Vazojenik Sok Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Vazojenik Şok

Bu şok tipinde vasküler tonusun yetersizliği vardır. Kan volümü yeterli olduğu halde damar yatağı genişlediğinden damarlar yete­rince dolamaz ve perfüzyon bozulur. Vazojenik şokun 3 ana tipi vardır:

Septik şok
Nörojenik şok
Anafılaktik şok

1. Septik Şok

Septik şok, tedavi edilemeyen sepsise sistemik bir yanıt ola­rak düşünülür. En yaygın enfekte edici’ mikroorganizmalar, gram (-) basillerdir. Ancak aynı zamanda mantar, fungus ve gram (+) bakteriler de sepsise neden olmaktadır. Septik şokun patofizyolojisinde spesifik organizmalar tarafından salgılanan bir endotoksinin sorumlu olduğu düşünülür. Bu endotoksin da­mar yapısını bozarak geçirgenliği arttırdığı gibi, ortaya çıkan yaygın vazodilatasyon da yine geçirgenliği arttırarak dolaşımı yetersiz hale getirir.

Değerlendirme

Septik şoktaki hastanın değerlendirilmesinde yer alan başlıca veriler şunlardır.

Öykü: Genellikle hipertermi ancak çok yaşlı ve çok gençlerde hipotermi, hafif ateş ile birlikte titreme, bir septik odak varsa pürü-lan drenaj veya akıntı, genel kırıklık, halsizlik veya yorgunluk araş­tırılır.

Özgeçmişi: Yakın zamanda cerrahi girişim, tampon kullanı­mı, son menstruasyon, obstetrik girişim, travmatik ya da termal yaralanma, özellikle kanser ve AİDS gibi immünosupresyon ya­pan kronik hastalıklar, trakeostomi veya kateter gibi uzun süre invaziv bir aletin kalması, splenektomi, immünosupresif, stosta-tik, kortikosteroid, antirejeksiyon ilaçlan, alerjiler, son öğünün zamanı, alkol, ilaç kullanımı sorgulanmalıdır.

2. Nörojenik Şok

Bazen spinal şok olarak da isimlendirilen nörojenik şok, va-zomotor fonksiyonun kaybı ile karakterizedir. Sempatik tonüsü bozan; arteriyol ve venüllerdeki dilatasyon, beyin harabiyeti, de­rin genel anestezi, spinal kord yaralanmaları, spinal anestezi ve insülin reaksiyonunda görüldüğü gibi sinirsel uyarandan kay­naklanıyorsa “nörojenik şok” denir. Bu durum kanın periferde göİlenmesine, venöz dönüşte azalmaya ve kalp debisinde düş­meye yol açar. Kalp debisi ve akımında azalma yetersiz doku perfüzyonu ile sonuçlanır.

Değerlendirme

Nörojenik şoktaki hastanın değerlendirilmesinde yer alan başlı­ca veriler şunlardır.

Anamnez: Beyin veya spinal kordta yaralanma, lezyon bölge­sinin hemen üzerinde ağrı, yanlış insülin uygulamasına bağlı ise yorgunluk ve halsizlik araştırılır.

Özgeçmişi: Şu anda kullandığı ilaçlar, alerjiler, son öğün zama­nı, alkol, ilaç kullanımı.

3. Anafilaktik Şok

Anafılaktik şok, genellikle antikor yanıtı ya da hipersensivi-te reaksiyonu ile ani olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bir madde ile temas ettiğinde buna duyarlılık kazanmış bireyin, sonraki doz ya da temasta aşırı reaksiyon göstermesi ile oluşur. Allerjik reaksiyona ilaçlar yiyecekler ve böcek sokmaları neden olabilir. Reaksiyon, antikorlar tarafından histamin ve serotonin salınması sonucu gelişir. Bu kimyasal maddeler kapiller permi-abiliteyi arttırarak, arteriyol ve venüllerde vazodilatasyona ne­den olarak kanın periferde göllenmesine, venöz dönüşün azal­masına, kalp debisinin düşmesine ve hücresel hipoperfüzyona neden olurlar. Aynı zamanda burun, larenks ve bronşlarda mu­koza ödemi ve bronkospazma yol açarak solunum yolu obst-rüksiyonuna neden olurlar. Anafilaksi acil bir durumdur. Hasta çok kısa sürede kaybedilebileceğinden, bu nedenle tedavi he­men uygulanmalıdır.

Değerlendirme

Öykü: Başlangıç; madde teması ile reaksiyon arasında dakika­dan günlere varan bir süreç içinde, kaşıntı, döküntü, ani baş ağrısı, karın ağnsı, kusma ve diyare, dispne, solunum sıkıntısı, senkop ile olabilir.
Özgeçmişi: Alerjiler, yiyecek, ilaç, saman nezlesi, astma, aile­de alerji öyküsü, reçeteli, reçetesiz kullanılan ilaçlar, son öğünün zamanı araştırılmalıdır.

Vazojenik Sok Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.