Vezikul Nedir Vezikullu Hastaliklar

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Veziküllü hastalıklar, Vezikül Nedir

Birçok yangısal deri hastalığı, normal seyri sırasında veziküllere neden olur. Primer veziküllü hastalıklarda, başlatan patolojik durumun direkt so­nucu olarak veziküller görülür.

Subepidermal Veziküllü Hastalıklar

Bülloz pemfigoid (senil pemfigoid)

Bülloz pemfigoid (BP) genellikle 60 yaşından büyüklerde görülen nadir akut büllü bir hastalıktır.
Birkaç günde geniş, sert ve sıklıkla kanla dolu büller, ağız mukozası dışında derinin herhangi bir yerinde gelişir. Birkaç ay bo­yunca yeni büller çıkmaya devam eder. Hastalık çok ağrılı ve sıkıntı veri­cidir. Bu hastalık nadiren altta yatan bir malignitenin bulgusu olabilir.

Laboratuar bulguları

Hastaların %80-90’mda immünofloresan yöntemlerle tespit edilebilen epi­dermal bazal membranına karşı dolaşan antikorlar vardır. Bu antikorların fit­resi yaklaşık olarak hastalığın aktivitesini yansıtır. Aynı zamanda immünof­loresan yöntemlerle tespit edilebilen IgG tipi antikorlar ve kompleman C3’de hastaların çoğunda lezyonlann etrafındaki subepidermal bölgede bi­rikmiştir. Biyopside subepidermal bölgede sıvı toplanması ve polimorflar ile eozinofillerin subepidermal birikimi görülür.

Vezikül Tedavisi

Yaygın bülleri olan hastalar, hastaneye yatırılmalı ve ağır yanık hastaları gibi tedavi etmek gerekebilir. Hastalığı kontrol etmek için yüksek doz kortikosteroidler kullanılır (60 mg/gün veya daha fazla prednizon). Genel­likle azatioprin veya metotreksat ile eşzamanlı immünsüpresif tedavi baş­lanır. Büllerin kendisi “ıslak pansumanlarla” tedavi edilir.

Bülloz pemfigoid’in varyantları

Büllerin subepidermal olarak görüldüğü, diğer nadir büllü hastalıklar ara­sında:
benign mükoz membran pemfıgoid, ağız, konjonktiva ve bazen deride kronik lezyonlar
“çocukluk çağının bülloz hastalığı”, çocuklarda özellikle kalça ve perigenital bölgelerde büllü lezyonlar ortaya çıkar.

Çocukluk çağının büllöz hastalığı ve erişkinlerde görülen benzer tip veziküllü hastalıkların IgG yerine IgA birikimi saptanır.

Vezikul Nedir Vezikullu Hastaliklar adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.