Aids Hastaligi Belirtileri ve Korunma

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Enfeksiyon Hastalıkları

Aids

AİDS, İnsan immun yetersizliği virüsünün neden olduğu bir en­feksiyon hastalığıdır. Seksüel ya da kan temasıyla (IV ilaç kullanı­cılarının enjektörlerini paylaşması ya da kirli kan ürünleri alanlar) bulaşır. Aynı zamanda enfekte bir kadından bebeğine perinatal, natal, postnatal geçiş olabilir. HIV enfeksiyonu daima aynı süreci izlemez ve çoğu yıllar asemptomatik kalabilir. Kuluçka süresi pri-mer bir enfeksiyonda 2-4 hafta olurken, doğumsal enfeksiyonlarda ortalama 9 ay, transfüzyonla kazanılan enfeksiyonlarda ortalama 17 ay olarak bildirilmiştir. Cinsel yolla kazanılan enfeksiyonlar yıl­lar boyunca klinik belirti vermeyebilir.

Aids Belirti ve Bulgular

AIDS’li birey, pnömoni, pnömoksis karini, streptokok menenjiti ya da serebral toksoplazma gibi fırsatçı bir enfeksiyondan acil üni­tesine gelebilir. Aynı zamanda AIDS’li bireyde granülostopeni, trombostopeni ya da intraserebral kanser, 5-10 kilograma ulaşan tartı kaybı, tüm vücudu kaplayan ağrılar, lenf bezlerinde şişlik ve ağrı, dalak ve karaciğerde büyüme, sürekli ishal, kuru ve devamlı öksürük, deride morumsu lekeler veya acil bölümde görülmemesi gereken ağızda mantar enfeksiyonu oluşumu gözlenebilir. Küçük çocuklarda’en önemli belirtiler; büyüme gelişmenin geri kalması, sepsis, pnömoni, menenjit gibi tekrarlayan ve ağır seyreden enfek­siyonlardır. Daha büyük çocuklarda; yaygın lenfodenopati, parotit, tekrarlayan bakteriyal ve viral enfeksiyonlar, nörolojik belirtiler sık olarak görülmektedir. 13 yaşın üzerindeki çocuklardan belirti ve bulgular erişkinlere benzerlik gösterir.

Aids Tanı

HIV antikor tarama testlerinden en yaygın olarak kullanılan se-rolojik test ELISA(enzym-linked immünosorbent assey) ve bunu doğrulayan VVestern Blot Analizidir. ELISA testi pozitif sonuç verdi­ğinde Vvestern Blot Analizi ile doğrulanır.

Aids Tedavi ve Bakım

AİDS’in spesifik bir tedavisi yoktur. Bağışıklık sistemini etkile­diğinden antiviral ve immunodilatatör ilaçlar kullanılır. Hastalık sü­recinin ilerlemesini önlemek amacıyla antiviral ilaçlardan zidovudi-ne ve intravenöz gamma globulin birlikte uygulanır. Bu tedavi, fır­satçı enfeksiyonların ve dolayısıyla ölüm oranının azaltılmasında ve hastanın yaşam süresinin uzatılmasında etkili olur. Aynı za­manda kemik iliği transplantasyonu, lenfosit nakli, interferon gibi bağışıklık sistemini uyaran tedavilerde uygulanır.

AlDS’li bireyin bakımında fizyolojik ve psikolojik destek sağla­nır, sosyal izolasyon azaltılmaya çalışılır. Ayrıca risk faktörleri, hastalık süreci, tanı yöntemleri, tedavi önlemleri, destek kaynakla­rı ile ilgili açıklama yapılır. İzolasyon ve el yıkama tekniği bireye, aileye ve ziyaretçilere anlatılır. Hastaya yatak istirahati sağlanır, oda nemlendirilir, deri ve mukoz membranlar korunur, aldığı-çıkar-dığı izlenir. Beslenme çok önemlidir, diyet uzmanı ile işbirliği yapı­lır. Kanama yönünden izlenir, travmalardan korunur.

Aids Korunma

AİDS Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ne bildirimi zorunlu bir hasta­lıktır. AlDS’li hastaya bakım veren sağlık personelinin yukarıda be­lirtilen HIV ve HBV ile bulaşmış kan ve vücut sıvıları için alınması gereken önlemlere uyması esastır. AİDS’e yönelik aşı çalışmaları sürdürülmektedir.

Aids Hastaligi Belirtileri ve Korunma adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.