Saglik Personelinde Aids Korunma

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Sağlık Personelinde Aidsten Korunma

Sağlık personeline iğne batmışsa ya da kesici aletlerle kan bulaşmışsa izlenecek yol:

Delinen alan kanatılır. Sabun veya suyla hemen yıkanır. Kanı bulaşan hastanın kimliği kaydedilir. Hastadan izin alınır.

Hasta HIV taşıyıcılığı açısından test edilir. Hastadaki serolojik sonuçlara göre aşağıdaki yol izlenir. Kaynak hastanın serolojik sonuçları (-), HIV infeksiyon riski yüksek grupta buluyorsa;
Kaynak hasta seronegatif, fakat HIV enfeksiyon riski yüksek kimliğe sahip birey ise sağlık personelinde teması izleyen 12 hafta içinde HIV antikorları oluşup oluşmadığı kontrol edilir. Kaynak hasta AlDS’li ya da HlV’na karşı oluşan antikorlar (+) ise sağlık personeli klinik ve serolojik açıdan yakın izlemeye alınarak değerlendirilir. Teması izleyen 6. hafta, 3. ay, 6. aylar­da takip ve testler yapılır.

Laboratuvar örneklerinin inceleme birimlerine yollanmasında, ör­nek kaplar plastik kutulara yerleştirilir. Örnek kabın kirlenmesi, düş­mesi durumunda materyelin etrafı kontamine etmesi önlenir. Labo­ratuar personeli de incelemelerde eldiven giyer ve el yıkama kural­larına uyar. Olası diğer kazalarda yapılacaklar;

Deri yüzeyine kan sıçramış ise yüzey hemen sabun ve su ile yıka­nır.

Ağız veya göze kan sıçramış ise serum fizyolojik ile ağız veya göz irigasyonu yapılır.
Yere kan veya kusmuk dökülmüşse zemin hemen temizlenir, kontamine alana 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu tercihen sı­cak olarak dökülür ve üzerine kağıt havlu konur ve 30 dakika bekle­nir. 30 dakika sonra temizlik personeli eldiven ve önlük giyerek bu alanın normal temizliğini yaparlar.

Kağıt havlu, önlük ve eldivene hastane enfeksiyon kontrol komite­since alınan kontamine malzemelerle ilgili önlemler uygulanır.

Sağlık personeline HIV geçişini önlemede yapılacak en önemli girişimlerden birisi de bu konuda yapılacak sürekli ve hizmet içi eğitim programlarıdır.

Saglik Personelinde Aids Korunma adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.