Kalp Nedir Kalp Kapakcigi Hakkinda Bilgiler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kalp Nedir, Kalbin Yapısı Hakkında Bilgiler

Kalp, göğüs boşluğunda sağ ve sol akciğerlerin ortasındadır. Ağırlığı yaklaşık 250 gram olan kalbin içinde 200-300 mililitre kan bulunur. Kalp çizgili bir kas tabakasından yapılmıştır ve bu kas tabakasının üzerinde kan damarları vardır. Asıl kalbi oluşturan kas tabakası kalp kası (miyokard) adını alır. Kas ta­bakasının kalınlığı kalbin her tarafında aynı değildir. Fazla ba­sınçlı bölgelerde (karıncıklarda) kalın, bazı bölgelerde ise (ku­lakçıklarda) incedir. Kalbin iç yüzeyi endokardit adını alan in­ce bir zarla kaplıdır ve bu zar kalp kasına yapışıktır. Kalp kasının yeteri kadar kanlanmaması sonucu anjin dö puatrin (an­gına pectoris) adı verilen hastalık ortaya çıkar.

Kalp odaları: Kalbin boyuna kesiti alınacak olursa, kalp boşluğunun dört göze ayrılmış olduğu görülür. Bu gözlerden yukardakilere kulakçık, alt taraftakilere ise karıncık adı verilir.

Kalp Kapakçığı, Kalp Kapakçıklar: Kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasın­da üçlü kapakçık (sigma kapakçığı), sol kulakçığı ile sol ka­rıncığı arasında ikili kapakçık vardır. Bu kapakçıklar, kanın kulakçıklardan karıncıklara geçişine izin verdikleri halde ka­rıncıklardan kulakçıklara geri geçmesini engelleyecek şekilde çalışırlar. Kapakçıklarda görülen hastalıklara kalp kapakçığı hastalıkları denir.

Kalp torbası: Kalbin dış yüzeyinde, kalbi koruyan zardan bir torba vardır (perikard). Zardan torbayla kalp kası arasın­da çok az miktarda bir sıvı vardır ve bu sıvı kalbin hareketleri­ni kolaylaştırır. Kalp dış zarının iltihaplanması, perikardit has­talığını oluşturur.

Kalpte görülen hastalıklar genellikle ikiye ayrılırlar:

1. Dogmatik kalp bozuklukları: Bu tür bozuklukların ne­deni fetüs ya da embriyonun gelişim döneminde yapıdaki bir gecikmeden ötürü oluşan hatalı yapı ve doğumdan sonra dola­şım sistemindeki bozukluklar olabilir. Bu bozukluklar da ken­di aralarında üç bölüme ayrılırlar: a) Kalbin sağ. ve sol bö­lümlerindeki bozukluklar olarak doğmalık kalp kapakçık­ları darlığı (stenoz) ve akciğer atardamarında görülen dar­lık sayılabilir, b) Kalbin sağ ve sol bölümleri arasında ya da aort ile akciğer atardamarı arasında doğmalık bir kısa devre bağlantısı vardır. Kan, anormal bağlantı nedeniyle sol atarda­mar tarafından sağ toplardamar tarafına yönelik bir akım izler. Bu kısa devre, kalbe yakın toplardamarlar arasında, kalbin ku­lakçıklarında ya da karıncıklar bölümünde olabilir. Kalbin bu doğmalık bozukluğu çoğunlukla sağ kalpte ve dolayısıyla ak­ciğere giden duvarlarda fazla kan birikimine neden olur. c) Kalbin sol ve sağ bölümleri arasında kısa devre bağlantısı olan ve yarı yarıya karmaşık bir yapı hatası olan doğmalık kalp bozukluklarında kanın akım yönü sağdan sola doğru olur. Sağ kalpteki (kalbin sağ bölümü) sağ toplardamar kanının, sol kalpteki (kalbin sol bölümü) atardamar kanına ve aort’a geçişi nedeniyle deri ve mukoza dokusu mavimsi bir renk alır. Genel­likle bu bozukluk halk arasında «mavi hastalık» olarak adlan­dırılır.

2. Sonradan oluşan kalp bozuklukları: Kalp kapakçıkları­nın iyi görev yapamamasından ötürü kalp kapakçıkları hasta­lıkları, romatizmal hastalık nedeniyle kalp kasının yeteri ka­dar kanlanmamasından oluşan göğüs anjini (anjin dö puatrin / angina pectoris), Kalp iç zarının iltihabı (endokardit), kalp kasının iltihaplanması (miyokardit), kalp dış zarının iltihabı (perikardit), kalp genişlemesi, kalp yetmezliği gibi hastalıklar son­radan oluşan kalp bozukluklarıdır.

akciger ve kalphakkında bilğilerdış kalp kapakcığıdoktor ibrahim saraçoğlu kalp kası kalınlığı hastalığınfetus kalp kapakciği kalinliğikac tane kalbe giden damar varkaç tane kalp kapağı vardırkaç tane kalp kapakçığı vardırkalbe iyi gelen bitkilerkalbi oluşturan kaslarkalbimizin kan ile bağlantısı nedirkalbin bölümlerikalbin dış yüzeyinin rengikalbin ic yapisikalbin içindeki kapakcıkların görevikalbin kısa devreKALBİN SAĞ KARINCIĞIkalp hakkındakalp hakkında bilgikalp kaç kapakçıktırkalp kapağı kaç tanekalp kapağı kalınlığıkalp kapagının kalınlığıKALP KAPAKÇIĞI KALINLIĞIkalp kapakçığıkalp kapakcığı çeşitlerikalp kapakçığı hastalığına hangi bitki iyi geirkalp kapakçığı hastalıkları hakkında bilgikalp kapakçığı hastalıkları iltihabıkalp kapakçığı iç zarı iltihabıkalp kapakçığı iltihaplanmasıkalp kapakçığı iyi gelen besinlekalp kapakcığı kaç tanekalp kapakçığı kaç tanedirkalp kapakçığındaki kalınlıkkalp kapakçığının kalınlığı tedavisikalp kapakçık isimlerikalp kapakçıkları isimlerikalp kapakçıklarına iyi gelen bitkilerkalp kapakçıklarında kısa devrekalp kapakçıklarının isimlerikalp kulakçık ve kapakçıklarının resmikalp nedirkalp sağlığı hakkında bilgilerKALP YETMEZLİĞİNİN VUCUTTA OLUŞTUĞU YAPIkalpte kaç tane kapakçık vardırKALPTEKİ KAPAKÇIKLARIN GÖREVİkalpteki kapakçıklarkalpteki sıvısol tarafındaki kalp kası kalınyapışık kalp kapakçığı

Kalp Nedir Kalp Kapakcigi Hakkinda Bilgiler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.