Metabolizma Nedir Hastaliklari Bozukluklari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Metabolizma Nedir, Metabolizma hastalıkları

Vücudun oluşumu, korunması, verimi ve çalışması için ener­jiye gereksinmesi vardır. Bitkilerin güneş ışığını enerji kay­nağı olarak kullanmaları gibi insan ve hayvan da enerji kay­nağı olarak besinleri kullanırlar. Besin maddeleri sindirim or­ganlarında basit birer yapı taşı haline dönüştürüldükten son­ra çeşitli yollarla vücut doku ya da hücrelerine iletilirler. Doku ya da hücrelere ulaşan yapı taşları, ilişkin olduğu bölgenin yapı taşı haline dönüşürler. Bir kısım besin maddeleri de enerji sağlamak amacıyla vücut tarafından yakılırlar. İşe yaramayan ya da kullanılmayan maddeler vücut dışına atılırlar. Bu metabolizma süreci, organizmanın her hücresinde gerçekleşti­rilebilir. Hücrelere besin maddesi ve oksijen, organizmanın ta­şıt yolları olan kan damarları aracılığıyla kan tarafından taşı­nır. Hücrelere gelen besin maddeleri hücreler tarafından yakı­lırlar ve enerjiye dönüştürülürler. Hücrelerdeki yanma sırasın­da oksijen tüketimi olur. Yanma sırasında ısı, karbonhidroksit ve su oluşur. Bu oluşumlar yine hücre tarafından kana ve­rilirler.

Bitkiler güneş ışığı enerjisi yardımıyla ve boya maddele­rinin etkisiyle havadaki karbonhidroksiti alıp suyun içine ok­sijen vererek karbonhidratları (şeker, nişasta) oluştururlar. Bitkisel gıda alan insanlar bu karbonhidratları oksijen yardımıyla yakarlar, karbonhidroksit ve suya dönüştürürler. Böyle­ce, bitkiler için hayati önem taşıyan karbon dioksit sürekli ola­rak havaya verilmiş olur. İnsan ve hayvanlar etli gıda alsalar bile, olayların ilkesinde bir değişim olmaz. Çünkü et de işlen­miş bitkisel besin maddesinden başka bir şey değildir. Enerji yönünden bakılacak olursa, etli besinler enerjinin boşuna har­canmasına neden olur. Ama ne var ki, insanlar, karbonhidrat­ların yanı sıra daha başka maddelere de gereksinme duyarlar. Bunlardan biri olan proteinler çoğunlukla hayvansal besinler­den sağlanabilir. İnsan metabolizması çeşitli nedenlerden bo­zulabilir ya da düzensizleşir. Buna ilişkin olarak, metaboliz­manın bozulması ya da hastalanması tüm vücudu etkiler. Çe­şitli metabolizma bozuklukları genellikle vücudun başka yer­lerinde kendini belli eder. Aşağıda, metabolizma bozuklukla­rının neden olduğu hastalıkların basitçe açıklanmasına çalışı­lacaktır.

Metabolizma Nedir Hastaliklari Bozukluklari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.