Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü Prosedürü

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Word Formatında İndirmek İçin Buraya Tıklayınız


1.AMAÇ:  Hastanemizde verilen tetkik, teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri ile bu hizmetlere kaynak olan her türlü ürün, teknik ve tıbbî cihaz, sarf malzemeleri ve hizmet alım yoluyla istihdam edilen personelin uygunluğunun kontrolünü sağlamak.
2.KAPSAM: Hastanemizde bulunan bütün birimleri ve bu birimlerin çalışanlarını kapsar.
3.TANIMLAR:
3.1. Uygun Olmayan Ürün: Satın alınan ürün, teknik ve tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin      Muayene Komisyonu tarafından uygun görülmemesi durumudur.
3.2. Uygun Olmayan Hizmet: Tetkik, teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri ile temizlik, güvenlik, bilgi işlem ve yemekhane gibi yardımcı hizmetlerin kabul kriterlerine uygun olmaması halidir.
4.SORUMLULAR:
§   Başhekimlik
§   Başhemşirelik
§   Satın Alma Birimi
§   Ambar ve Stok Takip Komitesi
§   Temizlik Komitesi
§   Birim Sorumluları
5.UYGULAMA:
5.1. Hizmetlere kaynak olan her türlü ürün, teknik ve tıbbi cihaz, sarf malzemeleri ve hizmet alım  satın alma komisyonu tarafından alınır.
5.2. Muayene  ve kabul işlemleri sonucunda her hangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde, bu durum,  hastane idaresine bildirilir. İdare, mevzuata uygun olarak iade veya değiştirme ya da iptal işlemine karar verir.
5.3. Ayrıca, satın alma  tarafından şartlara uygunluğu tespit edilerek kabulü yapılan her türlü ürün, teknik ve tıbbi cihaz ile sarf malzemeleri   depolanır ve kullanıma hazır şekilde muhafaza edilmesi sağlanır.
5.4. Bozulma ve miat aşımı hususlarında ilgili birim ve depo sorumluları gerekli önlemleri almak, rutin kontroller yapmak ve hastane idaresini bilgilendirmekle yükümlüdürler.
5.5. Hastanede kullanılan tüm tıbbî ve teknik cihazların, makine ve malzemelerin bakım, onarım ve kalibrasyon işlemleri de uygun olmayan ürün kapsamında değerlendirilir. Bu işlemler düzenli olarak  XHPRS/? Teknik Bakım-Onarım Ve Kalibrasyon Prosedürü   göre yapılır. Uygunsuzlukların giderilemediği durumlarda kullanım dışı bırakma veya satın alma yoluna gidilir.
5.5. Hizmet sunumu için sevk edilen her türlü ürün, teknik ve tıbbî cihaz ile sarf malzemelerinin kullanımına ve birimde muhafazasına bağlı hatalar, uygun olmayan hizmet kapsamında değerlendirilir. Uygunsuzluğa neden olan personel hakkında gerekli işlem hastane idaresi tarafından yapılır.
5.6. Hastanın haklarının korunması (sağlık hizmetlerinden genel olarak faydalanma, şikâyet, tabip seçme, tedaviyi reddetme ve durdurma, tedaviye dönük bilgilendirme, onay ve rıza alınması), hasta mahremiyetine, tıbbi deontoloji ve meslekî etik kurallarına ve yasal mevzuata riayet gibi hususlarda karşılaşılabilecek uygunsuzluklar uygun olmayan hizmet kapsamında değerlendirilir. Uygunsuzluğa sebep olan personel hakkında gerekli kanunî işlemleri yapmak ve uygunsuzlukların giderilmesinden hastane idaresi sorumludur.
5.7. Hizmet sunumu esnasında, tüm personelin karşılaştıkları ya da karşılaşmaları muhtemel uygun olmayan ürün ve hizmetle ilgili olarak bu prosedür kapsamında sorumluluğu vardır. Bu şekilde tespit edilen uygunsuzluklar XH PRS/? Düzeltici-Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre değerlendirilir.
6.İLGİLİ DOKÜMANLAR:
§   TS EN ISO 9001:2000
§   XH PRS/? Düzeltici-Önleyici Faaliyet Prosedürü
§   XHPRS/? Teknik Bakım-Onarım Ve Kalibrasyon Prosedürü                                                                                    

Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü Prosedürü adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.