Pigmentasyon Bozukluklari Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Pigmentasyon Bozuklukları

Melanin pigmenti epidermisin bazal tabakasındaki melanositlerde üretilir. Irksal olarak görülen değişik pigmentasyon dereceleri, melanositlerin sa­yısına bağlı değildir. Ancak melanositlerin metabolik aktivitelerine ve me­lanin üreten organellerin (melanozomlar) şekil ve büyüklüklerine bağlıdır. Dendritik bir yapıya sahip olan melanositler, epidermisin bazal tabakasın­daki hücrelerin % 5-10’nunu oluşturur. Ancak histilojik pre-parasyon tekniği ile formalinle fikse edildiğinde, berrak hücreler olarak görülür.

Melanin sentezi, melanin stimule edici hormon tarafından kontrol edi­lir. Ayrıca bu sentezin östrojen ve androjenler tarafından etkilendiği bilin­mektedir. Melanositler ultraviole (UVR) ve diğer tahriş edici uyaranlar ta­rafından stimule edilebilir.

Melanin, dihidrofenilalanin amino asidinden sentezlenen siyah ve kah­verengi polimer kompleksidir. Melaninin iki for­mu vardır: ömelanin diye bilinen klasik melanin ve feomelanin olarak bi­linen sistenil DOPA’dan sentezlenen kırmızımtırak melanin.

Pigmentasyon Hastalıkları

Başlangıçta melanin sentezi, bakıra bağımlı bir enzim olan tirozinaz tarafından katalizlenir. Aynı zamanda, tirozinaz enzimi L-DOPA nın tiro-zine transformasyonunu da sağlar.

Melanositlerde üretilen melanin, komşu keratinositlere dendritleri va­sıtasıyla verilir. Daha sonra melanin granülleri, keratinositlerin içinde epi-dermis boyunca yükselir. Melanizasyon sırasında melanozomlar, melanin sentezinin birkaç aşamasını gerçekleştirir. Matür melanozom­lar, melanin granülleri içine doğru birikirler. Keratinositler içindeki bu granüler parçacıklar, bizleri UVR’den gelecek olan zarardan korurlar.

Keratinositlerdeki melanin siyah renkli olup, tüm görünebilen ışık, UVR ve kızılötesi radyasyonu emebilir. Ayrıca güçlü bir elektron algılayıcısıdır ve nitelendirilmemiş diğer koruyucu fonksiyonlara da sahip olabilirler.

Aşırı pigmentasyon “hiperpigmentasyon” ve azalmış pigmentasyon ise “hipopigmentasyon” olarak bilinir. Her ikisi de lokalize ve generalize ola­bilir. Ayrıca melanin dışı pigmentler de derinin koyu renk almasına sebep olabilir.

Pigmentasyon Bozukluklari Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.