Türkiye'de obez oranında patlama!

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 2008 yılına ilişkin ”Sağlık Araştırması” sonuçlarına göre, kırsal yerlerde yaşayan kadınlar arasında obez olanların oranı yüzde 19,4 ile diğer gruplara göre daha yüksek. Düşük kiloluların oranı ise yüzde 6,7 ile en yüksek kentsel yerlerde yaşayan kadınlarda görüldü.

15 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kronik hastalığı olduğunu belirten bireylerin bu hastalıklarının doktor tarafından teşhis edilip edilmediği sorusuna verdikleri yanıtlara bakıldığında hastalık gruplarının sırasında değişiklik gözlendi. Hastalıkların sırası, yüzde 16,1 ile bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri, yüzde 13,8 ile romatizmal eklem hastalığı, yüzde 13,5 ile hipertansiyon, yüzde 13 ile ülser, yüzde 10,4 ile migren ve benzeri şiddetli baş ağrısı şeklinde oldu.

Türkiye geneline bakıldığında 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerden yaşamları süresince en az bir kez tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümü yaptıran bireylerin oranları sırasıyla yüzde 61,1, yüzde 33,1 ve yüzde 35,9 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde kentsel yerlerde yaşayan bireylerde ölçüm yaptırma oranı yüksek görülürken, cinsiyet ayrımında oranlara bakıldığında kentsel ve kırsal kesimde yaşayan kadınların oranı, erkeklerin oranından yüksek olduğu saptandı.

0-6 YAŞTA ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU İLK SIRADA

0-6 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde geçirdikleri hastalıkların oranlarına bakıldığında yüzde 39,4 ile üst solunum yolu enfeksiyonu (tonsilit, orta kulak iltihabı, farenjit) ilk sırayı aldı.

Bunu yüzde 25,6 ile ishal, yüzde 11,3 ile kansızlık, yüzde 9,1 ile ağız ve diş sağlığı sorunları ve yüzde 8,9 ile bulaşıcı hastalıklar (kızamık, suçiçeği, kabakulak vb.) izledi. Bu sıralama kent-kır ayrımında değişmemekle birlikte cinsiyet ayrımında oransal farklılıklar içerdi.

7-14 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde yaşadıkları hastalık/sorunların oranlarına bakıldığında yüzde 46,3 ile enfeksiyöz hastalıklar, yüzde 26,3 ile ağız ve diş sağlığı sorunları, yüzde 16,8 ile göz ile ilgili sorunlar, yüzde 8,8 ile beslenmeyle ilişkili hastalıklar ve yüzde 8,7 ile cilt hastalıkları ilk beş sırayı aldı.

Kent-kır ayrımında bakıldığında bu sıralama erkeklerde aynı kalmakla birlikte, kırsal kesimde yaşayan kadınlarda cilt hastalıkları yüzde 13,6 oranı ile beslenmeyle ilişkili hastalıkların önüne geçti.

15 ve daha yukarı yaştakilerden kronik hastalık/sağlık sorunu yaşadıklarını belirten bireylerin verdikleri yanıtlara bakıldığında en yüksek ilk 5 hastalık grubunun; bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri (yüzde 22,7), romatizmal eklem hastalığı (yüzde 17,6), ülser (yüzde 15,4), migren ve benzeri şiddetli baş ağrısı (yüzde 15,4) ve hipertansiyonda (yüzde 14,8) yoğunlaştığı gözlendi.

HASTALIKTA ERKEKLER ÖNDE

Her bir hastalık grubunda Türkiye genelinde erkeklerde görülen oranın, kadınlarda görülen orandan düşük olduğu gözlendi.

Kent ve kır ayrımında ise her bir hastalık grubunda hem erkeklerde hem de kadınlarda kırdaki oranlar kentteki oranlardan yüksek.

Açıklamada, 2008 Sağlık Araştırması ile toplum sağlığı konusunda idari kayıtlar yoluyla düzenli olarak elde edilemeyen göstergelerin hesaplanması ve bireylerin genel sağlık profilinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Araştırmanın, ülke genelini yansıtan ilk çalışma olmasının yanı sıra hem uluslararası karşılaştırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ışık tutan bir çalışma olma özelliğini taşıdığı ifade edilen açıklamada, araştırma ile bebek, çocuk ve yetişkinlerin sağlık durumunun yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin sağlık hizmetinden faydalanma durumları ve memnuniyet düzeyleri, günlük aktivitelerini gerçekleştirirken yaşadıkları zorlukların derecesi ile sigara ve alkol kullanma alışkanlıkları başta olmak üzere sağlık alanındaki birçok göstergenin elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, 0-6, 7-14 ve 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin sağlık durumlarının yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin tansiyon ölçümü, kan testi yaptıran bireylerin profili ile beden kitle indeksine ait bulgulara yer verildiği kaydedilerek, araştırmadan elde edilen diğer göstergelere ait sonuçların ise 2009 yılı içerisinde ayrı bir yayın olarak kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

AA

Türkiye'de obez oranında patlama! adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.