Obsesyon Nedir Dini Obsesyonlar Hastaligi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Obsesyon Nedir, Dini Obsesyon Hastalığı Tedavisi

Obsesyonlar; Hurafelere inanan kimselerle, psikiyatride “Obsesif kompulsif” adını verdiğimiz kişilik bozukluğu taşıyan hastalar arasında büyük benzerlikler vardır. Ciddi bir tedaviye ihtiyaç duyan bu hastalar, mantıksız yani kabul edilebilir sebeplere dayanmayan gereksiz ve faydasız birtakım hareketleri tekrar­lar dururlar. Bu hareketleri yapmakla, kendilerini gelecek tehlikelerden koruduklarını zannederler.

Hâlen kendisiyle meşgul olduğumuz, 20 yaşlarındaki genç bir kız hastam buna tipik bir örnektir. Başkalarını üz­mekten çekinen, herkesin iyiliğini düşünen hastam, son yıl­larda önüne geçemediği bazı korkular geliştirmişti. Bir çocuk mu gördü; mutlaka onun için iyi şeyler düşünmeliydi. Eğer kötü şeyler düşünürse, ileride bu düşüncelerinin tahakkuk edeceğine, meselâ çocuğun öleceğine inanıyordu.
Hastamı kontrole tâbi tuttuğum zaman şu kişilik özellik­lerini taşıdığını ortaya çıkarmıştım:
Aşırı kararsızlık.
Olayların muhtemel bütün olumlu ve olumsuz yönlerini sıralama, bu yüzden karar verememe, yâni erteleme.

*Kılı kırk yarar derecede zor beğenme.
* Yaptığı bir işin iyi olup olmadığından emin olamama. Evham ve kuruntularla meşgul olma.
Ayn kişilik özellikleri, hurafelere inanan insanlarda da görülmektedir. Genç hastam, “çamaşır yıkarken iyi şeyler düşünmem lâzım” diyordu.
“Niçin ” sorusuna verdiği cevap şuydu:
“Eğer kötü şeyler düşünürsem; yıkadığım çamaşır­ları giyenler bu kötü düşüncelerim yüzünden zarar gö­rürler.” Bu tersten işleyen mantık hayatının her safhasını iş­gal etmişti. Alışverişte, seyahatte, ev işlerinde, derslerinde kötü düşünceleriyle boğuşmaktan yorgun düşüyor; asıl görevlerini yapamıyordu.

Kendisini mantıklı düşünmeye davet ettiğimiz zaman yaptıklarının saçma olduğunu kabul ediyor, fakat önüne ge­çemediğini söylüyordu. Hastama, bu düşüncelerin mantığa, akla, din ve ilme ters düştüğünü telkin ile birlikte ilâç tedavisi uyguladım. “Hastalığın üzerine gitme” metoduyla ona güven verdim. Aklına kötü düşünceler mi geliyordu; gelsindi. Bekle­yecek, bunların tahakkuk etmediğini görerek kendisine güve­ni artacaktı.

Tedricî bir şekilde tedavi tesirini gösterdi ve hastamız nor­mal faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Bu vaka, bir uç örnek­tir. Belirtileri açık olmayan ve bize intikal etmeyen pek çok ör­neklerine cemiyetimiz içinde rastlamak mümkündür. Hurafe­lere inanan ve bunları yerine getirerek isteklerine kavuşacak­larını zanneden kimseler işte bu tip insanlardır.

Obsesyon Nedir Dini Obsesyonlar Hastaligi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.