Obezite Tedavisi Bilesenleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Davranış Tedavisinin 8 bileşeni

1) Self-monitörizasyon
2) Uyarı kontrolü
3) Yemenin kontrolü
4) Pekiştirme ve güçlendirme
5) Bilişsel yeniden yapılanma
6) Beslenme Eğitimi
7) Fizik aktivite
8) Davranış kontratları

1) Self-monitörizasyon

Davranış tedavisi programlarının çoğu yeme ve fizik aktivitenin monitörizasyonunu önerirler. Bunun gerekçeleri 1- davranışın daha fazla farkına varılmasının sağlanması 2- yeme ve fizik aktivitenin de­ğerlendirilmesi 3- kişinin programa uyumunun belirlenmesidir. Bu­nun için hastalar yedikleri gıdaları dikkatli bir şekilde kaydederler. Her yeme olgusunda; ne yediklerini, ne kadar yediklerini, günün han­gi zamanında, o an nerde ve kiminle olduklarını, yemeyle ilgili sosyal faktörleri, açlık derecelerini ve ne hissettiklerini kesin bir şekilde ya­zarlar. Ayrıca ne kadar hareket ettiklerini ve hangi fizik aktivitelerde bulunduklarını da kaydederler. Çoğu hasta bu kayıt tutmanın davra­nış tedavisinin en önemli derecede arttırdığını bildirmektedir. Bilgiler ne kadar ayrıntılı olarak kaydedilirse sonuç o kadar iyi olmaktadır. (Çocuk Obezite)

2) Uyarı Kontrolü

Uyarı kontrolü yeme davranışına yol açan olayların etkisine dayan­maktadır (7). Örneğin işten eve dönmek bir atıştırmaya veya televiz­yonda spor karşılaşmalarını izlemek alkollü veya alkolsüz kalorisi yüksek içecek alımına yol açabilir. Uyan kontrolü fazla yemeye veya az hareket etmeye neden olan sorunlu davranışların değiştirilmesine ve yerine sağlıklı davranışların yerleştirilip güçlendirilmesine dayanmak­tadır ve davranış programlarının anahtar kısmıdır. Sağlıklı ve sorunlu alışkanlıların saptanması ve değiştirilmesine dayanan bu teknikler ki­şiye göre seçilmelidir.

3) Yeme davranışının kontrolü:

Yeme davranışının kontrolünün amacı yeme davranışının hızını ve sıklığını azaltmaktadır.

Yeme hızının kontrolü için öneriler

– Lokmalar arasında çatalınızı indirin
– Yutmadan önce iyice çiğneyin
– Her öğün için sadece bir porsiyon hazırlayın
– Yemeğin bir kısmını tabakta bırakın
– Yemeğin ortasında biraz ara verin
– Yemek sırasında başka birşeyle uğraşmayın
(TV seyretmek, gazete okumak, konuşmak, toplantıya katılmak gibi)

4) Pekiştirme ve güçlendirme
Davranış teorisine göre pekiştirme, davranışın sonucunun onun sıklığı ve yoğunluğu üzerine olan etkisine dayanmaktadır (7). Olumlu sonuçları doğuran davranışlar pozitif pekiştirme, olumsuz sonuçlar­dan koruyan davranışlar ise negatif pekiştirmeye yol açarlar. Fazla ye­me davranışında gıdanın güzel tadı pozitif pekiştirici faktör iken açlı­ğın giderilmesi negatif pekiştirici bir faktördür. Bu doğal ve içgüdüsel pekiştirmeler ancak olumsuz etkilerinin önlenmesi ile değiştirilebilir. Örneğin öğün atlamayarak veya iştah kesici ilaç kullanılarak açlık his­sinin önlenmesi gibi. Bu nedenle pozitif pekiştirme Ödüller üzerine kuruludur (Obezite Merkezi)

Pekiştirme ve güçlendirme yolları

– Aile bireyleri ve arkadaşlardan destek ve yardım sağlayın
– Aile bireyleri ve arkadaşlara bu desteğin övgü ve maddi ödül şeklinde olması için yardım edin.
– Self-monitörizasyonunuzu da ödüller üzerine kurun
– Belli davranışlara belli ödüller koyun
– Kilodaki değişimi değil, davranışdaki değişimi ödüllendirin
– Davranış değişikliğini yiyecek ile ödüllendirmeyin
– Para, giysi veya sosyal aktiviteler gibi çekici pekiştiriciler seçin
– Davranış değişikliği hedeflenen noktaya ulaştığı anda ödüllendirin

5) Bilişsel Yeniden Yapılanma:

Burada birinci adım hastanın kendisi ile olan karşıt fikirleri fark etmesinin sağlanması ve ardından bu fikirlere karşı yeni fikirlerin geliş­tirilmesi ve bunları otomatik olarak kullanılmasına yardımcı olmaktır. Bu karşı fikirlerin sık sık tekrarlanması sonucunda, kişi önce kendisi inanmasa bile sonuçta faydalı olur. Örneğin:
– “Kilo vermek ne kadar da uzun sürüyor”.
Karşıt fikir: “Fakat kilo veriyorum ve şimdi bunu sürdürmeyi öğre­niyorum”.
– “Daha önce hiç kilo vermeye çalışmadım, neden şimdi başarılı olayım ki”.
Karşıt fikir. “Her zaman bir ilk olmalı ve şimdi bunun için iyi bir programım var”.
– “Atıştırmayı kesinlikle bırakmalıyım”.
Karşıt fikir. “Hayır, bu gerçekçi bir amaç değil, önce atıştırmaların sayısını azaltmayı denemeye devam etmeliyim”.
– “Ailemde herkesin kilo problemi var, sorun benim genlerimde”.
Karşıt fikir. “Bu, olayı sadece zorlaştırır ama olanaksız kılmaz, eğer bu programa bağlı kalırsam mutlaka başarılı olacağım”. (Obezite Testi)

6) Beslenme Eğitimi:

Önceleri davranış programlarında sadece yeme ile ilgili konular üzerinde durulmuş, fakat beslenme eğitiminin önemi hızla farkedilip programlarda yerini almıştır. Genel prensip basittir, harcanandan da­ha az alınan kalori ile vücut kilo kaybedecektir. Bu nedenle her teda­vide diyet şarttır. Fakat diyet için gıdalar nasıl seçilmelidir? Seçim yap­madan katı bir diyet uygulamak hafif obezler için bile uygun değildir. Çünkü bir diyete başlamak, o diyeti bir süre sonra bırakmak ve eski yeme davranışına dönmek anlamına gelir. Bu nedenle en etkili ve uy­gun diyet önerisi katı kısıtlamalar getirmeyen, uzun süre alınabilecek besinlerden oluşan basamaklı bir diyettir. Bunun anlamı kompleks karbonhidratların arttırılması (özellikle meyve, sebze ve baklagiller) ve rafine karbonhidratlar ve yağın azaltılmasıdır. Bu yol verilen kilola­rın korunmasını en iyi şekilde sağlar ve aynı zamanda da güvenlidir. Bilinçli yemeye dayanan bir diyet sıkı bir tıbbi izlem gerektirmez ve ayaktan devam edilen gruplarda da kolaylıkla uygulanabilir.

Hastalar beslenme eğitimi verilirken yaşam boyu sürecek bir yeme davranışını öğrenme yöntemi olarak sunulmalıdır. Uzun yıllar ve değişik kimseler tarafından sürekli “diyet” adıyla sözedilen kısıtla­malar hastayı bıktırmıştır ve uyumunu güçleştirmektedir. Diyet yerine yeni bir beslenme alışkanlığı kazanmak şeklinde benimsenmesi sağlanmalıdır.

7) Fizik Aktivite:

Yeni zayıflama programlarının çoğuna fizik aktivite de eklenmiştir. İlk adım hastaların fizik aktivitelerini kaydetmelerine yardımcı olmak­tır. Mekanik pedometreler bu ölçümler için kullanılabilecek pahalı ol­mayan aletlerdir ve hastalar bunu kullanmaktan çoğu zaman hoşlanır­lar. Fizik aktivite monitörize edildikten sonra bunu attırmak için dav­ranış teknikleri geliştirilir. Önemli olan buna yavaş bir şekilde başlan­masıdır. Aksi takdirde hastalar çoğu kez başarısız olur ve umutsuzlu­ğa kapılır. Örneğin bir durak önce otobüsten inerek aradaki mesafe­nin yürünmesi, arabayı uzağa park etmek, asansör yerine merdivenle­ri kullanmak gibi hastayı enerji tüketimine yönlendirerek başlamak uygun olur. Bir süre sonra yürüyüş, yüzme veya aerobik egzersiz gibi planlı aktivitelere geçilebilir. Fizik aktivitedeki ılımlı artışlar bile has­taların moralini yükseltir ve programa uyum ve devamlarını arttırır. (Obezite Cerrahi)

8) Davranış Sözleşmesinin Yapılması:

Davranış sözleşmeleri uyarı kontrolü ile pekiştirme yöntemlerinin örtüşmesini sağlamak için yapılır. Davranış sözleşmeleri hasta, tera­pist ve diğer grup üyelerinin ortak olarak geliştirdikleri yazılı sözleş­melerdir. Tipik bir sözleşme ilerleyen bir davranış değişikliği için bir hedef ve bunun karşılığındaki ödülü net olarak belirler. Başarılı bir sözleşmenin oluşturulmasında terapistin önemli bir rolü vardır. Ön­celikle bu sözleşmeler kişiselleştirilmeli ve açık anlatımlar kullanılma­lıdır. Amaca ulaşılabilmesi ve sonuçta anlamlı bir davranış değişikliği­nin sağlanabilmesi için davranış hedefleri terapist tarafından adım adım ve gerçekçi bir şekilde saptanmalıdır. Aynı zamanda bu davranış değişiklikleri sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için de terapist yeterli yardım sağlayabilmelidir. Önemli bazı noktalar aşağıda gösterilmiştir.

Davranış Sözleşmesinin Özellikleri

– Açık ve net davranış hedefleri belirleyin
– Davranış hedeflerine ulaşmak için bir süre bekleyin
– Asıl hedefe ulaşmak için gereken davranış değişikliklerini adım adım belirleyin
– Gerçekçi hedefler koyun
Sözleşmeyi kilo değişikliği üzerine değil, davranış değişikliği üzerine kurun

Erişilen ve/veya İdeal Kiloyu Sürdürme Yöntemleri Tedavi sonrası sıklıkla verilen kiloların geri alındığının görülmesi üzerine, yinelenmelerin önlenmesine yönelik yöntemler geliştirilme­ye çalışılmıştır. Aktif tedavi boyunca o hasta için yinelenme riski taşı­yan durumlar belirlenip onlarla başa çıkmaya yarayacak yollar gelişti­rilmeye çalışılır. Tedavi döneminin sonlarına doğru hastalara bu yön­temler öğretilir. Örneğin bir toplantıda kilo aldırıcı yemeklerin kırıcı olmadan nasıl reddedilebileceği gibi. Ayrıca hastalara küçük kaçaklar meydana geldiğinde bunlar için çözüm yolları öğretilerek bu kaçak­ların tam yinelenmelere dönüşmesi engellenmeye çalışılır.

Perri ve ark (8, 9, 10) kilo koruma programları ve yöntemleri ile ilgili çok sayıda çalışmayı incelemişler. Bu yaklaşımlarda ara oturum­ların yapılması, aktif tedavi süresinin uzun olması ve tedavi sonrasın­da telefon ile iletişimin devam ettirilmesinin yararları üzerinde durul­maktadır.

Davranış Tedavisinin Etkinliği

Davranış tedavisinin etkinliği özellikle son 10 yılda artış göster­miştir. İlk çalışmalarda ortalama haftada 0.5 kg kayıp sağlanıyor ve te­davi 8 hafta sürdürülüyordu. Bu ilk programlar daha çok yeme davra­nışı üzerinde durmaktaydı. Günümüzde ise daha ayrıntılı ve bilişsel yapılanma, fizik aktivite ve sosyal destek üzerinde de duran program­lar uygulanmaktadır. Ortalama kilo kaybı 1974’de 38 kg’dan 1995’de 8.8 kg’a çıkmıştır. Bu süre içinde ortalama tedavi 8 haftadan 20 haf­taya çıkmıştır (11). Literatür bilgileri kilo kaybının tedavi süresi ile birlikte arttığını göstermektedir. Ancak haftada kaybedilen ortalama kilo yaklaşık 0.5 kg’da sabit kalmıştır.

Davranış tedavileri ile ilgili bir metaanalizde Bennet ve ark.(12) te­davi süresinin, terapist ile geçirilen saatlerin, terapistin deneyiminin, daha sıkı bir diyetin, tedavi sırasında egzersizin, aile üyelerinin katılı­mının ve ilaç kullanımının daha fazla kilo kaybı ile beraber olduğunu saptamıştır.

Yoğun davranış programları uygulayan çalışmalar 12-14 kg kadar kayıplar bildirmişlerdir (10, 14, 15). Jeffrey ve ark. (13) parasal bir sözleşme yaparak ortalama 13 kg kayıp sağlandığını bildirmişlerdir.
Çok sayıda çalışma kilo koruma programlarında sosyal desteğin faydalı olduğunu göstermiştir. Epstein ve ark. (16) hem çocuk hem ebeveynlerin davranış değişikliğini ve kilo vermenin pekiştirildiği bir programı sadece çocuğun davranış değişikliğinin pekiştirildiği bir program ile karşılaştırmışlar, ebeveynlerin de katıldığı grupta 5 ve 10 yıllık izlemlerdc belirgin olarak daha yüksek kilo kaybı sağlandığı gö­rülmüştür. Perri ve ark. (9) davranış tedavisinde eş desteğinin etkile­rini araştırmışlar, eş desteği alan gruptaki hastalar verilen 6.1 kg’ın 4.5 kg’ını korurken diğer grupta verilen 5.6 kg’ın sadec 0.4 kg’ı ko-runabilmiştir. Yoğun eş desteğini araştıran Murphy ve ark. (17) da bu grupta ortalama 7.2 kg verildiğini bildirmişler. 2 yıllık takip sonunda sadece yoğun eş desteğini içeren programdaki hastalar verdikleri ki­loların bir kısmını koruyabilmiştir. Ancak 4 yıl sonunda bu gruptaki hastaların da çoğu verdikleri kiloyu geri almıştır. (Diabet Obezite)

Davranış programlan hafif obez kişilerin tedavisinde etkili iken, bu yolla verilen kilolar orta derecede ve ağır obez hastalar için yeter­li değildir. Bu nedenle davranış terapistleri bu yöntemin etkinliğini tedavi süresini uzatarak, ilaç tedavisi veya çok düşük kalorili diyetler ile kombine ederek arttırmaya çalışmaktadırlar.

Obezite Tedavisi Bilesenleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.