Sagligin Korunmasi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Sağlığın Korunması

Hastaneler gerek konakçı organizmaların oluşumu, gerekse mikrop kaynağı ve bulaşma yolları yönün­den enfeksiyon için uygun ortamlardır. Bireyde has­talığın meydana gelmesi tek bir etkene bağlı değildir. Birçok olumsuz etmenin biraraya gelmesi ile etken, çevre, insan arasındaki denge bozulur ve hastalık meydana gelir. Enfeksiyon, vücudun patojen mikro­organizmalar tarafından işgal edilmesi, dokularında bu mikroorganizmalara ve bunların toksinlerine karşı gösterdikleri reaksiyon olarak tanımlanır. Enfeksiyon hastalığının meydana gelebilmesi için mikroorga­nizma (etken), insan (konakçı) ve çevre arasındaki dengenin mikroorganizma lehine bozulması gerekir. Böylece bireyde ateş, kusma, halsizlik gibi belirtiler meydana gelir ki bu durumda enfeksiyon hastalığı söz konusudur.

Enfeksiyon etkenleri vücuda; solunum, sindirim, genital, deri ve mukoza yoluyla girer. Vücuda giren patojen mikroorganizmaların miktarı, virülansı (has­talık yapma şiddeti), giriş yeri, enfeksiyona yaka­lanan organizmanın durumu, yaş ve o mikroorganiz­manın daha önce alınıp alınmadığı hastalıkların oluşumunda önemli faktörlerdir. Vücuda giren mik­roorganizmalar hemen hastalık yapmazlar. Mikro­organizmaların vücuda girişinden hastalığın mey­dana gelmesine kadar belirli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu süreye inkübasyon periyodu denir. Bu süre genellikle 1-2 haftadır. Vücutta çoğalan mikro­organizmalar tükrük, dışkı, idrar ve diğer salgılarla atılır. Enfeksiyon kaynağı haline dönüşen bu salgılar bireye dolaylı veya dolaysız yolla bulaşır.

Sagligin Korunmasi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.