Sac Hastaliklari Sac Kaybi (Alopesi)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Saç Hastalıkları, Saç Derisi Hastalıkları

Saç Kaybı (Alopesi), Saç Hastalığı

Saç kaybı kafa derisinde yaygın veya birkaç bölgede sınırlı olabilir. Bu süreç önemli derecede deri yıkımına bağlı olarak skar oluşumuna neden olabilir veya iyileşerek hiçbir iz bırakmayabilir.

Konjenital alopesi

Konjenital alopesi tek başına görülebilir veya diğer konjenital hastalıklar­la beraber bulunabilir. Bazen kafa derisinde saç gelişimi çok yavaştır ve saç yoğunluğu düşüktür (konjenital hipotrikoz). Tepede saç kaybının ol­duğu skarlı bir bölgenin varlığı, konjenital alopesinin nadir görülen başka bir tipi olabilir.

Patern alopesi

Tanım

Daha çok erkeklerde görülen ve yaygın saptanan bir alopesi formudur. Kafa derisinin belli bölgelerinde simetrik olarak gelişen ve bazı hastalar­da tamamen saç kaybına neden olabilen dominant geçişli ve ilerleyici bir hastalıktır.

Klinik Özellikler

Saç kaybı her iki temporal bölgede başlar. Bitemporal azalmadan kısa bir süre sonra saç incelmesi ve tepede alopesi görülür. Tepedeki kel alanlar ile temporalde üçgen şeklindeki alanlar birleşme eğilimindedir. En kötü olgu­larda, saçlar tamamen dökülür. Kadınlarda bu hastalığın en belirgin formu saç folliküllerinde genel bir yoğunluk azalması şeklindedir. Çünkü kadın­larda bitemporal azalma ve vertikal incelme daha az görülür.

Genellikle 30 yaşlarında başlamasına rağmen, geç ergenlik döneminde de başlayabilir. Dökülmenin ilerleme oranı değişkendir ve çevresel faktör­lerden etkilenmez.

Alopesi büyük bir psikolojik stres oluşturur ve hastalar bunu durdur­mak ve geriye döndürmek ve/veya durumlarını korumak için çok fazla ça­ba gösterir. Halk tarafından bu durumun, diyetsel eksikliklerden cinselli­ğe kadar değişik sebeplerden oluşabileceği sürekli vurgulanır.

Patoloji ve patogenez

Etkilenen alanda saç follikülleri küçülür, seyrekleşir ve sonrasında yok olur. Sonuçta tutulan alanda gerçek deri atrofisi olur. Hastalık dominant olarak geçiş gösterir. Ancak, testosterona bağlı androjenik bir uyaran ol­malıdır ve tam fenotipik ekspresyon için uzun yılların geçmesi gereklidir. Hastalık kadınlara, testosteron verilmesiyle ortaya çıkabilir. Aynı zaman­da, testosteron salgılayan tümörü olan hastalarda oluşan alopesi bir maskülinizasyon bulgusudur.

Alopesi Tedavisi

Etkili bir tedavi yoktur. Erkeklerde patern alopesinin süreci testislerin çı­karılmasıyla durdurulabilir ama, böyle bir amaç için çok az hasta bunu ka­bullenebilir. Kadınlarda bir antiandrojen-progesteron kombinasyonu kul­lanılarak (siproteron asetat ve etinilöstranol – Diane 35) “kimyasal kısır­laştırma” denenmiştir ve saç kaybında bir derece azalma görülmüştür. Bir antihipertansif vazodilatör olan minoksidil topikal olarak kullanılabilir. Bu ilacın oral kullanımında yan etki olarak saçların büyümesi saptanmış­tır. İlaç hastaların %20-30’unda orta dereceli saç gelişmesi yapmasına rağmen, tedavi durdurulduğunda saçlar tekrar dökülür. Son zamanlarda kadınlarda finasterid (bir 5-alfa-redüktaz inhibitörü) kullanılarak iyi so­nuçlar alınmıştır.
Patern saç kaybı erkeklerde birkaç yolla kapatılabilir:

peruklar veya kalan saçlarla saç örmesi yaparak defekt kapatılır, cerrahi yöntemlerle saçlı derinin periferinden alınan saçlı deri parçala­rı, kel alana transplante edilir veya deri flapları o bölgenin üzerine çev­rilir.

Sac Hastaliklari Sac Kaybi (Alopesi) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.