RINOGEST SR 120 MG 10 MİK.PELLET KAPSÜL

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

 Etken Maddesi
 Pseudoephedrine HCl 

 RINOGEST SR 120 MG 10 MİK.PELLET KAPSÜL 
 Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü

Guaifenesin,100 mg; Psödoefedrin Hcl,30 mg

Endikasyonları

Rinogest ekspektoran şurup (guaifenesin / psödoefedrin Hcl), solunum yolu sıvısının çıkışını artırır ve nazal bölgelerdeki mukozal konjestiyonu ve ödemi azaltır.

Kontrendikasyonları

Zomig aşağıdaki durumlarda kontrendikedir; – Ürünün bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda, – Kan basıncı kontrol altında olmayan hipertansiyon vakalarında, – İskemik kalp hastalığında, – Koroner spazm/printzmetal angina vakalarında,

Uyarılar Önlemler

‘Zomig’ yalnızca, migren teşhisi açıkça konulmuş olan hastalarda kullanılmalı ve önemli olabilecek diğer nörolojik durumların bulunmadığına dikkat edilmelidir. ‘Zomig’in hemiplejik veya baziler migren tedavisinde kullanımıyla ilgili herhangi bir veri mevcut değildir. ‘Zomig’, semptomatik Wollf-Parkinson-White sendromu vakalarına veya kalpteki aksesuvar uyaran iletimi yollarına eşlik eden aritmileri olan hastalara verilmemelidir. Çok nadir durumlarda bu sınıftan olan bileşikler (5HT1B/1D agonistleri) koroner vazospazm ve miyokard enfarktüsü ile ilgili olabilir. İskemik kalp hastalığı riski olan hastalara Zomig’de dahil bu sınıftan bileşiklerle tedaviye başlamadan önce kardiyovasküler değerlendirme yapılması önerilir (Bkz. Kontren.) Diğer 5HT1B/1D agonistleri gibi zolmitriptan kullanılmasından sonra da prekordiyal bölge üzerinde atipik duyular bildirilmiştir. Fakat klinik çalışmalarda bu his, aritmilere veya EKG’deki iskemik değişikliklere eşlik etmemiştir.

‘Zomig’ kan basıncını (ileri yaştakilerde daha da belirgin olmak üzere) hafif ve geçici bir şekilde yükseltebilir. Ancak klinik çalışma programında bu, herhangi bir klinik sekel ile bağlantılı bulunmamıştır.

Gebelik Gebe kadınlarda ‘Zomig’ yalnızca, annede elde edilecek faydaların, fetusun karşı karşıya kalabileceği risklerden açıkça daha fazla olması durumunda kullanılmalıdır. Gebe kadınlarda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur.

Laktasyon Zolmitriptan’ın insanlarda anne sütüne geçişi konusunda herhangi bir veri mevcut olmadığından ‘Zomig’in bebeğini emziren kadınlarda kullanılması sırasında dikkatli olmak gerekir. Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi 20 miligrama kadar çıkan ‘Zomig’ dozları, psikomotor test performansını anlamlı şekilde bozmamıştır.

‘Zomig’ kullanımının, hastaların araç ya da makine kullanma yeteneğini bozma olasılığı yoktur. Ancak somnolans görülebileceği dikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri

RINOGEST SR 120 MG 10 MİK.PELLET KAPSÜL adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.