YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

mdogan

yagmurlama_sulama
Yağmurlama sulama, yağmurun yaptığı sulamaya çok benzer özellikler taşıyan bir yöntemdir. Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde, yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme “Yağmurlama Sulama Yöntemi” adı verilir.
Yağmurlama sulamada su, basınç altında yağmurlama başlıklarına iletilerek yapay bir yağmur halinde arazi yüzeyine uygulanır. Bazı durumlarda göz önünde bulundurularak ve sağladığı bir çok avantajlardan dolayı yağmurlama sulama yöntemi özellikle gelişmiş ülkelerde geniş uygulama alanı bulmuştur.
Yukarıda anlatıldığı gibi, su bir pompa ile boru sistemine dağıtılır ve sprinkler vasıtasıyla havaya püskürtülerek küçük damlalar halinde sulanacak araziye düşer. Yüzeyi düzgün olmayan, eğimi fazla, infiltrasyon (su alma) hızı yüksek arazilerde yüzey sulama yöntemlerinin uygulanması pek randımanlı olmamaktadır. Yine su alma hızı yüksek olan topraklarda, akış uzunluğunu azalması nedeniyle yüzey sulama ekonomik olmamaktadır. Bu gibi topraklarda ideal sulama yağmurlama sulamadır.yagmurlama_sulama_pompa
yagmurlama_sulama_sistemiYağmurlama sulama pek çok mahsul için uygun bir sulama yöntemi olmakla birlikte özellikle şeker pancarı, patates, buğday, yonca ve havuç gibi bitkilerin sulanmasında idealdir. Yaprak veya meyvelerin ıslanmasından kaynaklanan hastalıklara duyarlı olan domates, fasulye, çilek gibi meyve sebzelerin sulanmasında damlama sulama yöntemini tercih etmek doğru ve akılcı olacaktır. Ayrıca büyük sprinkler, püskürttüğü büyük damlalar nedeniyle hassas mahsullere (marul, tere vb.) zarar verdiğinden tavsiye edilmemektedirler.
 Yağmurlama sulama yönteminin uygulanabilmesi için ana boru ve lateral hatlardan oluşan bir su iletim sistemine ve yagmurlama_sulama_aparatlaribasıncı sağlayan bir sisteme gerek vardır. Basınç genellikle pompaj birimi ile sağlanmaktadır. Sistemi yağmurlama başlıkları tamamlar. Sulanacak bitkiye, toprağa ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişik tiplerde yağmurlama başlığı kullanılabilir.
Yağmurlama sulama sistemleri uygun biçimde işletilirse sulama suyu ihtiyaçları yüzey sulamalara göre önemli ölçüde az olmaktadır. Özellikle yüzeyi düzgün olmayan, eğimli, sızdırma hızı yüksek olanlarda, sığ köklü bitkilerin sulanmasında başarılı sonuçlar vermektedir.
Yağmurlama sulama yönteminde, belirli bir ilk yatırım ve enerji giderleri gereklidir. Bu giderler yöntem uygulanarak, tarımsal ürün artışıyla karşılanabilirse yağmurlama sulama sistemleri gelişebilir. Yağmurlama sulama yöntemleri daha az işçilik gerektirdikleri için, işçiliğin pahalı olduğu yerlerde geniş uygulama alanı bulmuşlardır.
Enerji maliyetlerinin yüksekliği ve bakım-onarım yönünden bazı sorunlar bulunması sistemin en önemli dezavantajlarıdır.

YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.