Meningokok Pnomokok Tuberkuloz Asisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Aşılar

Tüberküloz Aşısı (BCG), Tüberküloz Aşı

Attenüe Mycobacterium bovis susundan hazırlanan BCG canlı aşısı, toplumda aşılanmamış­lar a oranla 8-9 kat (koruma gücü % 30-80) bağışıklık sağlar. Liyofilize canlı aşı, 2-8°C’de 1 yıl kadar dayanır. Eriticisi ile sulandırılan aşı 24 saat içerisinde kullanılmalıdır. Aşı, bebeklere mümkün olduğunca erken yapılır. Aşı sol omuz derisi içine (intrakutan) 0.05 mi, erişkinlere ise 0.1 mi yapılır. Aşılamadan sonra 6-8 mm’lik bir papül oluşur. 15-20 dakika içerisinde kaybolur. Aşı yerinde skatriks dokusunun olması aşının çalıştığını/immün sistemi uyardığını gösterir. BCG ile aşılananlara 2-3 ay sonra PPD yapılırsa deri testi pozitif çıkar.

Difteri, Tetanoz, Boğmaca Karma Aşısı

Coynebacterium diphteria ve Clostridium tetani toksoidleri ile Bordotelîa pertussis ölü
hücrelerinden ibaret 3’lü bir aşıdır. DTB aşısı, 3 aylık -3 yıl yaşlarındaki çocuklara 4-8 hafta aralıklarla her seferinde intramuskuler yolla 1 mi dozunda 3 kere uygulanır. Bir yıl sonra 4. aşı, ve 6 yaşında tekrarlanır. Daha sonra 5’er yıl arayla tetanoz tekrarlana­rak bağışıklık sürdürülür.

Çoçuk Felci Aşısı

İki çeşidi bulunmaktadır. 1. Sabin Aşısı. (Trivalan oral live poliomyelitis virüs vaccine, TOPV) Z. Saik aşısı, (inaktif trivalan polio aşısı).

Bağışık annelerin yavrularının 5- aylığa kadar poliovirusa karşı maternal antikorlar yardı­mıyla korunabildiği belirtilmiştir. Ülkemizde oral yolla Sabin aşısı kullanılmakta ve DTB aşıları ile birlikte 3 kere yapılmaktadır. Enfeksiyonun bulaşma şekli fekal oral yol olduğun­dan bu aşılama ile ağız, burun, barsak mukozalarında da bağışıklık sağlaması sebebiyle ter­cih edilmektedir. Riskli bölgelerde 6 ay sonra tekrarlanmaktadır. Son olarak 4 yaşında tekrarlanarak ömür boyu % 95 bağışıklık sağlamaktadır. Salgın durumunda daha önceden aşılanmamışlara bir doz sabin aşısı, hamilelere (riski hakkında yeterli bilgi olamamasına rağmen) de salgın durumlarında 1 doz oral yolla aşılanmaları önerilmektedir.

Kızamık Aşısı

Civciv embriyo fibroblast hücre kültürlerinde hazırlanan attenüe kızamık virüs aşısı, 6 aylık­tan büyüklere yapılabilir. Salgın olmayan zamanlarda çocuklar için en uygun aşılama yaşı >15. aydır. Aşı zorunlu olarak 6-15- aylar arasında yapılmış ise 15- aydan sonra tekrarlan­malıdır Aşı 0.5 mi derialtı enjeksiyonla verilir. Aşı virüsünün kuluçka süresi saha virusun-dan çok daha kısa (7gün) olduğundan, patojen suş ile temas etmiş olanlara bile 72 saat içe­risinde yapılırsa koruyucu olabilmektedir.

Kabakulak Aşısı

Kabakulak aşısı, 12 aylıktan büyük herkese yapılabilir. Aşı, civciv embriyo fibroblast hücre kültürlerinde üretildiğinden yumurta ve tüy allerjisi olanlara bile güvenle uygulanabilir.

Canlı virüs aşılarında bakteriyel kontaminasyonlardan korumak için antibiyotikler kulla­nılır. Hekime ve sağlık personeline allerjik reaksiyonların teşhisinde yardımcı olması bakı­mından aşıya katılan antibiyotiklerin ne(ler) oldukları aşı üreticisi kurumlar ve firmalar tarafından aşı ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

Kızamıkçık Aşısı

İnsan diploid hücre kültürü veya ördek embriyo fibroblast hücre kültüründe hazırlanan kıza­mıkçık (virüs) aşısı, 12 aylıktan büyüklerde güvenle kullanılabilen ve %95 koruma gücünde bir aşı olup, ömür boyu bağışıklık sağlar. Daha önce enfeksiyonu geçirmemiş veya aşılanmamış anne adaylarının hamile kalmadan 3 ay önce aşılanmaları, özellikle gebelik döneminde çıkabilen “Rubella Sendromu” nun önlenmesi açısından gereklidir.

Suçiçeği Aşısı

Attenüe suçiçeği virüs aşısı, kolda deltoid bölgenin derialtına 0.5 mi (4350 pfu) dozunda uy­gulanır. Koruma gücü oldukça yüksek (>% 95) bir aşıdır Saha virüsünü almış olanlara bile 3 güne kadar aşı yapılabilir.

Kuduz Aşısı

Pastör’den bu yana değişik metotlarla (Kelev, Semple, Hücre kültürü aşıları, Rekombinant aşılar) ölü ve canlı kuduz aşıları üretilmiştir. Aşı virusu, (Pastör’ün elde ettiği) hala Fiks vi-rus’tur. insanlarda yaygın olarak, inaktif HDCV (human diploid culture virüs) Kuduz aşısı kullanılmaktadır. Kuduz şüpheli vakalarda, 0., 1., 3., 7., 14- 28. ve 90. günlerde intramus-kuler yolla 1’er mi dozunda uygulanır.

Grip Aşısı

Dünya’nın değişik yerlerinde gribe (Influenza’ya) sebep olan Influenza A viruslarının fark­lı serotiplerinden hazırlanan inaktif aşılar olup, eylül-kasım aylarında derialtı yolla uygu­lanır. Koruma güçleri, bölgede seyreden virüsün serotiplerine bağlıdır.

Hepatit B Aşısı

Günümüzde viral hepatit B için 2 çeşit aşı kıllanılmaktadır.

a, HP plasma aşıları. Bu aşılar, kronik hepatitti hastaların kan serumlarında hepatit B virüsünün core (çekirdek) antijeni (HbsAg)terinin purifiye edilip yoğunlaştırtlıp, for­molle inaktive edildikten sonra aliminyum hidroksid’e adsorbe edilerek hazırlanır. Koruma gücü % 90-94 kadardır. Fransa’da “Hevac B” Almanya’da HB Vax MSD Behring “Japonya’da HB Vaccine Green Cross” isimleriyle bulunmaktadır.

b. Rekombinant DNA Astları. Biyoteknolojik ürün olan bu (Vektör) aşılar, virüsün HbsAg genlerinin Saccaromyces cereviceae genomuna yerleştirilmesi sonucun­da hepatit B virüsünün HbsAg antijenleri mayaya sentezlettirilmektedir. Kül­türden saflaştırılan antijenler, aliminyum hidrokside adsorbe edilerek aşı olarak kullanılmaktadır. Koruyuculuğu % 98-100 olan bu aşılar, İngiltere’de “Engerix-B-Smith Kline”, Almanya’da “H-B-Vac II Merck MSD” isimleriyle satılmaktadır.

Tifo Aşısı

Tifo ve Paratifo Ave B suşlart ile hazırlanan aşı, 4 hafta aralıkla 2 kere 1′ er mi dozunda de­rialtı yolla yapılır. 3 yıl korur. Gerekirse 3 yılda bir doz tekrarlanır. Gebeler, 2 yaşından küçüklere, allerjik ve kronik hastalığı olanlara kontraendikedir.

Kolera Aşısı

Vibrio cholera’nın değişik serotiplerinden hazırlanan aşı, 4-6 hafta aralıklarla 2 kere (çocuk­lara 0.5 mi, erişkinlere 1 mi) intramuskuler yolla yapılır.

Tifüs Aşısı

Çeşitli Rickettsia suşlarından hazırlanan inaktifbir aşıdır. Salgın durumlarında 0.5 mi ile başlanır. 1 mi ve 1 yıl sonra 1.5 mi halinde uygulanır.

Veba Aşısı

Yersinia pestis aşı susundan hazırlanan inaktifbir aşıdır. Intramuskuler olarak 4 hafta ara­lıklarla 3 kere ve 6 ay sonra tekrar hatırlatma dozu yapılır.

Hemofilus İnfluenza Aşısı Tip B

H. influenzae B polisakkarid aşısı olup, riskli yörelerde >Z4 aylıktan büyük çocuklara yapıl­ması ve 18 ay sonra tekrarlanması gerekir.

Pnömokok Aşısı, Pnomokok Aşısı Nedir

Çocuklarda ve 60 yaş üstü erişkinlerde çok rastlanan Str. pneumoniae enfeksiyonları için ha­zırlanmış polivalan purifiye kapsül polisakkaridlerinden ibaret birsubünit aşıdır. Derialtı veya kasiçi yolla 0.5 mi olarak uygulanır.

Meningokok Aşısı

Neisseria meningitis’in A, Q W-135 ve Yalt tiplerinin kapsül polisakkaridlerinden hazırla­nan tatravalan subünit bir aşı olup, derialtı yolla 0.5 mi yapılır. Klinik olarak %85-95 fay­dalı olduğu bildirilmiştir.

3 yaşında pnömokok aşısı yapılırmı3 yaşındaki çocuğa polio aşısı yapılırmıalmanyadaverem hastaligiaşılar kaç yılda bir yapılırbebeklerde aşı kaç aylığa kadarbebeklerde kuduz aşısı iki doz yeterli miBEBEKLERDE TİFObüyüklere pnömokokcocuk felci asisi büyüklere yapilirmiDOMUZ GRİBİ AŞISI KAÇ YIL KORURdomuz gribi aşısı kaç ay korurhbs aghemofilus influenza meningokokhepatit aşısı kaçhepatit aşısı ne kadar süre korurhepatit b aşısıhepatit b aşısıhepatit b aşısı ömür boyu korurinaktif aşı gripten nasıl korurinaktif kuduz aşısı virüsüinfluenza meningokok nedirintrakütan aşı nasil yapilirkuduz aşısı bebeklere yapılır mıkuduz aşısı deri altı mıkuduz aşısı insanıkaç yıl korurkuduz aşısı kaç yıl korurkuduz aşısı nekuduz aşısı ne kadar süre korurkuduz aşısı ömür boyu korur mukuduz aşısı yapılan insanı kaç yıl korurmaranki hbsagmeningokok aşımeningokok aşısıMENİNGOKOK hemofilus influenzaneisseria meningitis aşısıpnomokokpnömokok aşısı 3 yaşında yapılırmıpnömokok aşısı kaç yaşına kadar yapılabilirpnömokok aşısı kaç yaşındaki çoçuklara yapılırpnomokok aşısı kaç yaşlarında yapılırpnömokok büyükler içinPopüler Sağlık YazılarıSağlık MakaleleriSU ÇİÇEĞİ AŞISI HANGİ YOLLA YAPILIRsu çiçeği aşısı kaç aylığa kadar yapılabilirtetanoz aşısı kaç yıl korurtifo aşısı nasıl yaptırılırverem asisi kac sene dayanir

Meningokok Pnomokok Tuberkuloz Asisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.