Agrinin Degerlendirilmesi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Ağrının Değerlendirilmesi

Hastayı tıbbi tedaviye yönelten nedenlerin başında gelen ve insa­nın hayatında çok önemli olumsuz etkileri olabilen ağrının ortak bir dil ile, ağrının ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Ancak sübjektif bir deneyim olan ağrının değerlendirilme­si oldukça güçtür.

Ağrı değerlendirilmesinde kullanılan tek boyutlu yöntemler; Kategori Skalaları: Bu tip skalaların sözel yanıtlı olanlarında has­tadan ağrısının şiddetini tanımlayan sözcükler seçmesi istenir. Ör­neğin Melzack ve Targerson ağrının şiddetini tanımlamak için hafif, can sıkıcı, rahatsız edici, berbat, çok şiddetli sözcüklerini kullan­mışlardır. Bu çeşit kategori skalaları sadece kelimelerle sınırlı de­ğildir. Örneğin; ağrının değerlendirilmesi için yüz ifadelerini resimle­yen bir skala geliştirilmiştir.

Sayısal Skalalar: Nümerik Rating Scala (NRS) Sübjektif ağrı de­ğerlendirilmesinde en basit ve en sık kullanılan ölçüm şeklidir. Has­talar sıfırın ağrısızlığı, 10’un olabilecek en şiddetli ağrıyı ifade ettiği­ni bilir ve buna göre 0-10 arasındaki bir diğer skalada ne şiddette bir ağrı duyduğunu ifade eder. Bu tip skalalar hasta tarafından kolay anlaşılır. Hem yazılı hem de sözlü olarak uygulanır. . Vizüel Anolog Skala (VAS): Sayısal skala kadar basit ve yararlı bir yöntemdir. Bir ucunda ağrısızlık, diğer ucunda olabilecek en şid­detli ağrı yazan 10 cm. bir cetvel üzerinde hastadan kendi ağrısını işaretlemesi istenir. Bu yöntemde hastaya; iki uç nokta olduğunu ve bu noktalar arasında herhangi bir noktayı işaretlemekte özgür olduğu belirtilir. Bu skalalar oldukça yararlı olmasına karşın, hasta­lar tarafından pratik olarak uygulanamamaktadır ve kronik ağrılı hastalarda VAS ölçümü yeterli değildir.

Ağrı ölçümünde kullanılan çok boyutlu yöntemler; . Mc Gill Ağrı Soru Formu (MPG): Ağrıyı sensoryel, affektif ve de­ğerlendirme yönünde inceleyen 20 takım soru içeren bir ölçektir. Hastaya ağır bir zorlama getirmektedir. Hastanın ağrısına uyan ta­kımı seçmesi ve takım içindeki uygun ağrı sözcüğünü işaretlemesi istenir. Formun uygulanması 5-15 dakika sürer. Formun aile üyele­rinden biri ile doldurulması daha iyi sonuç verir. . West Hoyen Yale Çok Boyutlu Ağrı Soru Formu: Bu form 3 bö­lümden oluşur ve 52 maddesi vardır.
Kısa Ağrı Soru Formu: Bu form ile çok yönlü ve hızlı bir ağrı de­ğerlendirilmesi yapılır.
Memorial ağrı değerlendirme kartı: Ağır hastalarda analjezik et­kinliğinin test edildiği bir yöntemdir. Kısa zaman diliminde uygula­nabilir.

Agrinin Degerlendirilmesi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.