecek yararlı bir yöntemdir.

DÜŞLEME

Düşleme, bireyde kontrol duygusu ve gevşeme sağlayan bir dik­kati başka yöne çekme yöntemidir. Ağrı dindirme amaçlı düşleme ise; bireyde ağnnın şiddetini azaltan duyusal imajlar geliştirmek için düş gücünü kullanmadır.

Düşlemenin Ağrıya Etkisi

Düşleme, dikkati ağrıdan başka yöne çekmek için kullanılabilir. Böylece ağrı toleransı arttırılır.
Düşleme, gevşemeyi sağlamak için kullanılabilir böylece ağrı ile ilgili stresi azaltır.
Düşleme, bir ağrı dinme düşü olarak kullanılabilir. Böylece algı­lanan ağrı şiddeti azalır.

Ağrı Giderme Mekanizması

Düşlemenin ağn ile başetmeye yardımcı olması iki temel nedene dayanır. Bunlar;
Hoş bir gevşeme düşünde odaklaşma ile sonuçlanan dikkati başka yöne çekme, düşlemenin etkinliğini arttırır,
Düşlemeyi kullanan hastalar kontrol duygusu kazanır.
Gevşemenin düşleme ile birlikteliği kas gerginliğini anksiyete ve ağrıyı azaltmaya katka sağlar. Olumlu düşlemeler yararlı fizyo­lojik yanıtlarla sonuçlanabilir.
Düşleme bu zinciri kırabilir, fizyolojik yanıtları değiştirebilir. Düşlemede anahtar işlev hastanın ağrı duyusunu algılamada deği­şiklik yapabilmesidir. Düşlemenin gevşemeye göre daha uzun süre­li ağrı toleransı sağladığı gösterilmiştir.
Düşleme diğer ağrı yönetimi yaklaşımları ile birlikte kullanıldı­ğında akut ve kronik ağrılarda çok etkili bir yöntemdir. Araştırma sonuçları psikolojik yaklaşımların kas gerginliğini azaltarak ağrıyı giderdiğini göstermektedir.

Düşleme İlkeleri

Düşleme yöntemi hasta ağrısız ya da az ağnlı iken öğretilmelidir.
Düşleme kendi kendine ya da başkasının rehberliğinde yapı­labilir
Başkasının rehberliğinde yapılacaksa; hazırlanan bir senaryo­nun düşlenmesi için hastaya yardımcı olmak gerekir.
Kendi kendine yapılan düşlemede ise; hastaya hoş olaylar anım­saması ya da yaratması için eğitim yapılır.
Düşleme yönteminde iki farklı yaklaşım vardır. 1. Hastanın ağnlı olaydan uzaklaştırılması: Bu yaklaşımda has­ta durumuna uymayan bir düş geliştirir. Bu düşün içinde ağrı yoktur. Düşlemede en çok kullanılan keyifli sahneler deniz, göl, orman gibi alanlardır.
2. İkinci yaklaşımda hastanın dikkati ağrıya yönelmiştir. Bu ne­denle “dönüşüm” olarak adlandırılır. Dönüşümde;
Ağrıyı ağnsızlığa dönüştürme örneğin ağnlı bölgenin buza dönüşmüş olduğunu düşünme,
Ağrıyı bir renk olarak düşünme ve onu başka bir renge dö­nüştürme örneğin, kırmızıyı pembeye dönüştürme yani sıcak bir renkten soğuk bir renge ya da tam tersine,
Ağrı şiddetini 0-10 ölçeğine göre puanlama ve derin soluk alıp vererek ya da şarkı söyleyerek, kumsalda koşmayı düş-leyerek bu sayıyı küçültmeye çalışma.

Agrinin Dogal Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.