Keçi Sütü Faydaları ve Yararları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Keçi sütü anne sütüne en yak?n olan süttür. Do?al olan her besinin ?ifa da??tmas? gibi keçi sütü de ?ifalar da??tmaktad?r. Di?er sütlere nazaran içerdi?i bol muhteviyat? nedeni ile doktor reçetelerinde bulunmay? hak ediyor. Yaz?m?z? okudu?unuzda keçi sütünün faydalar? hakk?nda birçok bilgi ö?renecek ve ’ keçi sütünü en yak?n nereden temin edebilirim’ sorusunun cevab?n? arayacaks?n?z.

keci_sutu_saglik_deposu_b

Keçi Sütünün Özellikleri

Keçi sütü, inek sütü gibi içimlik süt olarak tüketilebilme özelli?ine sahiptir.
Keçi sütü homojenize özelli?ine sahip oldu?u ve içinde çok say?da küçük ya? molekülü bulundu?u için kolay sindirilir. Bu sebeple ya?l? ve çocuklar?n beslenmesinde önemli role sahiptir.
Keçi sütü proteinleri di?er sütlerdeki esansiyel yani d??ar?dan al?nmas? gereken proteinlerden daha fazla bulunmaktad?r. Bu durum, inek sütü kullanmas? sak?ncal? olan bebeklerde alternatif sa?lar.
Fosfor elementini kayda de?er derecede bulundurmaktad?r. Bu durum et ve bal?k tüketmeyen ki?ilerde önem ta??maktad?r.
?nek sütüne nazaran keçi sütü anne sütüne daha yak?n benzerlik gösterir.
Keçi sütündeki kalsiyum anne sütündekinden 4 kat daha fazlad?r.
Keçi sütünün, vitamin A, fosfor, magnezyum ve selenyum miktar? aç?s?ndan da anne sütüne daha yak?nd?r.
Bakteri oran? di?er sütlere göre daha azd?r. Tüberküloz ve brusellos gibi patojenler de görülmemektedir.
Keçi sadece do?al yollardan yani a?aç yapraklar? ve ot yedi?i için eti ve sütü de do?ald?r. ?nekler ve koyunlar gibi yem yemez.
Mara? dondurmas?n?n en önemli özelli?i de keçi sütü kullan?larak yap?lmas?d?r.
Keçi Sütünün Faydalar? Nelerdir?

Sindirim rahats?zl?klar?nda mide asitlerini dengeler, ba??rsak sa?l???n?z? korur.
Ast?m,
Alerji yapmaz.
Sindirim sistemi rahats?zl?klar?,
Haz?m sorunlar?,
Cilt hastal?klar?,
Bebek egzamalar?,
Varis,
Canl?da iltihaplanmay? önleyici,
Di? ve kemikler için iyi bir kalsiyum kayna??,
Geceleri olu?an öksürük nöbetleri,
El, yüz ve cinsel organlardaki egzamalar? yok eder,
Bebeklerde ani ölümlerin önüne geçilmesi
?laçlar?n kullan?lmas?n? gerektiren haz?m sorunlar?nda ve peptik ülserlerin tedavisinde yarar sa?lar.

Keçi Sütü Faydaları ve Yararları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.