Efexor Xr 150mg 28kapsül

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Antidepresan

Etken Maddesi
Venlafaksin HCl

EFEXOR XR 150 MG 28 KAP
İthal, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

Venlafaxine HCl,37.5 mg

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Venlafaksin, selektif bir noradrenerjik-serotonerjik reuptake inhibitörüdür. Kimyasal olarak trisiklik, tetrasiklik veya diğer antidepresanlardan farklı, yeni bir antidepresandır.

ENDİKASYONLARI

Efexor® XR, – her tür depresyon tedavisinde, – depresyonun nüksünün ve yeni episodların engellenmesinde, endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Efexor® XR, venlafaksin`e aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Gebelikte kullanım: Venlafaksin`in güvenirliliği gebelerde kanıtlanmamıştır. Venlafaksin sadece potansiyel yararı riskinden fazla ise gebe kadınlara verilmelidir.
Laktasyonda kullanım: Venlafaksin ve o-desmetilvenlafaksin anne sütüne geçtiğinden ya emzirmekten vazgeçilmeli ya da venlafaksin tedavisi kesilmelidir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Mao inhibitörleri kullanımının kesilmesinin hemen ardından Efexor kullanımına başlanması ve Efexor kullanımının kesilmesini takiben hemen MAO inhibitörlerinin kullanımına başlanması ile bazıları ciddi olan advers reaksiyonlar bildirilmiştir. MAO inhibitörleri venlafaksin‘e benzer frmakolojik özellikleri olan diğer antipresanlarla birlikte veya ardarda kullanım ile nöroleptik malignant sendroma benzer tremor bulantı,kusma, kasılma, hgipertemi ve baz İtihar riski tüm depresif hastalarda düşünülmelidir.
Efexor daha önce epileptik kasılmalar görülmüş hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar kızarıklık, ürtiker veya benzer bir alerjik reaksiyon görüldüpğünde doktora bildirme konusunda uyarılmalıdır. Klinik çalışmalarda venlafaksin aln hastalarda ilaç alışkanlığı, tolerans gelişimi veya zamanla doz artırımı görülmemiştir. Doktorlar hastalarının geçmişini kötü amaçlı ilaç kullanımı bakımından değerlendirmeli bu tip hastaları yakından takibe almalıdır. orta şiddete veya ağır renmal yetmezliği olan hastalarda veya karacipğer sirozu olanlarda, venlafaksin ve aktif metabolitlertinin klirensi azaldığın dan bu maddelerin eliminasyon yarı ömrü uzar. bu durumda düşük ve seyrek doz gerekli olabilir. sağlıklı gönüllülerde venlafaksin‘in psikomotor, bilişsel veya motor davranışlarını bozabilir. Bu yüzden araç ve tehlikeli makineleri kullananların ilacın onları advers olarak etkilemediğinden emin olduklarunda kullanmaları konusunda uyarılmalıdır. Alkol ile birlikte alınmamalıdır. Yaşlı hastalarda nadiren düzensiz antidiüretik hormon sendromu bildirilmiştiğr. SSRI’leri de dahil antidepresan kullanımı ile hiponatremi, genellikle yaşlı hastalarda veya kan volümü azalmış olan hastalarda çok nadir olarak bildirilmiştir.
Hiponatremi genellikle tedaviyi kesmaya karar veren yaşlı hastalarda çok nadir olarak bildirilmiştir. Potansiyel yararı, riskinden fazla değil ise hamileleikte veya emzirme döneminde anneler tarafından kullanılmaması öenerilir. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

YAN ETKİLER

Venalfaksin kullanıma ağlı en sık görülen ve plasebo verilen hastalarda eşit sıklıkta görülmeyen yan etkiler , baş dönmesi ağız kuruluğu, Uykusuzluk, sinirlilik uyuşuklukgibi sinir sistemi şikayetleri, gastreointestinal şikayetler anormal ejakülasyon/orgazm, terleme ve kuvvetsizliktir sıkça görülen asdvers etkilerin oluşumu doza bağlıdır. Advers etkilerin şiddeti ve sıklığı genelikle tedaviye devam edilmesi ile azalır. Klinik çalışmalar sırasında hastaların enaz %3’ünde baş ağrısı, palpitasyon disepsi, diyare parestezi, gözde uyum bozukluğu ve idrtar sıklığı bildirilmiştir,.ancak bunların kesinikle venlafaksin tedavisinden kaynaklandığı söylanemez. Klinik çalışmalarda bazı hastaların venlafaksin bağlı olarak kan basıncında artma görülmüştür. tedavi edilmiş hipertansiyon veya başlangıçta yüksek kan basıncı olanlarda venlafaksin tedavisi ile daha fazla artış eğilimi görülmektedir. Çalışmalar sırasında venlafaksin ile tedavi edilen hastalarda %1’inden azındaa belirlirgin kilo artışı gözlenmiştir.

ETKİLEŞİMLER

Venlafaksin’in lityum ve diazepam dışında diğer santral sinir sistemi aktif ilaçlar ile birlikte kullanım riski sistematik olarak değerlendirilmemiştir Bu nedenle, venlafaksin ve bu tip iaçların kullanılması gerekli ise dikkatli kullanılmalıdır. Venlafaksin ve o-dv plazma proteinlerine %27 ve %30 oranında bağlanır, bu yüzden venlafaksin ve başlıca aktif metabolitinin proteine bağlanmasından kaynaklanan ilaç etkileşimleri beklenmez. Elektrokonvülsif terapi ile venlafaksin kullanımın yarı değerlendirilmemiştir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Mutad doz: Tavsiye edilen doz günde 1 kez 75mg Efexor® XR`dır. Eğer iki hafta sonra klinik düzelmenin artması isteniyorsa, doz günde 1 kez 150mg Efexor® XR`a yükseltilebilir. Gerekli durumlarda doz, günde 1 kez 225mg`a kadar yükseltilebilir. Efexor® XR`ın yemek ile birlikte alınması tavsiye edilir. Her kapsül bütün olarak sıvıyla yutulmalıdır. Kapsülü bölmeyiniz, ezmeyiniz, çiğnemeyiniz veya suya koymayınız. Efexor® XR günde bir kez ve aşağı yukarı aynı saatlerde (sabah ya da akşam) alınmalıdır.
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar: Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastaların düşük dozda venlafaksin almaları gerekir.
Yaşlı hastalar: Yaşlı hastalarda, yalnızca yaşlarından dolayı mutad dozda ayarlama yapılması tavsiye edilmez.
Pediatride kullanım: 18 yaşın altındaki çocuklarda venlafaksin`in kullanımına bağlı yeterli deneyim yoktur.
Devam tedavisi: Doktor , her hastada uzun-dönem venlafaksin tedavisinin yararını periyodik olarak değerlendirmelidir.
Depresyonun nüksünün ve yeni episodların engellenmesi için gerekli doz, başlangıç tedavisinde olduğu gibi günde 1 kez 75 mg Efexor® XR`dır.

İlaç Fiyatı 52.03 TL

Reçeteli Verilir.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* EFEXOR XR 37,5 MG 28 KAPSÜL
* EFEXOR XR 75 MG 28 KAPSÜL
* EFEXOR XR 75 MG 14 KAPSÜL
* EFEXOR XR 37 MG 14 KAPSÜL
* EFEXOR XR 150 MG 14 KAPSÜL

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* VENNİBA XR 150 MG 28 KAPSÜL
* VENNİBA XR 75 MG 28 KAPSÜL
* VENNİBA XR 37,5 MG 28 KAPSÜL

Efexor Xr 150mg 28kapsül adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.