Otizm Nedir Spektrum Bozuklugu (ASD)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Otizm Nedir, Spektrum Bozukluğu (ASD)

Otistik Çocuklar

Diyetini değiştirmek çocuğunuzu sakinleştirip dünyaya dön­mesine, dikkatini toplamasına, davranışlarını iyileştirmesine yardım edebilir mi? Bazı gıdaları eklemek çocuğunuzun ko­nuşma gelişiminde dev adımlar atmasını sağlayabilir mi? Cıvanın ve ağır metallerin vücutlarından atılması, Otizm Spektrum Hastalığı (ASD) tanısının kalkmasını sağlayabilir mi?

Evet. Bazen tek tek fakat çoğunlukla birbirleriyle kombine haldeki bu tedaviler, bazı çocukların otizm ya da ASD tanısı­nın gerçekten ortadan kalkmasını sağlayabilir. Birçok çocuk ise otistik spektrum içinde kalırken bilişsel, davranışsal ve fi­ziksel sağlıklarında önemli ilerlemeler kaydeder.

Bu umut mesajına şimdi her zamankinden daha fazla ihti­yaç vardır. Dünya çapındaki ASD salgınının tam ortasındayız.”‘

ABD Eğitim Bakanlığı’na göre, yalnızca bir yılda (1998’den 1999’a), ofistik olarak nitelenen okul çağı çocukla­rında % 26.01 artış olmuştur.”‘ California’da otistik olarak ta­nı konan okul çağı çocuklarının sayısı 11 yıllık periyotta %210 artmıştır.”

Son on yılda ASD’deki artış yedi kat olmuştur. Otizim ve ASD’deki benzer artış Avrupa kıtasında da rapor edilmiştir. Otistik hastalıklar spektrumuna dahil edilenler; Dikkat Eksik­liği Bozukluğu (ADD) ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bo­zukluğu (ADHD)’dur. ABD’de Altı milyon çocuk ADD ya da ADHD’den mustariptir. İki milyonun üzerinde çocuk ADD ya da ADHD için halen Ritalin almaktadır.

ASD’nin Tanımı

Otizm için çoğu otoritenin üzerinde anlaştığı tanısal kriter; sosyallikte şiddetli anormallik; iletişim gelişmesinde (dil da­hil) şiddetli anormallik; sınırlı, tekrarlayıcı davranış ile davra­nış, ilgi, aktivite ve imajinasyon kalıpları; ve erken başlangıçtır (3-5 yaşına kadar). Birçok kişi, duyusal uyarıya anormal tepkiyi bir başka kriter olarak alır.

Otistik Spektrum Bozukluğu (ASD); Tam Otizmden, Dik­kat Eksikliği Bozukluğu (ADD), Dikkat Eksikliği Hiperaktivi­te Bozukluğu ve Yaygın Gelişimsel Bozukluğa (PDD) kadar farklı gelişimsel bozukluklar grubudur. PDD, çocuklar geli­şimsel dönemeçleri yakalayamadıkları ve otistik semptomlar gösterdikleri bununla birlikte konuşma ve iletişim konusunda en azından bir miktar yetenek gösterdiklerinde konulan bir ta­nıdır. ADD tanısı konulan bir çocuk odaklanmayı sürdürmede sıkıntı yaşar. ADD’li hiperaktif bir çocuk, ADHD olarak nite­lendirilir. Her ikisi de ASD’nin daha hafif formlarıdır. Tipik olarak aileler, çocuklarının yaşıtları kadar hızlı konuşmadığı­nı ya da gelişmediğini fark edene kadar, bu hastalıklara sahip çocukları için yardım aramazlar.

Otistik Sendromun üst ucunda Asperger Sendromu vardır. Yüksek düzeyde fonksiyon gösteren otistik çocukları tanımla­mak için kullanılır. Bu çocuklar genellikle çok zekidir. Geniş bir kelime hazinesi kullanır ve anlarlar fakat sosyal açıkları, dar ilgileri vardır. Bir Asperger Sendromlu çocuk, bulaşık ma­kineleri konusunda dünya çapında bir uzman olabilir fakat bu­laşık makineleri konuşmak istediği tek konudur.

Otizmin iki temel tipi vardır: Doğuştan otizm (klasik otizm, Kanner Sendromu olarak bilinirdi) ve genellikle 12-14 aylıkken, normal bir gelişim ve davranış periyodunun ardın­dan ortaya çıkan regresif otizm. Doğumdan otizm vakaları seyrek görülür—10.000 doğumun 1 ya da 2’si—. Düzinelerce araştırmaya göre, hızla yükselen ve 250 çocuktan birini vuran, regresif otizm ve benzeri otistik spektrum bozukluklarıdır.

Bazı çalışmalar bu oranın daha da yüksek olduğunu hesap­lamaktadır. Yeni bir çalışma, Californialı çocuklardan 150’de birinin regresif ASD olabileceğini işaret etmektedir. Benzer bir sayı, Hastalık Kontrol Merkezi tarafından Amerika’nın Güney Kıyı bölgesinde East Coast’da bir kasabada yapılan bir çalışmada rapor edilmiştir. Bu çalışma her 1000 çocuk için 6.87 vaka belirlemiştir; bu da, yaklaşık 150’de birdir. ASD’li çocukların toplam sayısı ile ilgili olarak, Dr. James J. Bradst-reet kongre komitesine şöyle demiştir, “Hükümetin kendi ve­rileri, ABD’de iki milyon çocuğun, ASD olarak kategorize edilebilecek önemli gelişim gecikmesi yaşadığına işaret et­mektedir.” US News&World Report, durumu şu şekilde orta­ya koymuştur: “Amerika’da her altı çocuktan biri otizm, sal­dırganlık, okuma güçlüğü ve dikkat eksikliği hiperaktivite bo­zukluğuna sahiptir.”

Çok sayıda ASD’li çocukla çalışan hemen her doktor; ADD, ADHD, PDD ve Asperger Sendromunun; otizme yol açtığına inandığımız genetik bozukluklarla çevresel tetikleyi-cilerin birleşmesi şeklindeki modelin daha hafif bir versiyonu olduğunu düşünmektedir. Hasarı tetikleyen çevresel ajanlar, doğumdan önce fetüs gelişirken, bebeklikte ya da çocuk yeni yürümeye başladığında meydana gelebilir. Zamanlama ne şe­kilde olursa olsun bu çevresel faktörler gelişmemiş ya da he­nüz gelişmekte olan bağışıklık sistemlerine fazla yük bindir­mekte, çocukların immün sistemlerini kendi vücutlarına karşı çevirmektedir. Alerjiler, arterit ve diyabet oto immün hastalık­ların diğer Örnekleridir. Birçok otistik/ASD çocuk, otoimmün hastalık hikayesi olan ailelere sahiptir.

Otizm Nedir Spektrum Bozuklugu (ASD) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.