Klınoksin 150mg 16kapsül

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Antibakteriyel

Etken Maddesi
Klindamisin Fosfat

KLINOKSIN 150 MG 16 KAPSÜL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

300mgKlindamisinAmpul 1150mgKlindamisinKapsül600mgKlindamisinAmpul 1

ENDİKASYONLARI

Özellikle anaerob. Steph, Strep.ve Pneumococ ların neden olduğu; Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kadınlarda pelvis ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında periferit ve endokardit profilaksisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Klindaver: klindamisin ya da linkomisin içeren preparatlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Penisilinin uygun olmadığı durumlarda veya penisiline duyarlı hastalarda kullanılabilir. Klindamisin veya linkomisine duyarlı kişilerde, gebelerde, laktasyonda ve menenjitte kullanılmaz. Eritromisinle antagonist etki gösterir. Nöromusküler blokaj yapan preparatların etkisini arttırır. Betahemolitik strep. enfeksiyonların tedavi süresi en az 10 gündür. Kleosin fosfat, ampisilin, difenil hidantoin, barbitürat, aminofilin, kalsiyum glukonat ve magnezyum strearatla geçimsizdir.

YAN ETKİLER

Yerel belirtiler: İntramüsküler uygulamadan sonra, injeksiyon yerinde ağrı, endurasayon steril apse; intravenöz uygulamadan sonra da tromboflebit bildirilmiştir bu reaksiyonlar inramüsküler injeksiyonklar kas içine derin olarak yapılarak ve aynı intravenöz kateteri uzun süreli kullanmktan kaçınarak önlenebilir.
Mide- baarsak sistemi: Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare ve kolit. Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Ürtiker ve deri döküntüsü görülmştür. Yan etkiler arasında en sık rastlananı kızarıklığa benzer hafif ve orta şiddette deri döküntüleridir. Klindamisine bağlı olarak bazıları Stevens- Johnson sendromuna benzeyen eritema mültiforma vakaları seyrek olarak bildirilmiştir. Aşırı duyarlılık reaksiyonu göçsteren birkaç vaka bildirilmiştir.
Karaciğer: Klindamisinde tedavi sırasında karaciğer işlev testlerinde bazı anormallikler ve sarılık görülmüştür.
Hematopoetik sistem: Geçici nötropeni ve eozinojili bildirilmiştir. Ayrıca agranülositoz ve trombositopeni görülmüştür. Bu vakaların klindamisin tedavisine olan ilişkileri bilinmemektedir. .

ETKİLEŞİMLER

Oda ısısında 24 saat süren fiziksael ve biyolojik geçimsizlik çalışmalrında Klindaver’in sodyum klorür, glukoz, kalsiyum ya da potasyum intravenöz çözeltileriyle ve kliniklerde kullanılan yoğunluklarda B kompleksi içeren çözeltilerle etkileşmediği gösterilmişti. Sefalotin, kanamisin, penisilin ve karbenisilin ile klindamisin etkileşmez .

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Erişkinlerde
hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda 2×1 ampul/gün veya 3-4×1 kapsül/gün dozda,
ağır enfeksiyonlarda 4×300-450mg/gün dozda ,(Max. doz 4.8g dır.)
Çocuklarda
hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda 3-4 eşit kısımda olmak üzere 8-18mg/kg/gün dozda,
ağır enfeksiyonlarda 17-25mg/kg/gün dozda kullanılır.

İlaç Fiyatı 6.56 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* KLINOKSIN 300 MG 1 AMPUL
* KLINOKSİN 600 MG 1 AMPUL

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* KLINDAVER 300 MG 1 AMPUL
* MENEKLIN 300 MG 1 AMPUL
* CLIN 300 MG 1 AMPUL
* CLEOCIN FOSFAT 300 MG 1 AMPUL
* MENEKLIN 600 MG 1 AMPUL
* KLİTOPSİN 300 MG 1 AMPUL
* CLIN 600 MG 1 AMPUL
* CLEOCIN 600 MG 1 AMPUL
* KLİTOPSİN 600 MG 1 AMPUL
* KLINDAVER 600 MG 1 AMPUL
* CLIN 150 MG 16 KAPSÜL
* CLEOCIN 150 MG 16 KAPSÜL
* KLİTOPSİN 150 MG 16 KAPSÜL
* CLAMINE-T 10 MG 30 ML LOSYON
* CLEOCIN-T 30 ML SOLÜSYON
* CLEOCIN PEDIATRIK 100 ML GRANÜL
* CLEOCIN VAGINAL KREM %2 40 GR KREM

Klınoksin 150mg 16kapsül adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.