Tiroid Ameliyati ve Ameliyat Sonrasi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Tiroid Ameliyatı, Tiroid Ameliyat Sonrası

Hangi hastalara tiroit ameliyatı yapılır?

Tiroit ameliyatı tiroit bezinin çok büyük olduğu yani büyük bir guatrın olduğu ve guatrın etraftaki dokulara baskı yaptığı durumlar ile büyük bir nodülü olan veya nodülde kanser veya kanser şüphesi olan hastalarda ve dalan guatr denen tiroit be­zinin göğüs kafesine girmesi durumlarında yapılır. Graves hastalığı denen tiroit be­zinin çok çalıştığı hastalarda da bez büyükse tiroit ameliyatı yapılabilir.
İçerisinde nodül olmayan düz ve küçük bir guatrda veya küçük bir nodülde (iyi huylu olan) ve bezi çok büyük olmayan Graves hastalarında ameliyat yapılmaz. Bu konuda karar almak ve muayene olmak için ilkönce bir endokrinoloji uzmanına başvurunuz. Endokrinoloji uzmanı sizi bu konuda yönlendirecek ve tedavinize ka­rar verecektir.

Ameliyatta Tirot Bezinin Ne kadarı Alınır?

Ameliyatın tipi ve bezden ne kadar parça alınacağı hastalığın durumuna, hasta­nın yaşına, nodulun tipine ve kanser olup olmadığına bağlı olarak değişir.
Tiroit kanseri, çok nodüllü guatr veya Graves hastalarında tiroit bezinin tama­mına yakını ameliyatla alınır.

Tek nodül varsa nodulun olduğu taraftaki lob tamamen alınır ve ilaveten öbür lobdan bir kısım parça daha alınır. Yani bezin hepsi alınmaz.

Ameliyat sırasında tiroit bezinden alınan parça patologa gönderilir. Bu incele­mede eğer kanser varsa veya kanser şüphesi ortaya çıkarsa operatör doktor bezin ta­mamını ameliyatla alır. Ancak bazen nodulun frozen ile kanser olmadığı saptansa bile ameliyat sonrası bezin başka bir yerinde ufak bir kanser teşhisi konabilir. Bu durumda yapılacak ikinci bir ameliyatla geri kalan tiroit parçasının da alınması ge­rekir.

Ameliyat öncesi nasıl bir hazırlık yapılır?

Nodulunuz varsa ameliyat öncesi mutlaka biyopsi yapılır.
Ameliyat öncesi tam bir muayeneden geçersiniz. Bu amaçla önce endokrinoloji uzmanına başvurmanız ve muayene olmanız gerekir. Tansiyon, kalp hastalığı ve diğer hastalıkların olup olmadığına ve varsa bunların ameliyata engel teşkil edip et­meyeceğine bakılır. Tiroit hormonları ölçülür ve diğer kan tetkiklerine (şeker, üre ve karaciğer testleri ile kan sayımı, kanama zamanı gibi) bakılır. Özellikle tiroit hor­monlarının ameliyat öncesi normal olması gerekir.

Tiroit ameliyatı olacak hastaların ses telleri ameliyat öncesi muayene edilir.
Anestezi doktoru sizi ameliyattan önce muayene eder, dosyanızı ve tetkiklerini­zi inceler ve kullandığınız ilaçları sorar. Kullandığınız ilaçları ve allerjiniz varsa mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Özellikle kanı sulandıran aspirin, klopidogrel ve Coumadin gibi ilaçlar alıyorsanız bunlar ameliyatta kanamayı artıracağından tehli­keli olabilir. Bitki (herbal) ilaçlar kullanıyorsanız ameliyattan bir hafta önce bu ilaç­ları kesiniz ve bunları kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Şeker hastalığınız varsa açlık kan şekerinin ameliyat öncesi 200 mg/dl’nin altı­na inmesi uygun olduğundan endokrinoloji uzmanına başvurarak şeker hastalığını­zı tedavi ettiriniz ve ameliyat için doktorunuzun önerilerini alınız.

Kalp hastalığınız varsa kalp doktoruna (kardiyolog) muayene olarak ameliyat için önerilerini alınız.

Ameliyat Edecek Cerrahı Nasıl Seçmeli?
Sizi ameliyat edecek doktorun (cerrahın) sık sık tiroit ameliyatı sık yapan, yani bu konuda ustalaşmış bir doktor olmasına dikkat etmek faydalıdır. Sık tiroit ameli­yatı yapan (yılda en az 50) bir cerrahın komplikasyon sayısı da az olur. Bu konuda endokrinoloji uzmanının görüşünü alınız.

Tiroit ameliyatı ne kadar sürer?

Ameliyat, genel anestezi ile yapılır ve genellikle 2-2.5 saat sürer. Boynunuzda kolye şeklinde bir kesi yapılarak tiroit bezinin bir kısmı veya tamamı alınır. Ameli­yat salonundan çıktıktan sonra 1-2 saat uyanma odasında kalırsınız

Ameliyat için hastanede ne kadar süre kalınır?
Ameliyatın tipine göre değişmekle birlikte genellikle 1-2 gün kalınır. Ameliyattan sonra ne zaman işe başlarım?

İki-üç hafta içinde iyileşir ve normal yaşantınıza devam edersiniz.

Tiroid Ameliyatı Sonrası ne gibi şikayetler olabilir?

Ameliyat salonundan çıktıktan sonra anestezimin etkisine bağlı olarak hafif yorgunluk olabilir. Ameliyathaneden geldikten sonra yataktan kendiniz kalkmaya çalışmayın. Boynunuzda ameliyattaki kesiye bağlı olarak ağrı olabilir. Bunun için ağrı kesici ilaç doktorunuz tarafından size verilebilir.
Bazen boğazda anestezi tüpünün etkisine bağlı olarak ağrı ve farenjit olabilir. Buz ve gargaralar bu ağrı için faydalı olur.

Ameliyat bölgesinde ani bir şişlik olursa kanama oluyor demektir; hemen dok­torunuza haber verin.

El ve yüzde karıncalanma, uyuşma ve kasılma olursa doktorunuza söyleyiniz. Tiroit ameliyatı sonrası ellerde ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve kasılma ol­ması kanda kalsiyumun düştüğü anlamına gelir. Kan kalsiyumunda düşme varsa si­ze doktorunuz tarafından kalsiyum hapı verilir.

Ameliyat günü ve ertesi günü durumunuza ve doktorunuzun kararma göre sulu gıdalar yenmeye başlanabilir. Bu arada pansumanınız değiştirilir. Ameliyat eden doktor sizi 1-3 hafta sonra kontrole çağırabilir. Ameliyat yeri birkaç haftada iyile­şir. Ameliyatla tiroit bezinizin hepsi alınmışsa tiroit hormon ilaçları başlanabilir. Ti­roit kanseri varsa daha sonra radyoaktif iyot tedavisi olacağınızdan bu ilaçlara baş­lanmayabilir.

Ameliyat yerinde renk değişikliği olmaması için güneş ışığından boynunuzu koruyun.

Ameliyat sonrası bazı hastalarda oluşan ses kısıklığı zamanla düzelir. Çok nadi­ren ses tellerinde oluşan hasar kalıcı olabilir

İşinize 7-10 gün sonra başlayabilirsiniz.
Ameliyattan sonra ağır spor yapmayınız ve ameliyat yerinin kuru olmasına dik­kat ediniz.

Ameliyat keşi yerinde şişme veya kanama olursa hemen sizi ameliyat eden dok­torunuza başvurunuz.

Tiroit ameliyatının yan etkileri (komplikasyonları) nelerdir?
Tiroit bezi boyundaki çok önemli damar ve sinirlerle komşuluk içindedir. Sinir­lerin ameliyat sırasında kesilmesi ses kısıklığı yapabilir. Paratiroit bezi denen ve kan kalsiyumunu ayarlayan bezlerin ameliyat sırasında hasar görmesi veya kanlan­masının daha sonra azalması nedeniyle kan kalsiyum düşüklüğü gelişebilir. Ameli­yat ile ilgili yan etkiler (komplikasyonlar) aşağıda verilmiştir. Bu komplikasyonlar çok nadir görülür. Bu nedenle korkmayınız. Önemli olan iyi ameliyat yapan bir cer­rah bulmanızdır.

Ameliyat yerinde kanama: Çok nadiren olabilir.

Ses kısıklığı:, Birkaç gün sürebilir sonra düzelir. Bazen ses kısıklığı birkaç ay sürer ve sonra düzelir. Birkaç aydan sonra düzelmez ise ses tellerinin sinirinde ha­sar olmuş demektir ve düzelmesi çok nadiren görülür.

Kalsiyumda düşme: Ameliyat sonrası en iyi merkezlerde bile hastalann %1-2’sinde görülür. Ameliyatta tiroit bezinin arkasında bulunan ve kan kalsiyumunu ayarlayan paratiroit bezlerinde hasar olmuş olabilir veya bu bezlerin kanlanması ameliyat nedeniyle bozulduğundan paratiroit hormonu az salgılanabilir. Ameliyat sonrası el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve kasılma gibi şikayetleriniz varsa kan kalsiyumu düşük demektir. Bu durumda endokrinoloji uzmanının kontrolünde kalsiyum almak gerekir. Kalsiyum düşüklüğü bazen geçici olur ve 6 ay içinde dü­zelir. 6 ay içinde kalsiyum düşüklüğü düzelmezse ömür boyu devam eder. Bu tür hastaların ömür boyu kalsiyum ve D vitamini almaları gerekir.

Tiroit hormon yetersizliği (hipotiroidi): Tiroit bezinden alınan parçanın mik­tarına göre tiroit hormon yetmezliği gelişir. Bezin yansı alınan hastalarda da tiroit hormon ilacı almak gerekebilir. Bezin tamamı alınanlarda ömür boyu tiroit hormon ilacı kullanmak gerekir.

Ameliyattan sonra kontrol için hangi doktora gitmeli?

Ameliyattan sonra sizi takip edecek olan doktor endokrinoloji ve metabolizma uzmanıdır. Ameliyatınızın tipine, patoloji sonucuna göre ve kandaki hormon ve kal­siyum durumunuza göre endokrinoloji uzmanı tedavinizi ve ilaçlarınızı ayarlar. Ameliyattan sonra endokrinoloji uzmanına giderken ameliyat raporu, epikriz, ame­liyat patoloji raporu ve diğer tetkiklerinizi mutlaka yanınızda bulundurun.
Tiroit kanseri nedeniyle ameliyat olmuşsanız veya ameliyatta kanser çıkmışsa, radyoaktif iyot tedavisi ve vücut taraması için doktorunuz sizi nükleer tıp uzmanı­na gönderebilir. Buradan alınan randevuya göre ilaçlarınız ayarlanır.

Kan kalsiyumunuz düşükse kalsiyum hapı endokrinoloji uzmanının kontrolü ve önerisi doğrultusunda hiç kesilmeden ömür boyu alınır. Kalsiyum düşüklüğünün geçici olup olmadığını anlamak için ameliyattan birkaç ay sonra doktor kontrolü al­tında kalsiyum ilaç dozu biraz azaltılıp kan kalsiyumuna bakılır. Eğer ilaç kesilince kan kalsiyumu düşüyorsa kalıcı bir kalsiyum düşüklüğü var demektir ve ömür bo­yu kalsiyum almak zorunda olduğunuzu bilmeniz gerekir.

Ameliyatta kanser çıkmamış, yani patoloji sonucu iyi huylu ise bu durumda kul­lanacağınız ilaç ve kontrolleriniz endokrinoloji uzmanı tarafından ayarlanır.

Ameliyat sonrası hormonlarınız ve kalsiyumunuz normal olsa bile belirli aralık­larla endokrinoloji uzmanına kontrole gidiniz ve hormon ve kalsiyum tetkiklerinizi yaptırınız. Bazı hastalarda ameliyattan bir süre sonra hormon eksikliği ve kalsiyum düşüklüğü gelişebildiği gibi özellikle nodul ameliyatı olanlarda geride tiroit bezi bı­rakılmışsa, bu tiroit bezi parçasında tekrar nodul gelişebilmektedir. Bu nedenle en­dokrinoloji uzmanına kontrole gitmeyi ihmal etmeyiniz.

ameliyat sonrası el ve ayaklarda uyuşmaameliyat yerinde ağrıAmeliyatla Ses telleri değişebilirboğaz ameliyatı kanser ameliyatı kaç saat sürerboğazkanserameliyatı izleendokrin ameliyatı izlegöğüs kol ve tiroidin bağlantısı neguatrguatr ameliyat sonrası oluşan komplikasyonlar nelerdirguatr ameliyatı iyileşme süresiguatr ameliyatı kaç saat sürerguatr ameliyatı sonrasguatr ameliyatı sonrasıguatr ameliyatı sonrası ağrıguatr ameliyatı şonraşı alınan ilaçlarguatr ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenlerguatr ameliyatından sonraguatr ameliyatından sonra beslenmeguatr ameliyatından sonra kullanılan ilaçlarguatr sonrasıguatr sonrası ses kısıklığıhipotiroid ameliyatkalsiyumkalsiyum bezlerinde kanser çıkarsa ne yapılırprostat ameliyatı sonrası meydana gelen şikayetlersafra ameliyatından sonra dikkat edilecekşeylersakarya da ses telleri ameliyatı yapan doktorlarses teli nodül ameliyatı ne kadar sürerses teli nodülüses teli nodülüne gelen bitki çayısestelitirodi tamamı alınanları bekleyen sorunlartiroid ameliyat izletiroid ameliyat sonrası hormonlartiroid ameliyati kalsiyumTiroid ameliyatini cok yapan (yilda en az 50) bir cerrahtiroid ameliyatı sonrası calsiyum eksikliği geçici mitiroid ameliyatı sonrası testlertiroid ameliyatlarında iyileşmetiroid bezinin alınması sonrasıtiroid kanseri ameliyatı izletiroid sonrası yaşamtiroit alındıktan sonra patoloji sonucu kötü çıkarsatiroit ameliyatıtiroit ameliyatı izletiroit ameliyatı sonrası kol şişmesitroid kanserli hastalarda kalsiyum eksikliğitroit amaliyatı izletroit bezlerinin ameliyatla alınması

Tiroid Ameliyati ve Ameliyat Sonrasi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.