Kaplıca İşletme İzni İçin gereken belgeler nelerdir ?

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

İşletme İzni ve Gereken Belgeler(R.G 9.12.2004 / 25665 )

Tesisin kurulmasını müteakip, işletmeci tesisini tamamladığını valiliğe yazı ile bildirir. Valilikçe tesisin uygunluğunun belirlenmesi için inceleme ve tespit kurulu görevlendirilir. Kurulca tesisin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun belirlenmesi halinde, tedavi amaçlı kullanım yerlerinden örnekler alınarak aşağıdaki belgeler istenir. (R.G 9.12.2004 / 25665 )
a) Tedavi amaçlı kullanım yerleri analiz raporu (EK-3), (R.G 9.12.2004 / 25665 )
b) İnceleme ve tespit kurulunca tesisin incelenmesinden sonra düzenlenen ve EK-6 örneği bulunan uygunluk bildirimi formu, (R.G 9.12.2004 / 25665 )
c) Mesul müdür sözleşmesi, (R.G 9.12.2004 / 25665 )
d) Bulundurulması gereken zorunlu sağlık personelin sözleşmeleri ve sağlık müdürlüğünce onaylı diplomaları, (R.G 9.12.2004 / 25665 )
e) İçme ve kullanma suyunun ne şekilde temin edildiğinin belgelendirilmesi, (R.G 9.12.2004 / 25665 )
f) Atık suların ne şekilde bertaraf edileceğinin belgelendirilmesi. (R.G 9.12.2004 / 25665 )
Bu belgeler valiliğin görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan işletmelere işletme izni verilir. (R.G 9.12.2004 / 25665 )

Kaplıca İşletme İzni İçin gereken belgeler nelerdir ? adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.