Zomig 2,5 mg uyarı ve önlemler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

‘Zomig’ yalnızca, migren teşhisi açıkça konulmuş olan hastalarda kullanılmalı ve önemli olabilecek diğer nörolojik durumların bulunmadığına dikkat edilmelidir.

‘Zomig’in hemiplejik veya baziler migren tedavisinde kullanımıyla ilgili herhangi bir veri mevcut değildir. ‘Zomig’, semptomatik Wollf-Parkinson-White sendromu vakalarına veya kalpteki aksesuvar uyaran iletimi yollarına eşlik eden aritmileri olan hastalara verilmemelidir. Çok nadir durumlarda bu sınıftan olan bileşikler (5HT1B/1D agonistleri) koroner vazospazm ve miyokard enfarktüsü ile ilgili olabilir.

İskemik kalp hastalığı riski olan hastalara Zomig’de dahil bu sınıftan bileşiklerle tedaviye başlamadan önce kardiyovasküler değerlendirme yapılması önerilir (Bkz. Kontren.) Diğer 5HT1B/1D agonistleri gibi zolmitriptan kullanılmasından sonra da prekordiyal bölge üzerinde atipik duyular bildirilmiştir.

Fakat klinik çalışmalarda bu his, aritmilere veya EKG’deki iskemik değişikliklere eşlik etmemiştir. ‘Zomig’ kan basıncını (ileri yaştakilerde daha da belirgin olmak üzere) hafif ve geçici bir şekilde yükseltebilir. Ancak klinik çalışma programında bu, herhangi bir klinik sekel ile bağlantılı bulunmamıştır.

Gebelik Gebe kadınlarda ‘Zomig’ yalnızca, annede elde edilecek faydaların, fetusun karşı karşıya kalabileceği risklerden açıkça daha fazla olması durumunda kullanılmalıdır. Gebe kadınlarda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur.

Laktasyon Zolmitriptan’ın insanlarda anne sütüne geçişi konusunda herhangi bir veri mevcut olmadığından ‘Zomig’in bebeğini emziren kadınlarda kullanılması sırasında dikkatli olmak gerekir.

Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi 20 miligrama kadar çıkan ‘Zomig’ dozları, psikomotor test performansını anlamlı şekilde bozmamıştır. ‘Zomig’ kullanımının, hastaların araç ya da makine kullanma yeteneğini bozma olasılığı yoktur. Ancak somnolans görülebileceği dikkate alınmalıdır.

Zomig 2,5 mg uyarı ve önlemler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.