Asepsi Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Asepsi (Tıbbi Ve Cerrahi Asepsi)

Asepsi; patojen denilen hastalık yapıcı etmenlerin bir ortamda yada konakçı üzerinde bulunmamasıdır. Asepsi; tıbbi asepsi ve cerrahi asepsi olmak üzere iki bölümde incelenir. Tıbbi Asepsi, bir konakçıdan bir başkasına hastalık yapan mikroorganizmaların geç­mesini önlemeye çalışmak ve ortamdaki mikroorga­nizma sayısını azaltmaktır. Aseptik teknikler, sterilizasyon, dezenfeksiyon işlemlerini ve antiseptik uygu­lamaları içerir. Aseptik teknikler hastane enfek­siyonlarının önlenmesinde önemli bir yer tutmak­tadır.

Cerrahi Asepsi, eşyanın, çok zor olmakla beraber ortamın ve bazen cildin tümüyle mikroorganiz­malardan arındırılmasıdır. Bu uygulamalara steril tek­nik de denebilir. Ameliyathane, doğum odası gibi yerlerde cerrahi asepsi yöntemi uygulanır. Örneğin, ameliyat sırasında cerrahın giydiği steril gömlek ve eldiven hastanın cerrah tarafından mikrop kapma­sını önler. Normal koşullarda bireyin deri ve muko­zasında hastalık yapmadan yaşamını sürdüren pek-çok organizma parenteral yolla vücuda girdiğinde patojen organizmaya dönüşüp ağır enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle duyarlı dokuların dışardan mikroorganizma almasını engellemek için yapı lan kesin uygulamalara cerrahi asepsi denir. Bir steril araç hasta bireyin derisi ile temas ettiğinde kon tamine olmuş sayılır. Sterilliğini kaybetmiştir. Kon tamine etme, bir eşyanın kullanılma amacı dışında kalacak şekilde mikroorganizmalarla kirlenmesidir.

TIBBİ ASEPSİ İLKELERİ

Tıbbi aseptik teknik, hastayı ve çevresini enfeksiyon etmenlerinden korumak için uygulanan tüm işlem­lere denir. Amaç, patojen mikroorganizmaların bi­reyden bireye geçmesini önlemektir. Tıbbi asepside aşağıdaki ilkelere dikkat etmek gerekir:

1. Kirlenmiş materyali çevreye zarar vermeden yok etmeli.
2. Kirli çarşaf ve eşyayı, üniformalara dokundur­madan taşımalı.
3. Herhangi bir bakım aracını temizlerken, kendi üstüne ve etrafa sıçratmamak.
4. Yatak yapma, çarşaf değiştirme gibi işlemler sıra­sında toz kaldırmadan çalışılmalı.
5. Bakım, işlemleri en az kirli alandan en kirli alana doğru yönelen bir doğrultuda yapılmalı.
6. Klinik içinde temiz gereçlerin saklandığı bir yer ayırıp, bu alanla gereçlerin temizliğinin yapıldığı alan arasında bir geçiş engeli yada uzaklık olması sağlanmalı.
7. Hastaların bakımında kullanılan sürgü, böbrek küvet, tükrük hokkası gibi eşyaları kesinlikle döşe­meye koymamak. Bunlar kirlenince yere bırakıl­mamalı, boşaltıp temizlenerek araç-gereç odasın­daki yerine kaldırılmalıdır.

Asepsi Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.