Yara Bakimi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Yara Bakımı

Yara bakımının amacı; travmaya uğrayan bölgede daha fazla doku yıkımını ve enfeksiyon gelişmini önlemek, iyileşmeyi hızlan­dırmak, yaralanmış bölgenin fonkiyonlarını arttırmak, deri bütün­lüğünü ve diğer organ ya da sistemlerde oluşabilecek komplikas-yonları önlemektir. Bu amaçlara ulaşmada sürdürülecek bakım ya­ra iyileşme dönemlerine göre ele alınmıştır.

İnflamatuar Dönemde Bakım

Kanama Kontrolü: Travmalardan sonra oluşan özellikle açık yaralarda en önemli ve öncelikli işlevlerden biri kanamanın kontrol altına alınmasıdır. Kanama şiddetli ve uzun süreliyse hipovolemik şok gelişir. Aynca kontrol edilemeyen kanamalarda yarada ölü alanlar oluşur. Buda çok sayıda hücre ölümüne sebep olacağı gibi bu alanlarda mikroorganizmaların çoğalmalarını da kolaylaştırır.
Bu nedenle yara çevresinde belirgin kanama, şişlik ve renk de­ğişimi gibi belirtiler ile yaşam bulgulan dikkatle izlenmelidir. Kana­ma devam ediyorsa eksternal kanamayı durdurma yöntemleri ile kanama durdurulmaya çalışılırken, soğuk uygulama ve kanayan bölgenin kalp seviyesinin üzerinde tutulması bu amaçla uygulana­bilecek diğer acil yaklaşımlardır.

Hipovolemi Kontrolü: Kan hacmindeki azalmaya karşı oluşan nö-roendokrin yanıtta ki katekolominlerin vazokonstriktör etkisi nedeniy­le yara bölgesinin oksijenlenmesi azalacağından yara iyileşmesi gecike­bilir. Bu nedenle hasta volüm eksikliği açısından dikkatle izlenmelidir.Oksijen Basıncının İstendik Düzeyde Tutulması: Doku zedelen­mesi olan hastada yara kenarında oksijen basıncı sıfıra yakındır. Olgun fibroblastlar düşük oksijen basıncında da fonksiyonlarını sürdürürlerse de aktif olarak bölünen fıbroblastlann kollajen oluştu­rabilmeleri için 15 mmHg’dan daha fazla oksijen basıncına gereksi­nimleri vardır. Bu nedenle kan ve dokudaki oksijen basıncı istendik düzeyde tutulmalıdır.

Yara Bakimi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.