Obezite ve Kanser Hastaliklari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Obezite ve Kanser Hastalıkları

Obez bireylerde bazı kanserler daha sık rastlanır. Erkeklerde ko­lon, rektum ve prostat neoplazmlan, kadınlarda reprodüktif sistem ve safra kesesi kanserlerinin insidansı artar. Obez kadınlarda endo-metriyal kanser görülme sıklığındaki artışın nedeni yağ dokusunda östrojen sentezinin artmasıdır. Bu artış yağ dokusunun miktan ile doğru orantılıdır ve postmenopozal kadınlardaki ana östrojen kayna­ğıdır. Meme kanseri yalnızca yağ dokusu ile değil santral yağ ile de i-lişkilidir. BT ile gösterilen viseral yağ miktan artışı ile meme kanseri arasında önemli bir ilişki vardır (31).

Kemik, Eklem, Kas, Bağ Dokusu, Deri

Obezlerde osteoartrite sık rastlanır. Diz ve ayak bileklerinde geli­şen osteoartrit doğrudan fazla kiloların yarattığı travmayla oluşur. Ancak ağırlık taşımayan eklemlerde de osteoartrit gelişimi ağırlık al­tında kalmayan kıkırdak ve kemik metabolizmalannın başka meka­nizmalarla etkilendiğini gösterir. Osteoartrit obezitede mali yükün a-na komponentini oluşturur.

-Obezlerin ciltlerinde de pek çok değişiklik olur çizik ya da striala-ra sık rastlanır. Bunlar derinin lobüler yağ depolarının altında ezilme­si ile oluşur. Akantozis nigricans deri renginin koyulaşmasıdır ve bo­yunda ekstensör yüzeylerde görülür. Hirsütizme sık rastlanır ve bo­zulmuş reprodüktif fonksiyonların göstergesidir (12).

Obezite ve Kanser Hastaliklari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.