Kalp Muayenesi ve Kalp Atisi Sesi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kalp Muayenesi, Kalp Atışı Sesi

Kalp hastalıklarında fizik inceleme ile her zaman birşey görülemeye-bilir. Koroner arter hastalıklarında fizik muayene bulgusu yoktur. Kalp muayenesi sadece dinlemek değildir, muayene tepeden tırnağa yapılmalıdır. Sarılık, solukluk, siyanoz olabilir. Göğüs muayenesinde olabilecek göğüs deformiteleri kalp hastalıklarını taklit edebilir. Assit nedeni konstrüktif perikardit, triküspit yetmezliği,siroz olabilir. Boyun venleri dolgunsa bu kalbe bağlıdır, siroz değildir. (Kardiyoloji nedir)

Kalp Muayene

inspeksiyon ve palpasyon beraberce yapılır. Kalp muayenesinde hasta rahat bir ortamda olmalıdır. Önce kalp tepe atımı bulunur. 5. interkostal aralık ile mid-klaviküler hattın kesiştiği yerdedir. Her zaman görülemez ama palpasyonla her zaman yeri tespit edilebilir. Bir parmak ucu büyüklüğündeki yerde hissedilir. Parmak ucu ile alınamazsa avuç içi ve hasta sola çevrilerek alınır. Kalp tepe atımını sol ventrikül oluşturur. Aort sterozunda olduğu gibi sol ventrikül hipertrofisi varsa kalp tepe atımı yeri değişmez, hafif sola kayar ve daha kuvvetli daha kalıcı daha geniş bir alanda hissedilir. Aorta yetmezliği gibi volum yüklenmesi varsa kalp tepe atımı yer değiştirir. Sola aşağıya kayar, kuvvetli geniş bir alanda hissedilir ve bu kuvvetli vurup ele çarpıp hemen kaçar. Sağ ventrikül durumu sternum solunda parasternal bölgedeki pulsasyonla anlaşılır. Parasternal lift sağ ventrikül hipertrofisini gösterir. Mitral stenozla beraber parasternal lift varsa stenozun derecesi ağırdır, çünkü pulmoner hipertansiyon gelişmiştir. Sternum solunda aynı bölgede bazen geç sistolde pulsasyon alınır, bu önemli mitral yetmezliğinde her sistolde kanın sol ventrikülden sol atriuma kaçması ile olur, çünkü sol atrium biraz genişler ve ventrikülü iter, Sternum solu 2-3. interkostal aralıkta pulsasyon pulmoner arter dilatasyonunu gösterir. Bu ya idiopatiktir ya da poststenotik dilatasyondur. Sternum sağı 2. interkostal aralıkta pulsasyon aorta dilatasyonu-aort anevrizması olabilir. Sternum solu 3. -4. interkostal aralıktaki pulsasyon ventrikül anevrizması pulsasyonu olabilir. (Kalp Kardiyoloji)

Üçüncü dereceden büyük üfürümlerde palsasyonla thril alınabilir. Apekste sistolik thrill mitral yetmezliğinde diastolik thrill mitral stenozda olur.

Perküsyonun değeri artık azalmıştır. Çünkü kalp ile göğüs duvarı arasında akciğer vardır. Kalbin mutlak matitesi sternum solu 3. -4. interkostal aralıktan apekse uzanan küçük bir bölgedir. Burası genişler ve birden AC matitesi alınırsa perikard effüzyonu düşünülür. Arada submatite varsa perıkardial effüzyon değil dilatasyon düşünülür.

Kesin tanı oskültasyonla konabilir. Normalde 1500-16000 frekans arası sesler duyulur. En rahat 1000-2000 arasıdır. Oysa üfürümlerin frekansı 50-500 arasıdır. Bu nedenle rahatça duyulamayabilirler. Mitral stenoz en iyi sol yan pozisyonda duyulur. Aort yemezliği nefes verdirilip tutulunca ya da hasta oturtulunca iyi duyulur. 3. -4. sese sol yan pozisyonda bakılmalıdır. Triküspit yetmezliği inspirasyonda şiddetlidir.

Kalp Muayenesi ve Kalp Atisi Sesi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.