Hipovolemik Sok Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Hipovolemik Şok Nedir

En yaygın olarak ortaya çıkan şok tipidir. Kan ve sıvı kaybı­na bağlı yetersiz intravasküler volüm ile karakterizedir. Venöz dönüşün azalması sonucu stroke volüm (atım hacmi), kardiyak output (kalp debisi) azalır. Volüm kaybı devam ederse kan basın­cı düşer ve yaşamsal organlarda doku perfüzyonu yetersiz olma­ya başlar. Kayıp tam kan kaybı olabildiği gibi, plazma veya di­ğer vücut sıvıları da olabilir. Ancak tam kan kaybı hipovolemik şokun en yaygın nedenidir. Hipovolemik şok erken saptanır ve tedavi erken başlatılırsa, hayatta kalma şansı yüksektir. Dekom-pansasyon ve anlamlı hipotansiyon gelişirse, mortalite oranı ciddi olarak yükselir.

Hipovolemik Şok Değerlendirme

Hipovolemik şoktaki hastanın değerlendirilmesinde yer alan başlıca veriler şunlardır.

Öykü: Hipovolemiye neden olabilecek; yaralanmanın zamanı, şiddeti, hematemez, hematüri, hemoptizi, vajinal kanama, burun kanaması, cerrahi insizyon, açık yaralar gibi dış kanamalar, ağrı, ortostatik baş dönmesi, yorgunluk, genel bitkinlik, hücresel de-hidratasyonda sekonder olarak oluşan susama, uzun süreli bulan­tı, kusma ve diyare, poliüri, aşırı terleme, fıstül veya ostomiden kayıp, yanıklar ve yaygın dermatitler gibi doku harabiyeti ile ha­milelik olup olmadığı araştırılır.

Özgeçmişi: Önemli tıbbi hastalık ve cerrahi girişimlerin varlığı şok tipinin belirlenmesine yardım edebilir. Kronik bir hastalığın varlığında şoka karşı beklenen fizyolojik yanıt veya hastanın te­daviye yanıtı değişebilir. Sorgulanması gereken durumlar; diyabe-tes mellitus, diyabetes insipitus, hipopitüitarizm, addison hastalığı, özofagus varisleri, pankreatit, peptik ülser, aort anevrizması, ya­kın zamanda cerrahi girişim, plesanta previa, postpartum kanama, ablasyo plesanta, abortus, ektopik gebelik obstetrik durumlar ve hemotolojik hastalıklardır.

Kullanılan İlaçlar: Sorgulanması gereken ilaçlar; diüretikler, kardiyak ilaçlar, antikoagulanlar, aspirin, steroidlerdir. Bu ilaçlar­dan bir veya daha fazlasının kullanımı, şok tipinin saptanmasını, şoka karşı değişen fizyolojik yanıtların tahmin edilmesini ve teda­viye karşı hastanın yanıtındaki olası anormalliklerin anlaşılmasını zorlaştırabilir. Ayrıca hipovolomik şok için standart tedavinin de­ğiştirilmesini de gerektirebilir.

Hipovolemik Şok Alerjiler (ilaç, besin, çevresel): Son öğünün zamanı aspi-rasyon olasılığı açısından önemlidir
Alkol ve bağımlılık yapıcı ilaçların kullanılması

Hipovolemik Sok Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.