Yara Enfeksiyonu Yara İnfeksiyonlari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Yara infeksiyonu, Yara Enfeksiyonlari

Uzun yıllardan beri yara in­feksiyonları; temiz, temiz-kontamine, kontamine, kirli olmak üzere 4 grupta değerlendirilmektedir. Yara infeksiyonu terimi 1992’de Hasta­lık Kontrol Komitesinin teklifiyle cerrahi alan infeksi­yonu olarak değiştirilmiştir. Buna göre yüzey el insiz-yonel infeksiyonlar sadece cilt ve ciltaltı dokularını, derin insizyonel infeksiyonlar fasya ve kas tabakaları­nı, organ ve boşluk infeksiyonları ise cerrahi işlem sıra­sında müdahale edilen organ ve vücut boşluklarını içerir. Cerrahi alan infeksiyonu diyebil­mek için, olayın cerrahiden sonraki 30 gün içinde, eğer implant yerleştirilmiş ise bir yıl içinde ortaya çıkması gerekir.

Cerrahi alan infeksiyonlarına neden olan pato­jenler iki kaynaktan çıkar. En sık karşılaşılan pato­jenler endojen flora kaynaklıdır. Bunlar hastanın cil­dinden, müköz membranlardan veya içi boş organ­lardan gelirler. Bu patojenler genellikle aerobik gram-pozitif koklardır. Ancak, gastrointestinal or­ganlar açıldığında kaynak burasıdır ve sıklıkla in­feksiyon nedeni olan patojenler gram-negatif basil­ler (E. coli), gram-pozitifler {enterococcus) ve bazan da anaeroblardır (Bacillus fragilis). Gastrointestinal sistem, endojen mikroorganizmaların primer depo­sudur. Mide ve proksimal ince barsaklarda 108/ml anaerob). Mikroorganizmaların yo­ğun olarak bulunduğu bölge kolonlardır (>1011/ml anaerob). Kolonda koliform bakteriler de 108/ml ci­varında bulunur. Karın içi solid organlarda normal­de bakteri olmaz, ancak hastalık durumlarında du­rum farklı olabilir. Vagen florası kolonun florasına

Cerrahi alan infeksiyonu gelişimini etkileyen risk faktörler

Hasta

Yaş, beslenme durumu, sigara alışkanlığı.
Diabet, şişmanlık.
Operasyon alanından farklı bir bölgede aktif
infeksiyon varlığı.
Mikroorganizmaların kolonizasyonu.
İmmun yanıtta değişiklik oluşması.
Preoperatif hastanede kalış süresi

Operasyon

Operatörün ellerini fırçalama süresi, kullandığı cilt
antiseptiği.
Operasyon öncesi cilt hazırlığı ve traş edilmesi.
Operasyonun süresi, antimikrobial profilaksi yapılıp
yapılmadığı.
Operasyon odasının havalandırılma durumu.
Aletlerin yetersiz sterilizasyonu
Cerrahi alanda yabancı cisim varlığı, cerrahi drenler.

Cerrahi teknik

Kötü hemostaza bağlı kanama/pıhtı varlığı.
Ölü boşlukların kapatılmasındaki yetersizlik.
Ameliyatta doku travması oluşturulması.

Bu faktörlerin bilinmesi iki şekilde faydalı olur: (1) operasyon stratejisinin belirlenmesi, (2) operasyondan önce risk faktörlerinin bilinmesi. Örneğin, cer­rahi girişim yapılacak bölgeden uzakta bir infeksiyon saptanırsa, operasyon infeksiyon kontrol altma alınıncaya kadar geciktirilebilir ve cerrahi alan in­feksiyonu riski en aza indirilmiş olur. Bu konuda yapılmış iki büyük çalışmadan birinin sonuçlarına göre, postoperatif cerrahi alan infeksiyonunun geliş­mesinde birbirine eşit ağırlıkta 4 risk faktörü belir­lenmiştir. Bunlar: (1) abdominal cerrahi girişim, (2) iki saatten uzun süren operasyon, (3) kontamine ve­ya kirli yara varlığı, (4) hasta taburcu edildiğinde üç veya daha fazla hastalık tanısının bulunması. Risk faktörü bulunmayan hastalarda cerrahi alan infeksi­yon oranı %1, dört risk faktörü bulunan hastalarda %27’dir. Temiz yaralarda bile, sıfır risk faktöründe infeksiyon oranı %1.1, dört risk faktörünün mevcu­diyetinde %15.8’dir.

Yara Enfeksiyonu Yara İnfeksiyonlari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.