Abilify Tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Etken Madde(ler):
Aripiprazol

Piyasa Şekilleri:
30 mg: 28 tablet, 15 mg: 28 tablet, 10 mg: 28 tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Şizofreni: Abilify’ın önerilen başlangıç dozu öğünlerin zamanı dikkate alınmaksızın günde tek doz olarak verilen 10 veya 15 mg/gün’dür. İdame dozu günde 15 mg’dır. Klinik çalışmalarda, 10-30 mg/gün aralığındaki dozların etkin olduğu kabul edilmiştir. Bipolar Mani: Öğünlerin zamanı dikkate alınmaksızın günde tek doz olarak verilmelidir, başlangıç dozu genellikle günde 15 veya 30 mg’dır. Eğer gerekliyse, doz ayarlaması 24 saatten daha kısa sürede yapılmamalıdır. Antimanik etkililiği (3-12 hafta) 15-30 mg/gün doz aralığı için klinik çalışmalarla ispatlanmıştır. 30 mg/gün’ün üzerindeki dozların güvenilirliği klinik çalışmalar ile değerlendirilmiş değildir. Abilify’nın 18 yaşın altındaki hastalarda güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir.

Aripiprazolün güçlü bir CYP3A4 veya CYP2D6 inhibitörü ile eş zamanlı olarak uygulanması durumunda, aripiprazol dozu alışılmış olan dozun yarısına indirilmelidir. Kombine tedaviye son verildiğinde, aripiprazol dozu tekrar yükseltilmelidir. Güçlü bir CYP3A4 indükleyicisi aripiprazol tedavisine ilave edildiğinde aripiprazol dozu iki katına çıkarılmalıdır. CYP3A4 indükleyicisi kombinasyon tedavisinden çıkarıldığında aripiprazol dozu azaltılmalıdır. CYP3A4 ve CYP2D6 enzimlerini inhibe eden çok sayıda ilaçla eş zamanlı olarak tedavi gören hastalarda günlük dozun azaltılması göz önünde bulundurulmalıdır.

Kontrendikasyonları:
Aripiprazole ya da herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir.

Abilify Tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.