Seldepar 5mg 50 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

İlaç Formülü:

Selegilin hidroklorür 5 mg

Kontrendikasyonları:

Seldepar’a karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar ve Önlemler:

Non-selektif MAO inhibisyonu riski nedeniyle Seldepar’ın önerilen dozu (10 mg/gün) aşılmamalıdır. Seldepar dozu arttığında selektivitesi azalır; yaklaşık 30-40 mg/gün ile non selektif MAO inhibitörü özelliği kazandığı kabul edilir. Hipertansif kriz; teorik olarak barsaklardaki MAO-A inhibe olmadığından günde 10mg Seldepar ile tedavi edilen hastalar aktif amin içeren ilaçları ve tiramin içeren gıda maddelerini alabilirler. Seldepar MAO-B’yi selektif olarak inhibe etmesi yanında; tiramin ve diğer indirekt etkili sempatomimetiklerin, norepinefrini adrenerjik nöronlardan deplase etmelerini de önler. Seldepar kullanan bazı hastalarda levodopaya bağlı yan etkiler artabilir. Bunun nedeni muhtemelen aşırı duyarlı post-sinaptik reseptörlerle reaksiyona giren dopamin miktarının artmasıdır. Levodopa/karbidopa dozu %10 ile %30 arasında azaltılarak bu yan etkiler de hafifletilebilir. Gebelik ve Laktasyon Dönemlerinde Kullanımı : Seldepar’ın gebelerde kullanıldığında fetus için zararlı olup olmadığı ve annenin üreme kapasitesini nasıl etkilediği kesin olarak bilinmemektedir; bu nedenle ancak mutlak endikasyon durumunda; sağlanacak yarar potansiyel zararı aşıyorsa kullanılabilir. Seldepar’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekle birlikte birçok ilaç gibi süte geçebileceği düşünülerek emziren annelerde kullanılmamalıdır. Çocuklarda Kullanımı : Seldepar’ın çocuklardaki etkileri henüz tam olarak değerlendirilmemekle birlikte çocuklarda kullanılmaz. Geriatrik Kullanımı : Yaşlılıkta doz ayarı gerekmez; yaşlılıkla ilgili spesifik kullanım problemi bilinmemektedir. Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi: Seldepar?ın araç ve makina kullanmaya etkisi yoktur.

Dozu kullanma:

Seldepar; levodopa/karbidopa tedavisi görmekte olup bu tedaviye gitgide daha az yanıt veren Parkinson hastalarında kullanılır. Önerilen doz günde 10 mg olup kahvaltı ve öğle yemeğinde 5 mg (1 tablet) verilir. Daha yüksek dozların daha yararlı olabileceğini düşündürecek veriler mevcut değildir. Ayrıca artan yan etki riski nedeniyle yüksek dozlardan kaçınılmalıdır. 2 ile 3 günlük Seldepar tedavisinden sonra levodopa/karbidopa dozu azaltılmalıdır. Olağan şartlarda %10 ile 30 arasında değişen oranlarda azalma sağlanabilmektedir. Tedavinin geç dönemlerinde levodopa / karbidopa dozunun daha da azaltılması mümkün olabilir (%50 oranında). Seldepar depresyon tedavisinde de kullanılmış olup henüz bu endikasyonda kesin dozaj saptanmamıştır. Yapılan çeşitli klinik çalışmalarda günde maksimal 50 mg’a ulaşan dozlar kullanılmıştır. Tedaviye 10 mg ile başlanıp, vakaya ve alınan yanıta göre bu doz tedricen artırılabilir. Günlük doz sabahları bir defada alınmalıdır. AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ : 600 mg Seldepar alan bazı hastalarda hipotansiyon ve psikomotor ajitasyon ortaya çıkmıştır. MAO-B’nin selektif inhibisyonu ancak günde 10 mg ile sağlandığından aşırı doz alımında hem MAO-A hem de MAO-B’de önemli inhibisyon ortaya çıkabilir. Sonuçta aşırı dozdan kaynaklanan semptom ve bulgular non-selektif MAO inhibitörleriyle örneğin tranilsipromin, izokarboksazit fenelzin ile görülenlere benzetilebilir. İlaç alındıktan sonraki 12 saat içinde semptom ortaya çıkamayabilir ya da minimal düzeyde olabilir; gitgide şiddetlenerek 24 ile 48 saatte maksimuma ulaşır. Bu dönemde hastanın derhal hastaneye kaldırılarak sıkı gözlem altına alınması gerekir. Tedavi : Erken devrede hasta kusturulur veya midesi yıkanarak aktif kömür tozu verilir. Santral sinir sistemi stimülasyonu bulgularına karşı iv olarak diazepam yapılır; fenotiazin türevlerinden kaçınılmalıdır. Hipotansiyon ve vasküler kollaps intravenöz sıvılarla ve gerekirse dilüe bir baskılayıcı ajanla tedavi edilmelidir. Adrenerjik ajanların baskılayıcı etkilerinin bu hastalarda önemli ölçüde artabileceği akılda tutulmalıdır.

Per Fiyatı:

İlaç Fiyatı 21.88 YTL

Reçeteli Verilir.

Seldepar 5mg 50 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.