Abilify Tabletten

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Kullanımı:
Şizofreni: 10 veya 15 mg tek doz olarak zaman ne olursa olsun Abilify’ın yemek üzerine önerilen başlangıç dozu / gün ‘Roll. Idame dozu / gün 15 mg. Klinik çalışmalarda, 10-30 mg / gün etkili doz aralığında olduğu tahmin edildi. Bipolar Mani: Öğün günde tek doz, ilk doz genellikle 15 veya günde 30 mg olarak zamandan bağımsız olmalıdır. Gerekirse, doz ayarlaması az 24 saat içinde yapılmalıdır. Antimanik etkinliği (3-12 hafta) / gün dozunda bir dizi klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır 15-30 mg. klinik araştırmaların güvenilirliğine ün 30 mg / gün doz değerlendirildi olmamıştır. Abilify’nın güvenliği ve etkinliği hastalarda 18 yaşından kurulmuş değil. CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörleri Aripiprazolün aynı zamanda durumunda güçlü bir bağlılık ile aripiprazol dozu normal doz yarı yarıya azaltılmalıdır. Kombine tedavi, aripiprazol dozu yeniden artırılmalıdır sona erdi. Güçlü bir CYP3A4 indükleyici tedavi aripiprazol eklendiğinde, aripiprazol dozu iki katına olmalıdır. CYP3A4 indükleyici kombinasyon tedavisi ile azaltılmalı aripiprazol dozu geri çekilir. CYP3A4 ve CYP2D6 enzim inhibitörleri, pek çok hastada aynı zamanda günlük doz azaltılmasını tedavi edilir dikkate alınmalıdır.

Endikasyonları:
Klinik düzelme akut şizofrenik atak tedavisinde devamı ve bakım tedavisi sırasında ortaya koymuştur. Akut manik bipolar bozukluk tedavisi işaret edilmiştir ilişkilidir.

Kontrendikasyonları:
Veya aripiprazol herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir bulunmaktadır.

Notlar:
birkaç hafta birkaç gün hastanın klinik durumuna artırabilirsiniz. Hastalar yakından bu süre içinde takip edilmelidir. psikotik bozukluklar intihar ihtimali gereken, tabii ki, ilaç tedavisinin yanı sıra, hastalar yakından izlenmektedir. Antipsikotiklerin uzun süreli tedaviden sonra, geç diskinezi riskini artırır çünkü işaret ve geç diskinezi doz azaltılması veya ilacın kesilmesi belirtileri olarak kabul edilir gördüğümde. Bu bulgular veya geçici olarak tedavinin kesilmesini takiben kötüleşebilir olabilir. Antipsikotikler, aripiprazol dahil, Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) uygulanması, bir bulgu kompleksi denilen birlikte bazen ölümcül bildirilmiştir. NMS hiperpireksi kas gerginliği Klinik belirtiler, mental durum değişiklikleri ve otonomik instabilite bulguları (düzensiz nabız veya kan basıncı, taşikardi, aşırı terleme ve kalp ritim bozukluğu) bulunmaktadır. Fosfokinazda artış da (rabdomiyoliz) ve akut böbrek yetmezliği de kreatin fosfokinaz, miyoglobinüriye oluşabilir. Hasta işaret ve NMS belirtileri, NMSs geliştirmek veya ateş diğer klinik belirtileri olmadan, ilaç derhal kesilmelidir eğer. Nöbet bozukluğu ya da şartı nöbet ile ilişkili Tarihi, dikkatli hastalarda kullanılmalıdır. olası nedenleri ortostatik hipotansiyon ile aripiprazol konabilir olarak alfa1-adrenerjik reseptör antagonist aktivitesi. Aripiprazol kardiyovasküler hastalıklar (miyokard infarktüsü veya iskemik kalp hastalığı, tarih, kalp yetmezliği ya da iletim anormallikleri), serebrovasküler hastalık veya hipotansiyon koşullar (dehidrasyon, hipovolemi ve antihipertansif ilaç tedavisi) hastaların dikkatli kullanılması gerektiğini duyurdu yol açabilir. Aripiprazol, çekirdek vücut sıcaklığı yükselir, öyle ki yoğun egzersiz aşırı ısı, antikolinerjik etkisi, neden hangi-cekti su alımı veya maruz kalma bu hasta uygun bakım için bu reçeteler gerektiğini göstererek gibi koşulların kaldırılması ile eş zamanlı. antipsikotik ilaç kullanımı ve özofagus kanseri bağlantı çabası olmuştur dismotilitesi getirdi. Aspirasyon riski olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Atipik antipsikotiklerle tedavi, demansla psikoz ile ilişkili yaşlı hastalarda ölüm riski var. ölüm çeşitli nedenleri, kardiyovasküler ölüm, büyük bir kısmı (kalp yetmezliği, ani ölüm gibi) ya da (örneğin pnömoni) doğada enfeksiyon olarak kabul etmektedirler. Aripiprazol psikoz demansla kullanılan ilişkili olan hastaların tedavisinde. ölüm dahil psikozu olan yaşlı hastalarda Alzheimer hastalığı, serebrovasküler olaylar (ör. bağlamında inme, iskemik atak) geçici bildirilmiştir. istatistiksel olarak anlamlı bir doz-cevap ilişkisi olarak serebrovasküler olaylar hastalarda aripiprazol ile tedavi. Hiperglisemi ve diyabet hastalarında, bazı durumlarda bildirilmiştir, hiperglisemi ve ketoasidoz abartılı, hiperozmolar koma ve ölüm bildirilmiştir, dahil. Hiperglisemi nadiren bildirilmiştir. şizofreni yüksek ve genel popülasyonda diyabet görülme oranının artmasından olan hastalarda diyabet Amaç risk atipik antipsikotik kullanımı ve glikoz anomalileri vardır zor arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. hastalarda hiperglisemi atipik antipsikotik ilaçların yan etki riski tam olarak tahmin edilemez bağlantılı ile tedavi edilebilir. Atipik antipsikotikler ve diabetes mellitus düzenli hastalarda olası bir glisemik kontrol kötüleşmesine karşı başlayan tanısı takip edilmelidir oldu. açlık kan şekeri testi başında tedavisi periyodik sırasında diabetes mellitus (şeker hastalığı, aile öyküsü) ve hastalar tedaviye başlamadan atipik antipsikotik tedavi ve obezite gibi risk faktörleri yapılmalıdır. Bazı durumlarda, ilacın kesilmesi rağmen anti-diyabetik tedavisi hala olmalıdır. Gebelik kategorisi C.. İnsanlarda sınırlı deneyim göz önüne alındığında, gebelik yalnızca beklenen faydaların potansiyel risk ve daha fazla karşı kullanılması gereken esnasında fetus. anne sütüne Pass bilinmemektedir. Hastalar ne zaman emzirme aripiprazol arasındadır önlemek için talimat olmalıdır. Güvenilirlik ve 18 yaşın altındaki hastalarda etkinliği kanıtlanmamıştır. Hastalar, engel değil, dikkatli, karşı uyarılmalıdır, tehlikeli makine gibi kullanmak için araç aripiprazolün için.

Yan Etkiler:
Şizofreni hastalarının plasebo-kontrollü çalışmalarda yaptım, tedavi yan / yan etkiler görüldüğü gibi: yaygın (>% 10) Çok: baş ağrısı, uykusuzluk. Yaygın (>% 1 – <% 10):>% 10): bulantı, uyku hali, akatizi. Yaygın (>% 1 – <% 10):>% 0.1 <% 1): taşikardi, ortostatik hipotansiyon. Bilinen antipsikotik tedavi ile ilişkili olduğu ve aripiprazol nadir nöroleptik malign sendrom, geç diskinezi ve nöbet olgu bildirimleri arasında advers olay ile ilişkili olduğu bildirilmiştir mevcuttur. Çalışmada uzun vadeli bipolar mani Side / yan etkileri: Sinirlilik, tremor ve akatizi bildirdi. Piyasa Raporu Post / yan etkileri Yan bildirilmiştir: Çok nadir (<% 0.01), senkop, alanin aminotransferaz, artmış değerler aspartat aminotransferaz seviyeleri artar, GGT, artmış pankreatit, vücut ısısı, denge bozukluğu (hipotermi, ateş gibi), alerjik reaksiyon (veya . anafilaktik reaksiyon, anjiyoödem, kaşıntı ya da ürtiker), hiperglisemi, diabetes mellitus, kreatin fosfokinaz, rabdomiyoliz ve priapizm yükselmiş. İlaç Etkileşimleri: temel düşüncedir üzerinde SSS Aripiprazolün etkisi ne zaman santral etkileri dikkatle alkol veya diğer ilaçlarla birlikte alınmalıdır. Aripiprazol, bazı alfa1-adrenerjik reseptör antagonisti antihipertansif ilaçlar akvitesi etkisini artırmak için potansiyel var çünkü. Her ikisi de CYP3A4 ve CYP2D6 aripiprazol metabolizma sorumludur. CYP3A4 indükleyicileri (karbamazepin gibi) aripiprazol temizleme artış ve plazma düzeyinin düşmesine neden olabilir. CYP3A4 (örn ketokonazol) ve CYP2D6 (örn kinidin, fluoksetin, paroksetin) ve aripiprazol eleme inhibe plazma seviyeleri artabilir. Aripiprazolün ketokonazol ve uygulama, ve aripiprazol AUC% 63 aktif metaboliti ve% 77 artış ya da aripiprazol ile ketokonazol kullanılması gerektiğini ve ne zaman, aripiprazol dozu yarısı normal dozu azaltılmalıdır. Diğer güçlü CYP3A4 inhibitörleri (itrakonazol) benzer etkileri ve benzer doz azaltma göstermek için uygulanması gerektiğini bekleniyor, daha zayıf inhibitörler (eritromisin, greyfurt suyu) araştırılmıştır olmamıştır. CYP3A4 inhibitörü kombinasyon tedavisi, aripiprazol dozu çekilme tarafından artırılmalıdır. Uygulama sonucunda güçlü bir CYP2D6 inhibitörü kinidin ile aripiprazolün AUC% 112 artmıştır ama 35% dehidro-aripiprazolün UBB aktif metaboliti döndü. Zaman uygulanması ve aripiprazol, aripiprazol dozu yarısı normal doz azaltılmalı ile kinidin. paroksetin ve CYP2D6 Fluoksatin inhibitörlerininde gibi diğer güçlü, benzer etkiler ve benzer doz azaltılması göstermelidir uygulanmalıdır beklenebilir. CYP2D6 inhibitörü kombinasyon tedavisi, aripiprazol dozu çekilme tarafından artırılmalıdır. Sonuç olarak güçlü bir CYP3A4 indükleyici karbamazepin ile verilen aripiprazolün ve aktif metaboliti Cmax ve AUC dehidro-aripiprazolün yaklaşık% 70 azalmıştır değerler. Karbamazepin iki kat olmalıdır doz aripiprazol yükselmiştir eklenir. Daha fazla doz tırmanması klinik değerlendirme dayalı yapılmalıdır. karbamazepin ile kombine tedavi, para çekme işlemi esnasında aripiprazol dozu azaltılmalıdır.

Abilify Tabletten adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.