Kalp Spazmi Belirtileri Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kalp Spazmı nedir?

Kalp krizinden başka bir de kalp spazmı var. Bu ikisi farklı şeyler mi?

Spazm halk arasında krizin daha hafif olduğunu be­lirtmek için kullanılıyor. Hekimler arasında ise damarın büzülmesini anlatmak için ifade edilir. Kalp krizi, enfark­tüs dediğimiz durum, kalp adalesini besleyen damarın tamamen tıkanması sonucu adaleye hiç kan gidememesi sonucu oluşuyor. Damar sertliği sonucu bu damarlarda oluşmuş yağ plağı yırtılıyor, çatlıyor, bunun üzerinde oluşan pıhtı damarı tıkıyor, bu tıkanma süresince kan gi­demediği için kalp adalesi hasar görüyor. Spazm ise pıhtı oluşmasından çok damarın büzülmesi. Darlıkların üze­rinde olduğu gibi çok daha seyrek olarak tamamen nor­mal damarlarda da olabiliyor. Biz kendi tanımlarımızda spazmı bir tanı olarak nadiren kullanıyoruz, enfarktüsle­ri daha yaygın veya daha küçük olanlar olarak sınıflıyo­ruz.

Hocam, yanı spazm krizin habercisi olabilir mi? Kalp Spazmı Belirtileri

Spazm kelimesi hastalarla konuşurken enfarktüsün da­ha hafif geçtiğini vurgulamak için kullanılıyor. Küçük krizlerin bir bölümü, tamamlanamamış krizler oluyor. Kalp adalesinin kansız kalma süresi kısa olmuşsa, fazla bir hasar kalmadan tekrar damar açılmışsa bu durum atlatıla-bilir. Ama tekrarlama riski yüksek. Anjiyografi yaparak bunu anlıyoruz.

Kişi diyelim ki kalp krizi geçiriyor, apar topar hastane­ye yetiştirildi. Acil serviste bu kişiyi neler bekliyor?
En başta elektrokardiyografi (EKG) çekilir ve kalp adalesindeki hasarı gösteren bazı kan incelemeleri yapılır. Eğer olanak varsa, hasta krizin başlangıcında başvurmuşsa, hastaya hemen koroner anjiyografi yapılıp, tıkalı da­mar balonla açılabilir. Eğer balon yapılamıyorsa, pıhtı eri­tici ilaç verilir ve bu şekilde hasar azaltılmaya çalışılır.

“Zaman kaybı = kas kaybı”

Ben şunu anlıyorum anlattıklarınızdan; hastaneye za­manında başvurmak hayat kurtarıyor öyle mi?
Kesinlikle! Hastaneye göğüs ağrısı başladıktan çok kısa süre içerisinde başvurulması çok önemli. Müdahalede ne kadar geç kalınırsa o kadar fazla kalp kası zarar görür. Onun için “zaman kaybı = kas kaybı” diyoruz.

Böylesi hayati bir konuda insanlarımızın bilinç düzeyi nedir?
Sağlık sistemimiz, halkımızın eğitimi yetersiz olduğu için insanlar bazen umursanmayabiliyorlar, ağrı da hafifse geçmesini bekliyorlar. Hastanın gece göğüs ağrısı oluyor, “Sabah olsun öyle doktora giderim” diye düşünebiliyor. Halbuki ağrı başladığında gelse, erken başvursa, erken müdahale edilip, krizin kalbe vereceği hasarı azaltmak mümkün olacak.

Kalp Spazmı Nasıl Olur

Gazetelerde okuyoruz, televizyon haberlerinde görü­yoruz. Yakın zamanda çok sayıda futbolcunun başına gel­di. Kişi bir gün önce turp gibi. Futbol oynuyor, koşuyor, sporunu yapıyor. Sağlık kontrolleri de çok iyi çıkmış. Bir bakıyoruz, ertesi gün kalp krizi geçiriyor. Bu nasıl oluyor?

Kalp damarlarının tıkanmasına bağlı kalp krizlerinin çoğu, damarı şikayet yapacak kadar daraltmayan küçük yağ plaklarının yırtılmasıyla oluşuyor. Bir damarınızda da­marı yüzde 30-40 daraltan bir yağ plağı var. Günlük ya­şantınızda herhangi bir şikayete sebep olmuyor, ama bu yüzde 30-40’lık plak yırtılıp, birdenbire o damarı bir pıh­tıyla tıkayabiliyor. Onun için bir gün önce hiçbir şikayeti­niz yokken, ertesi gün kriz geçirebiliyorsunuz. Tabii bu kalp damarlarının tıkanmasıyla ilgili bir durum. Bunun dı­şında başka türlü kalp hastalıkları da var. Kişi daha önce bir kontrolden geçmemişse, doğuştan bir kalp hastalığı olabilir, buna bağlı da ani ölüm olabilir. Bunlar da bazen kalp kriz olarak niteleniyor. Kalıtsal bazı hastalıkları sonucu ağır ritim bozukluklarına eğilimli kişiler var, onlarda da ani ölüm oluyor. Bir de beyin damarlarındaki hastalık­lara bağlı olan ani ölümler var.

Kişiyi kalp krizine kadar götüren plaklardan bahsedi­yorsunuz. Bunun başına neler açabileceğini hasta anlamasa bile siz anlayamaz mısınız? Belki o zaman kişiyi riskten kurtarabiliriz, değil mi?

Şimdi olay yine risk faktörlerine geliyor. Kişinin damar sertliğine yol açan risk faktörleri ne kadar fazlaysa, bu şe­kilde yırtılmaya eğilimli, hassas plaklarının sayısı o kadar fazla oluyor. Sigara içiyorsa, kolesterolü ve tansiyonu yük­sekse, kilosu fazlaysa, şeker hastasıysa bu kişide böyle yır­tılmak için bekleyen çok sayıda plak olduğu neredeyse ke­sin. Ama daha orta riskli kişilerde, 2-3 risk faktörü olan­larda plak olup olmayacağı genetik yapıya da bağlı. Ne yazık ki bugün için bunu pratik olarak ortaya koyacak bir yöntem yok elimizde. Çok kesitli bilgisayarlı tomografiyle yapılan koroner anjiyografi gibi görüntüleme yöntemleriy­le bile plakların tümünü göremeyebilirsiniz. Gördükleriniz de yırtılmaya eğilimli plak mı değil mi kesin olarak anla­yamazsınız. Halen önemli araştırma konularından birisi bu: Hassas plakları nasıl belirleyebiliriz?

O zaman darlık, bir ipucu vermiyor galiba. Oysa in­sanlar birbirine, “Benimki yüzde 70 tıkalı. Seninki yüzde 30 tıkalı” deyip, bunu sohbet konusu bile yapıyorlar.

Damarın tıkanma derecesi hastada şikayet oluşup oluş­mayacağını belirler. Yüzde 70-80 bir darlığınız varsa, efor­la göğüs ağrısı olur, buna karşılık yüzde 30-40’lık bir dar­lık sizde hiçbir şikayet yapmaz. Yüzde 50’yi geçtikten son­ra plakların damarı daraltma derecesi, şikayet yapmaya başlar. yüzde 50’den daha az olan darlıklar ise hiçbir şika­yet yapmaz.

Kalp Spazmı Tedavisi

O ilk kriz için hep “Öldürücü” derler. Bu doğru mu? ilk kriz, hakikaten öldürür mü?

Krizlerin önemli bir bölümünde, aşağı yukarı yüzde 40’ında hasta hastaneye getirilmeden kaybediliyor, hastaneye ulaşamıyor. Daha sonra bir bölümü hastanede hayatını kaybediyor, bir bölümü de hastaneden çıktıktan sonraki dönemde. Daha önce bir kriz geçirenlerin durumu daha kö­tüdür, daha önce geçirdikleri kriz kalplerinde hasar bırak­mıştır. Kalp adalesi daha yorgundur. Dolayısıyla ikinci bir kriz geçirdiğinde, o kişinin hayat beklentisi daha az olur.

Hastaneye ulaşamadan ölenler ya da hastaneye ulaştığı anda acil serviste kalbi duranlar. Duran kalbi yeniden ça­lıştırıyorlar. Bunun için ne kadar zamanı var doktorların?

Çok kısa bir zaman. Beyin ölümü gerçekleşmemesi için kalbin durduktan 3 dakika içerisinde yeniden çalıştırılma­sı gerekiyor. Daha sonra kalbi çalıştırsanız bile, beyin ölü­mü gerçekleşebiliyor.
Çok az bir zaman…
Evet.

Geçirilen her kriz, hayatta kalan kişinin ömründen gö­türüyor mu?
Krizin ağırlığına bağlı. Geniş bir yelpaze kalp krizleri. Bunların içerisinde çok küçük olanlar var, hasar bırakma­yanlar bile var, ama bazıları çok ağır olabiliyor, çok hasar bırakan, kalp adalesini çok etkileyen krizler var. Tabii bunlar daha fazla etkiliyor kişinin yaşam beklentisini.

Bu kişilerin aileleri var. Sosyal çevreleri var. Ne yap mak lazım Kalp krizi o insan için bir dönüm noktası ola­rak kabul edilebilir değil mi?

Evet, onlar için önemli bir dönüm noktası. Özellikle bunların çoğu genç, aktif erkekler olduğu için kalp krizi geçirmek psikolojilerini çok etkiliyor. Teşvik edici, rahatla­tıcı bir yaklaşım göstermek lazım. Bir taraftan da yaşamtarzlarını tekrar düzenlemeleri gerekiyor. Hastalığa sebep olan risk faktörleriyle mutlaka çok ciddi bir şekilde müca­dele etmeleri gerekiyor. Sigara içiyorlarsa sigarayı bırak­ma, daha çok egzersiz yapma, beslenmelerine daha dikkat etme gibi. Eğer istenen hedeflere ulaşırlarsa hayatlarını normal bir şekilde devam ettirebilirler.

Kalp Spazmi Belirtileri Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.