Genel Cerrahi Servisi Prosedürü

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Genel Cerrahi Servisi İşleyiş Prosedürünü İndirmek İçin Burayı Tıklayın

GENEL CERRAHİ SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

1.AMAÇ: Hastanemize baş vuran hastanın tedavisini gerçekleştirmek, operasyon yapılan hastaların komplikasyon risklerini en aza indirmeye çalışmak, hızlı, etkin ve güvenilir sağlık hizmetleri sunarak hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.
2.KAPSAM: Genel cerrahi bölümü çalışanları ve bu bölümden hizmet alanları kapsar.
3.SORUMLULAR:
§  Uzman Doktor
§  Servis Sorumlu Hemşiresi
§  Servis Hemşiresi
§  Yardımcı Personel
4.UYGULAMA:
4.1.Genel cerrahi servisi çalışmaları 7gün 24 saat (08:00-20:00) aralıksız devam eder.
4.2.Poliklinik hekimleri, gerekli tetkik ve anestezi konsültasyonu sonrası ameliyat kararı verilen hastaları için aydınlatılmış onam formunu hastaya okutup, imzalattıktan sonra hasta yatış belgesi düzenleyerek hasta kabul birimine yönlendirir.
4.3.Hasta yatış elemanı otomasyon sistemi üzerinde giriş yaparak hasta yatış dosyasını düzenler, sonra hastayı genel cerrahi servisine teslim eder.
4.4.Genel cerrahi servis sorumlu hemşiresi hastanın anestezi, laboratuar ve radyoloji tetkiklerini inceleyerek eksik olan tetkikleri varsa tamamlanmasını sağlar, hangi oda ve yatakta yattığını hastane sistemine göre ayarlar.
4.5.Acil ameliyata alınmış hastalar, cerrahi servisinde boş yatak olmadığı durumlarda diğer servislere geçici olarak yatırılır.
4.6.Servis hemşiresi Hemşire Gözlem Formunu düzenleyerek hastanın vital bulgularını, sürekli kullandığı ilaçlarını ve diyetini sorgulayarak gözlem formuna işler.
4.7.Nöbetçi Hemşire Nöbet süresince;
§  Yatan hastaların rutin takibini
§  O gün ameliyata alınacak olan hastaların son takiplerini yaparak ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası takip formunun gerekli kısımlarını doldurur.
§  Acil olarak ameliyat olan hastaların servise kabulünü ve rutin takiplerini, gerekli röntgen filmlerinin çekilmesini sağlar.
§  Sabah vizitinde hazır olması gereken kan tahlilleri için, hastadan  saat 06:00’da kan alarak laboratuara gönderir. Çıkan kan tahlillerini hasta dosyasına koyar.
§  Saat 08:00 ‘de servis hemşiresine nöbet hizmetleri prosedürüne göre nöbetini teslim eder.
4.8.    Saat 08:05 ‘de servis hemşireleri hazırlıklarını yaparlar(Yataklar, çarşaflar, odaların genel düzeni ve temizliğini kontrol eder), vizite öncesi hastaların vital bulgularını alırlar.
4.9.    Vizitelerde doktor, hastanın tetkik ve tedavilerini planlayarak ordere işler. Ayrıca hastalarının hangi gün ameliyat ve taburcu olacaklarını planlar. Gerekli olan konsültasyonlar ve diğer birimlerde yapılacak olan tanı ve tedavi işlemleri belirler.
4.10.  Servis hemşireleri doktor orderine göre vizite sonrası hastanın rutin takiplerini, tedavi saatlerinde tedavilerini,  pansumanlarını yaparlar. Diyetlerini ayarlarlar. Kan alması gereken hastalardan kanlarını alarak laboratuara gönderir. Radyoloji için hasta acil değilse ilgili poliklinikten randevu alınarak röntgen çekimi sağlanır.
4.11. Servis hemşiresi saat 08:30’da hastayı ameliyata hazırlar. Premedikasyon yapar ve gerekirse damar yolunu açarak, anestezi biriminin istemi üzerine hastayı sedye veya tekerlekli sandalye ile ameliyathane girişinde anestezi teknisyenine dosyası ile birlikte teslim eder.
4.12. Ameliyat sonrası hayati fonksiyonları normale dönen hastalar dosyalarıyla birlikte odalarına alınır. Gerekli durumlarda anestezi teknisyeni odasına kadar refakat eder.
4.13. Servis hemşiresi ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası takip formuna göre hastayı takip ederek formun ilgili kısımlarını doldurur.
4.14. Ameliyat öncesi veya sonrası gerekli durumlarda hastanın doktoru diğer servislerden konsültasyon ister. Konsültasyon sonrası diğer servislere veya 3. Basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilir.
4.15. 3.Basamak sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri;
ü  Hastanın sevk edileceği sağlık kuruluşu ile irtibat sağlanır
ü  Hastaya detaylı bir epikriz raporu düzenlenir.
ü  Hastanın hasta kabul prosedürüne göre taburcu işlemleri yapılır.
ü  Hastanın nakli ambulansla sağlanır.
4.16. Diğer Servislere Sevk İşlemleri;
ü  Hasta doktoru ilgili servis doktorundan konsültasyon ister. Konsültan Hekim muayene sonucu hastayı kendi servisine sevk eder.
ü  Servis hemşiresi hastayı diğer servise dosyasıyla beraber yönlendirir.
ü  Hastanın nakli yardımcı personel eşliğinde sedye ile yapılır.
ü  Hasta doktoru, vizit sonrası taburcu kararı verdiği hastalarına; pansuman aralıklarını, dikiş alma gününü, kullandığı ilaçlarını ve kontrollerini anlatır. Detaylı bir epikriz düzenleyerek hastasına verir. Taburcu işlemleri için hasta dosyasını taburcu birimine gönderir.
ü  Hasta kabul birimi hasta dosyasını kapatarak faturasını çıkarır.
ü  Genel cerrahi servisinde ex olan hastalar ölüm halinde yapılacak işlemler talimatına göre morg odasına kaldırılır.
ü  Genel cerrahi servisinin ilaçları hasta orderları ile günlük olarak otomasyon sistemi üzerinden eczaneden temin edilir. Sarf malzemeleri ise haftalık olarak otomasyon sistemi üzerinden sarf malzeme biriminden temin edilir. Servisteki acil durum çantasında olması gereken ilaç ve sarf malzeme listesi servis sorumlu hemşiresi tarafından  rutin olarak  kontrol edilir .Eksilen ilaçlar , malzemeler ve miyadı dolan ilaçlarla ilgili talimatlara uygun  olarak  hareket edilir.
ü   Tüm servisin genel temizliği 07:00-08:00 arasında ve gerekli durumlarda genel temizlik talimatına göre temizlik personeli tarafından yapılır.

Genel Cerrahi Servisi Prosedürü adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.