Lenf Dolasim Sistemi Nedir Lymphoedema

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Lenf Dolaşım Sistemi, Lymphoedema Nedir, Lenf Sistemi Nedir

Lenf Sisteminin Özellikleri ve Görevleri Toplardamarlardan ayrı olarak, lenfatik diye anı­lan, ince damarlı bir ikinci sistem daha vardır. Bu aygıt, doku sıvısını (lenf) bütün vücutta dolaştırır ve ba­ğırsaklarda, chyle denilen yağlı maddeleri özümler, sonra karaciğere taşır. Lenf damarları, çalışma seyir­leri boyunca, zaman zaman özel bezlerin içinden ge­çerler. Bu bezler, lenf sıvısının içindeki mikro­organizmaları ve kanser hücrelerini ayıklarlar ve mik­rop kaptıklarında genişler, duyarlı hale gelirler. Bun­lar başlıca, boyunda, koltuk altında ve kasıkta bulunurlar. Lenf damarlarının da supapları vardır, damar­lar sonunda geniş lenf gövdesine katılırlar. Ense kö­künde toplardamarlara açılırlar, böylece lenf sıvısı kan dolaşımına katılmış olur.

Bacaktaki lenf damarlarının kapanması, Lympho-edema’ya yol açar. Burada büyük şişkinlik, deri incelmesi ve kimi zaman deriden doku suyu sızması olur. Lymphoedema, çok önemsiz şişkinliklerden en ağır şişmelere kadar değişen, çok sıkıntı verici bir olaydır. Kalıtsal bir lenf damarları yetersizliği ya da tıkanmasından ileri gelebilir ve bütün aileye yayıldı­ğında Milroy hastalığı adını alır. Lymphoedema, onüç-yirmi yaşlardaki genç kadınlarda da görülebilir. O za­man Lymphoedema praecox adını alır. Bu durumda şişmeler, ilerleyen yaşla birlikte artar, bacak ağırlaşır ve ağrır, deri kalınlaşır ve dermatitis (deri iltihabı) ortaya çıkabilir. Ancak bu tür yaralar seyrek görülür. Lymphoedemanın bu türü, lenf damarlarının yetersiz­liği ya da bozukluğu yüzünden oluşur ve doğuştan gelen başka eksikliklerden ileri gelebilir. İkincil lymphoedema, sağlıklı lenf aygıtında görülen çeşitli hastalıkların sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Bun-fan şöyle sıralayabiliriz: Lenf bezlerinde gelişen ve lenf akışını engelleyen kanser hücreleri, lenf damar­larının ve bezlerinin kapanmasına yol açan mikrop­lanmalar, lenf bezlerinin iltihaplanması (Lymphangi-tis).

Tıpkı arteriography ve venogarphy’de kullanıldı­ğı gibi, iyotlu bileşik, lenf damarlarına şırınga edilir ve röntgen filminde izlenir. Lenf damarlarının çapla­rı küçük olduğundan, şırınga yavaş yavaş yapılmalı ve X ışınları aralıklı olarak birkaç saatte verilmelidir. Bacak lenflerinin filmini almak için, şırınga ayağın üzerinden yapılır. Lymphography tekniği, bütün lenf sistemini kapsamakla kalmaz, lenf bezlerini de gösterir, ayrıca hastalıkların anlaşılmasını sağlar.

Lenf Sistemi Hastalıkları Tedavisi

Ameliyat dışında, hastanın bacağındaki ödem sı­vısını azaltmak için kendi kendine başarabildiği bir tedavi yöntemi vardır. Esnek çorap giyilmeli, otururken ayakları kaldırmalı – geceleyin yatağın ayakucu tahta bloklar koyarak yükseltilmeli -ve topuktan kal­çaya doğru bacaklara masaj yapılmalıdır. İdman yap­mak da yararlıdır ve yapmaktan çekinilmemelidir. Si­dik söktürücü ilaçlar, işemeyi artırmak ve böylece bacaklardaki sıvıyı azaltmak için kullanılır. Mikrop kap­tıktan sonra ortaya çıkan Lymphoedema da antibiyo­tik tedavisi zorunludur. Gebelik, lymphoedemayı daha da kötüleştirir, ama bu yüzden gebe kalmaktan çe­kinilmemelidir.

Ameliyata, sadece ağır durumlarda başvurulma­lıdır. Lymphoedema ameliyatları ikiye ayrılır: Lenf akımını sağlamak iyileştirmek için yapılanlar, şişmiş do­kuları kesip atmak için yapılanlar. Birinci tipe giren­ler çok başarılı olamazlar; şişkin dokuyu ortadan kal­dırmak için yapılanlar ise, hastalık şiddetli olduğun­da, rahatsızlığı gidermede büyük korkulara karşın iyi sonuçlar verir. Bu tip ameliyatların başarısı şu olguya bağlıdır: Sıvı bütünüyle derinin için­de olmalı ve onun altında doku bulunmalıdır, kalınlı­ğı üç beş cm. ya da daha kalın olabilir. Dokunun tü­mü, genellikle dizden topuğa kadar kesilip atılır ve açılan yere yamanacak deri parçası, doğrudan doğ­ruya görünen kasın üzerine yerleştirilir. Bu ameliyat sonrasında, az esnek bir kılıf sürekli olarak takılmalıdır.

Lenf Dolasim Sistemi Nedir Lymphoedema adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.