Tam Kanin Nitelikleri Kan Niteligi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Tam Kanın Nitelikleri

Bir ünite banka kanı içinde 300-350 mi kan ve pıhtılaşmayı önleyen 75-175 mi asit-sitrat-dekstroz solüsyonu (ACD) bulunur. Kan vericiden özel steril şişe veya plastik torbalara alınır. Ayrı bir tüp içeri­sinde de 1-2 mi kan bulunur. Transfüzyondan önce yapılan çapraz karşılaştırma (Crossmaching) için gereken kan bu örnekten alınır. Şişeye alman kanda hemen yıkılan labil pıhtılaşma faktörleri (V, VIII), plastik torba içinde bir süre yaşamlarım sürdürebi­lirler. Bu kandan alınan örnekten ayrıca hepatit B, vvasserman kontrolleri yapılır. Bir çok merkezde da­ha ileri inceleme testleri yapılmaktadır (AİDS için Elisa vb).

Alınan kan içindeki eritrositlerin %10’u iki hafta içinde yıkılır. Asit-sitrat-dekstrozlu kan en çok 21 gün saklanabilir. Bu süre içerisinde eritrositlerin %70’i ancak canlı kalabilir, süre uzadıkça canlı erit­rosit sayısı gittikçe azalır. Sitrat-fosfat-dekstroz (CPD) yapısındaki antikoagülan madde, ACD so­lüsyonuna göre belli avantajlar taşıdığı anlaşılmış ve adenin eklenerek 50-60 mi APD’lu banka kanının 40-45 güne kadar saklanabilmesi sağlanmıştır.

Eritrositlerde, ADP ve difosfogliserat düzeyleri beklemekle azalmakta fakat kan hastaya transfüze edildikten sonra 24 saat içinde yeniden önceki düze­yine kavuşmaktadır. Tam kanda pratik olarak aktif fonksiyonel yeteneği olan lökosit ve trombosit yok­tur. Lökositler 4-6 saatte, trombositler 48 saatte akti-vitelerini yitirir. Tam kan transfüzyonu şiddetli, kontrol edilemeyen kanaması bulunanlar ve hipo-voleminin klinik bulguları saptananlar dışında seçi­ci olarak yapılmalıdır. Altı saatten fazla beklememiş kan transfüzyonlarının ise hemorajik diyatezi bulu­nan hastalarda, eksik olan kan komponentinin ayrı­ca verilemediği durumlarda verilmesi uygun olur.

Tam Kanin Nitelikleri Kan Niteligi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.