Anne sütünün niteliği ve bebek gelişimindeki önemi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

İnsan sütünün kimyasal yapısı, kuş­kusuz, bebek için en ideal olanıdır. bebek gelişiminde anne sütünün önemi çoktur. Proteinli madde miktarı binde dokuz gram oranındadır ve protein ve kaze­in (sütte bulunan bir fosfoproteit) ora­nı da 1- 0,4’tür. Anne sütü inek sütü­nün içerdiği ve büyük ölçüde allerji ya­pan proteinleri içermediği gibi, bağır­saklardaki mikroorganizmaların üre­melerini engelleyen koruyucu nitelik­te başka proteinlere de sahiptir. Anne sütündeki aminoasitler, çocuğun ek­siksiz gelişmesini sağlarlar. Aminoasitler, proteinleri oluşturan maddelerdir. Kalori gereksiniminin yaklaşık yarısını karşılayacak kadar yüksek miktara ula­şan lipitlerin (organik yağlar) büyük bö­lümü, bağırsaklar tarafından kolaylık­la eritilebilen, doymamış yağ asitlerin­den oluşmuştur; bunların en önemlisi de, linoleik asittir. Emzirmenin sonu­na doğru anne sütündeki yağların yo­ğunluk kazanması, bebeği tok tutar. Bu yağ asitlerinin koruyucu bir işlevi olduğu bile söylenmektedir. Yapılan çok ilginç bir araştırma çocukluğunda anne sütüyle beslenmiş olanların da­mar sertliğine daha az yakalandıklarını ortaya çıkarmıştır.

İnsan sütündeki şeker, inek sütün-dekine göre daha azdır. Bu da bağır­sakların asit oranını yükseltir. Yüksek asit oranı da zararlı bir mikroorganiz­ma olan Escherichia Coli’nin (insan dışkısında bulunan ve çeşitli hastalık­lara neden olan bir bakteri) büyüme­sini engeller. Anne sütüyle beslenen bebeklerin daha az ishal olmalarının nedeni budur. Glikoz molekülünü oluş­turan maddelerden biri de, laktozdur. Laktoz, karaciğerin işlevini yerine ge­tirebilmesi için olduğu kadar beynin beslenmesi ve gelişmesi için de gerek­li bir maddedir. İnsan sütünde, bazı vi­taminlerin de günlük gereksinimi kar­şılamaya yeterli miktarda (D,E,C) bu­lunduğu sanılıyor. Demir, potasyum gi­bi madenler de anne sütünde olduk­ça iyi dengelenmiş durumdadırlar ve miktarları yeni doğmuş bebeğin böb­reklerinin kısıtlı çalışma kapasitesine uygundur. Madenler arasında en iyi emilen, demirdir. Nihayet, anne sütü­nün içinde bulunan ve bebeği mikrop­lara karşı koruyan etkenlerden de söz etmek gerekir: Bunlar, virüs ve bakte­riler gibi hastalık etkenlerine karşı or­ganizmayı koruyan antikorlardır. Me­meyle beslenen bebeklerin bağırsak hastalıklarına çok güç yakalandıkları da bilinmektedir. Anne sütü yapay süt gibi havayla ve dış ortamla temas et­miş olmadığından son derece temizdir, herhangi bir mikrop içermez. Sonuç olarak anne sütü bebeğin yaşamında ve bebek gelişiminde çok önemli bir durumdadır.

Hiçbir mama ve süt,anne sütünün yerini tutamaz. Süt vermenin anneye de yararı olduğu unutulmamalıdır.

Anne sütünün niteliği ve bebek gelişimindeki önemi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.