Otistik Cocuklarda Beslenme

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Otistik Çocuklarda Besin Eksikliği

ASD’li çocuklarda genel olarak görülen biyokimyasal dengesizlikler nelerdir? DAN! doktorlarına göre, “Nutritional Status of Autistic Children”1 (Otistik çocukların besinsel du­rumları) üzerine çalışmada, birçok otistik çocuk, aşağıdaki anormallikleri göstermiştir.

Düşük B6 vitamin düzeyleri ve düşük ya da normalin alt sınırında intraselülar magnezyum miktarları ile kombine az miktarda B6 bağlayıcı
Düşük intraselüler çinko
Düşük A vitamini kan düzeyleri
Mikrobiyolojik tahlillere göre düşük biyotin, B1, B3 ve B5 fonksiyonu,
İdrarda düşük C vitamini
Eicsapentaenoic asit (EPA, omega-3 yağ asitlerinin bir türevidir) düşük Kırmızı Kan hücre (RBC) zan düzey­leri
Yüksek araşidonik asit RCB zar düzeyleri (iltihaplan­manın bir nedeni)
Düşük taurin düzeyleri (sinir hücreleri için önemlidir)
Yüksek kazomorfin ve gliadomorfin düzeyleri (opioit peptitler)
Yüksek idrarsal mantar metabolitleri
Süte karşı yüksek IgG antikorları
Bağırsakta bakteriyel flora dengesizliği

Ayrıca birçok otistik çocukta:

Düşük serum selenyum (deneklerin yüzde 50’si)
Mikrobiyolojik tahlilde düşük folat ve B12
Kırmızı kan hücresi zarı yüksek trans yağ asit düzeyleri
Tahıla karşı IgG antikorları
Yüksek idrar bakteriyel metabolit (deneklerin yüzde 50’si)
Fazla asidik dışkı

Ayrıca Dr. William Walsh, Dr. William Shaw ve diğerleri tarafından yapılan çalışmalar, otistik çocukların büyük bölü­münün genellikle kalitesiz protein alımına bağlı olan düşük methionine düzeylerinin yanı sıra çinko, B6 ve GLA (Gamma Linolenik Asit) yetersizliği gösterdiğini de açıkladı.

Önemli Besin Desteklerinin Kullanımı

Yukarıda sıralanan dengesizlikler, benim ve birçok diğer DAN! doktorunun spesifik vitaminleri, mineralleri ve diğer besleyicileri kullanarak biyomedikal protokollerle tedavi et­meye çalıştığımız şeylerdir. Bu tedaviler, her ne kadar resmi olarak geniş çift kör, plasebo kontrollü deneylerle değerlendi­rilmemiş olsalar da önemli besleyiciler yıllardır başka hasta­lıklara sahip hastalardaki bu ve benzer anormallikleri tedavi etmek için kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle bu tamamlayı­cıların güvenli ve etkili olduklarını uzun süreli klinik pratikten biliyoruz. Yine de, burada, her çocuk için optimal besin desteklerini ve uygun doz miktarlarını belirleyebilmek için uzun bir deneme-yanılma süreci gerektiğine işaret etmeliyiz. Belir­li maddelerin, spektrumdaki çocukların çoğunda eksik olabi­leceğini bilmekle birlikte bireysel toleranslar ve hassasiyetler, düşük dozla başlamamızı, eksiklikleri düzeltmek için yeterli olduğunu hissettiğimiz doza kadar yavaş yavaş artırmamızı ve reaksiyonları yakından gözlemlememizi gerektirir. Çok hassas çocuklarda, spesifik noksanlıkları değerlendirmek ve besleyi­ci programımızda bize rehberlik etmesini sağlamak için za­man zaman test yapılmalıdır. Bazı çocuklarda marka hassas­lıkları bile vardır ve belirli katkılar ya da tablet kaplamaları bazen belirli bir çocuğun tolerasyonunda fark yaratabilir.

Benim hastalarımın büyük çoğunluğu, özellikle daha kü­çük olanlar, besleyici/vitamin/mineral programından büyük yarar görürler. Tipik şekilde ASD’li çocukların yiyecek se­çimleri çok sınırlıdır. Hemen hemen hepsi uzun süreli vitamin ve mineral eksikliği çekmektedir. Eğer daha önce vitamin ta­mamlayıcıları kullanmıyorlarsa, reaksiyon bazen oldukça çar­pıcı olur. Besin desteği programına başladıktan sonraki birkaç günden birkaç haftaya kadar geçen bir sürenin ardından, çok daha iyi konuşma, daha iyi göz kontağı ve daha iyi davranış ve uyuma modelleri görülebilir. Benim ailelere tavsiyem; düşük dozlarla başlamaları, bir sonraki besin desteğine başlamadan önce, çocuk önerilen doza alışana kadar bir kerede bir yeni be­sin desteği kullanmaları, bu arada dikkatli bir gözlem ile reak­siyonların kaydını yapmalarıdır.

Aileler genellikle çocuklarına vermelerini istediğimiz be­sin desteklerinin sayısından dehşete düşmektedir. Fakat bun­ları çocuklara vermenin yıldırıcılığına karşı hem ebeveynler hem de vitamin üreticileri, kötü tatlarını saklamak için bazı yaratıcı yollar tasarlamaktadır. Çocuğa, onları yutarak çok önemli bir iş yaptığı hissini vermek (ve ilaçları kendiniz kok­madığınızda yüzünüzü buruşturmamanız) genellikle yardımcı olur. Bazen, şefkatli fakat kararlı olmak dışında hiçbir şey yapmaya gerek yoktur. “Seçim şansı yok; bunu yapmalıyız bu yüzden bu işi bitirelim” yaklaşımı gereklidir. Ardından sevi­len bir içecek ya da çiğneyecek bir şey vermek bazen yardım­cı olur. Ailelerin, çocuğa kapsülleri nasıl yutacağını öğretme­leri konusunda hayatı herkes için kolaylaştıran birçok özendi­rici şey vardır. Bu işi kolaylaştırmak için ebeveynler, eczane­den içi boş, çok küçük kapsüller alabilirler ve normal ya da büyük boy kapsüllere geçmeden önce bunlarla çocuğun alış­masını sağlayabilirler.

Aileler, çocuklarının besinsel eksikliklerinin ciddiyetini, tıpkı glütensiz/kazeinsiz diyette belirli yiyeceklerin çocukların gastrointestinal sistemlerine ve beyinlerine nasıl hasar verdi­ğini anladıklarında olduğu gibi tamamen anladıklarında bu yıldırıcı işe daha hoşgörüyle bakabilirler. Çocuklarının iyi beslendiğini düşünen bazı aileler, besleyici programına göste­rilen olumlu tepkiye şaşırırlar. Bu vakalar, sindirim ve emilim problemlerinin, çocuk çok seçici olmasa bile besleyicilerin tam olarak beyne ulaşmasını engellediğini göstermektedir.

Önerilen Temel Tamamlayıcılar

Öncelikli Olanlar

B6 vitamini, tercihen biyoaktif formu P5P’, 5 yaşın altın­da günde 50 mg
Magnezyum glycinate formu en iyi emilir, günde 200/400 mg. (Ayrıca B6 vitamini aktive P5P’+Magnez-yum öneririm.)

Çinko, pikolinat formu en iyi emilir fakat ayrıca çinko monomethionine ve çinko sitrat belirli zamanlarda belir­li çocuklar için: 20-50 mg/günde (2 mğ/kg+20) veririm.
Kalsiyum, günde en azından 1 gram, birkaç doza bölün­müş şekilde.

Selenyum daha büyük çocuklar için 150-200 mcg gün­de; 5 yaş altı 75-150 mcg (testler düzeyleri çok düşük göstermediği sürece-yüksek dozlar toksik olabilir.)
A vitamini, 2.500-5000 IU/günde (kısmen balık yağı şeklinde olabilir; beta-karoten birçok çocukta A vitami­nine dönüşmez)
C vitamini, günde 1000 mg’ye kadar, tolere edilebilirliği­ne bağlı olarak, 3 ya da 4x/günde (vücutta uzun kalmaz).
E vitamini, 5 yaş altı için 200 mg/günde, beş yaş üstü için 400 mg/günde.
Esansiyel Yağ Asitleri, Omega-3 750-1200 mg, herkes için 750 mg EPA, 250-500 DHA/ ve GLA 50-100 mg/günde
DMG (125 mg kapsül ya da dil altı 1-6/günde) ya da TMG (500-2000 mg/günde+folik asit (800-1600 mcg/günde)
B’2 Vitamini, methylcobalamin olarak, 750-2500 mcg enjekte edilebilir (75 mcg/Kg) haftada iki kere

Muhtelif

Ek mineraller örneğin’Manganez, Krom, Molybdenum, Boron Vanadium
B vitaminleri, örneğin Thiamine, Riboflavin, Niasin, Bi-otin, Pantothenic Asit
Amino Asitler, esansiyel ve esansiyel olmayanlar

Mineraller, B vitaminleri ve Amino asitler, genellikle kapsamlı bir multi vitamin/mineral bilemişinde bulunur. Amino asit testi ile bazı çocuklar optimum şekilde kişi­sel bir formül alırlar, fakat genellikle dengeli formüller, birçok çocuğa uygun şekilde mevcuttur.
Özel besin destekleri bazen eksiklikleri gösteren test so­nuçlarına göre ya da kelasyon gibi kayıpları telafi etmek için ekstra besine ihtiyaç duyulabilen özel durumlarda 1 verilmelidir. Özel besin destekleri arasında idebenone (CoQ10’un biyolojik formu) gibi güçlü anti-oksidasyon yarara sahip olanlar bulunabilir.

Çoğu çocukta L-glutatyon (glutathione) düşüktür; in­dirgenmiş L-glutatyon kapsüller ve transdermal krem­ler halinde mevcuttur ve bazı çocuklar için önerilir. Yüksek sistein’i (yaklaşık yüzde 15), bulunmayan ço­cuklar için indirgenmiş L-glutatyon ön maddeleri kelas­yon için iyi preparatlardır ve prosesi yavaş ve güvenli şekilde başlatır.

Meryemana dikeni (milk thistle) bileşimleri, karaciğer sağlığı için ve immün geliştirici olarak ya da transfer faktör gibi modülatörler ya da arabinogalac tanlar, im­mün bozukluğunun sık hastalıklara yol açtığı çocuklar­da kullanılabilir.

2 yorum yapılmış

  1. avatar

    bilgileriniz için teşekkürler

    merve04-29 23:06
  2. avatar

    3 yaşında bir oglum var otislik neler yedirmeliyim 10 ay yaşıtlarından geriliyi war yardımcı olursanız çok sewinirim

    bilgileriniz için teşekkürler04-29 23:05

Otistik Cocuklarda Beslenme adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.