Damlama Sulama Yöntemi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

mdogan 

Damla sulama yöntemi, suyun özel filtreler kullanılarak içindeki kum, kil, yosun vb. pisliklerden temizlendikten sonra tarla, bahçe ve seralardaki bitkilere su ve gübre vermek için fabrikalarda özel olarak üretilmiş damla sulama boruları kullanarak bitkilerin direkt kök bölgesine suyun ve gübrenin damlalar halinde azar azar ve sık sık verilmesi demektir.
Damla sulama yönteminde temel ilke bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu basınçlı bir boru ve damlatıcılar yardımıyla sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir. Sistemin en önemli özelliği, sulanacak alanın tamamının ıslatılmayıp, sadece bitki sırası boyunca ıslak bir şerit elde edilir ve bitki sıraları aralarında kuru bir alan kalır. Böylece mevcut sulama suyundan en üst düzeyde yararlanılır.
Damlama sulama ilk olarak, bitkilerin su ihtiyaçlarının olağan yağışlarla karşılanamadığı kurak ve suyu çok az olan yerlerde kullanılmaya başlandığı için bir çok kişi tarafından sadece suyu az olan ve eğimli arazilerde uygulanması gereken bir sistem olarak düşünülmüştür. Fakat zamanla diğer sulama sistemlerine göre (salma sulama, sifon usulü sulama ve yağmurlama sulama) daha az su kullanılmasına rağmen verim ve kalite artışı sağlandığı gözlenmiştir.
damlama_sulamaDamlama sulama yöntemi, üreticiye birçok avantajlar sağlar. Bunlar şu şekilde sıralanabilir :
1- Damlama sulama ile daha az su ile daha çok alan randımanlı olarak sulanır. Suyun kısıtlı ve maliyetin yüksek olması koşullarında arazinin tamamı ıslatılmadığından daha geniş alan sulanabilir.
2- Toprağın ıslatılan yüzeyi bitki tarafından gölgelendiğinden toprak yüzeyinden buharlaşma ve dolayısı ile bitki su tüketimi daha az olur.
3- Meyilli arazilerde erozyona sebebiyet vermeden sulama yapılabilir.
4- Bitki kök bölgesinde ihtiyaç duyulan nem ortamı sağlandığından, bitki topraktan suyu fazla enerji harcamaksızın alır buda ürün artışını sağlayan önemli bir faktördür.
5- Bütün arazi sulanmadığı için bitkilerin ve ağaçların aralarında istenmeyen yabani otlar yetişmez. Bunun sonucu olarak ta normal şartlarda bu otlarla yapılan ilaçlı ve mekanik mücadele olmayacağından toplam maliyeti azalır.
6- Her yer sulanmadığı için her sulamadan sonra kaymak tabakasını kırmak ve  toprağı havalandırmak için toprak işlemesi olayları neredeyse ortadan  kalktığı için işçilik ve yakıt (mazot) tasarrufu sağlanır.
7- Diğer sulama sistemlerinde bir sezonda gübreler en fazla 3-4 defada verildiği için her defasında fazla miktarda gübre toprağa karıştırılır veya serpilir. Gübrelerin birçoğu bitkiler tarafından alınamadan sulama suyu ile derinlere doğru yıkanır bir kısmı da aralarda çıkan yabancı otlar tarafından alınır. Ayrıca topraklarımızın pH’ı genelde yüksek çıktığı için verilen gübrelerin bir kısmı da toprak kolloidleri tarafından tutulur ve bitkiler tarafından rahatça kullanılamazlar.  Damla sulamada ise her sulamada veya iki sulamada bir gübre verildiği içindamlama_sulama_domatesazar azar gübre verilir. Verilen gübreler tüm tarlaya değil de bitki kök bölgesine verildiği için daha az gübre verilir. Kullanılan fosforik, Nitrik ve Sülfürük asit gibi gübrelerle toprağın pH’ını düşürerek genelde topraklarımızda bulunan fakat pH sebebiyle bitkiler tarafından alınamayan demir, bakır, çinko vb. gibi mikro elementlerin alınımı sağlanır ki bunlarda bitkilerin gelişmesine olumlu etki yapar.
8- Bitkinin toprak üstü organları ıslatılmadığından bitki hastalıklarının gelişmesi önlenir.
9- Sulama suyu istenilen miktarda ve en iyi denetimle uygulanabilir, su uygulama randımanı çok yüksektir, işletilmesi kolaydır. Sulama işçiliği minimum düzeydedir.
10- Sık sık azar azar su verdiğimiz için toprakta SU-HAVA-GÜBRE dengesini kolayca ayarlanabilir. Topraktaki su durumunu tarla kapasitesinde tutarak fazla su, az su, aşırı gübre vs. gibi streslerden bitkiler korunur.
11- Arazilerdeki tüm bitkilere eşit su ve gübre verildiği için tüm bitkiler eşit büyüklükte yetişir. Düzenli sulama ve gübreleme sebebiyle daha erken ürüne yatar ve hasadı daha erken yapılabilir.
Damlama sulama yönteminin bu üstünlüklerinin yanında, bu yöntemin uygulanmasını kısıtlayan bazı etmenler vardır. Bunlar da şu şekilde sıralanabilir;
  • damlama_sulama_aparatEn önemli sorun damlatıcıların tıkanmasıdır. Bunun önlenebilmesi için sulama suyunun kontrol biriminde çok iyi süzülmesi ve sistemin belirli aralıklarla seyreltik asitle yıkanması gereklidir.
  • Damlama sulama uygulanan alanlarda toprakta bir miktar tuz birikmesi olur. Bu tuzlar yıllık yağış ortalaması 300 mm den fazla olan yerlerde alt katlara yıkanı Yağışı yetersiz alanlarda bitki kök bölgesinin altına yıkanması için destekleyici yüzey sulama yöntemlerini uygulamak gerekir.
  • Damlama sulamada ilk tesis masrafı çok yüksektir. Ancak ekonomik değeri yüksek bitki tarımı yapılması koşullarında daha geniş alan sulanabildiğinden birim alandan daha fazla ürün alınarak genellikle ekonomik olur.
Damla sulama yönteminin diğer sulama yöntemlerine göre üstünlükleri dikkate alındığında , özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu koşullarda; topraktaki nem eksikliğine duyarlı olan ve ekonomik değeri yüksek ürün elde edilen sebze ve meyve bahçeleri, bunun yanında örtü altı yetiştiriciliği ve süs bitkileri için son derece uygun bir sulama yöntemdir.

Damlama Sulama Yöntemi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.