İsci ve İs Guvenligi Araclari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Makinelere Takılan Koruyucu Apartlar, İşçi ve İş Güvenliği Araçları

Makinelere takılan koruyuculara ait “Makine Koruyucuları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aşağıya çıkarılmıştır.

Madde 4- Koruyucular, operatör ile makine ve tezgahta görevli diğer personeli kaza, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyacak, parça, sıçraması, gaz, toz intişarı gibi durumları da önleyecek nitelik ve biçimde olacaktır. Koruyucular tezgahla doğrudan ilgisi olmamakla birlikte tezgah veya makine çevresinde bulunanların da hareket eden kısımlarla temasını önleyecektir.
Madde 5- Koruyucuların tasarılı ve tezgah üzerinde tespiti tezgahta çalışanları engellemeyecek, üretimi aksatmayacak ve kaliteyi bozmayacak biçimde olacaktır.
Madde 6- Koruyucular, amaca uygun kullanılması kolay sağlam ve dayanıklı olacaktır. Gerektiğinde çıkarılmadan bakımı yapılacak şekilde olacaktır.
Madde 7- Pres, giyotin ve benzeri tezgahlarda, koruyucu aralığı ile operasyon noktasına olan uzaklıklar aşağıda verilmiştir.
Koruyucu aralığı koruyucunun operasyon noktasından uzaklığı (mm)

6 0.30
10 38-53
13 53-78
16 78-130
20 130-155
22 166-180
32 180-206

Bu ölçüler esas olmakla birlikte, çalışan elini düz olarak tezgah tablası üzerinde hareket ettirdiğinde koruyucu aralığından geçen parmak uçları operasyon noktasına ulaşamayacaktır.

Madde 8- Koruyucular 4/12/19973 gün ve 7/5583 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile kabul edilen, 11/1/1974 ve 147665 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 5. Kısım, iki, yedi ve sekiz dokuzuncu bölümlerinde yer alan hükümlere uyacak nitelikte olacaktır.

Madde 9- Her makinenin özelliğine göre operasyon noktaları uygun koruyucu içinde alınacak, varsa ilgili Türk standardına uygun olacaktır. Hareketli kısımlarda aynı şekilde korunacaktır.
Madde 10- Yurt içinde yapılan makine ve tezgahların koruyucuları yapımcı firma tarafından ilgili Türk standartlarına uygun olarak yapılacak, Türk Standardına uymayan koruyucular için yapımcı firma Türk Standartlar Enstitüsünden uygun korucuyu standardının yapılmasını isteyecektir.
Ancak standart hazırlanıncaya kadar Türk Standartlar Enstitüsünün göstereceği esaslara uyacaktır.
Madde 11- Koruyucu olmayan makine ve tezgahların yapımına, satılmasına, sergilenmesine, kiralanmasına veya devredilmesine izin verilmeyecektir. Bu konuda gerekli görülen durumlarda il ve yerel yönetim­ler ile güvenlik kuvvetleri yardımcı olmakla yükümlüdürler.
Madde 12- İthal edilmiş veya yerli yapım olup koruyucusu olmayan ve halen kullanılmakta olan makine ve tezgahlar için Çalışma Bakanlığı ilgili bakanlıkların görüşlerini alarak “Genel Koruyucu Standartlarının hazırlanmasına teknik yönden katkıda bulunacak ve söz konusu makineleri alacaktır.
Madde 13- Koruyucu olmayan makine ve tezgah kullanmayacaktır. Hiçbir işçiden bahis konusu koruma düzeni olmayan bir makine veya tezgahı kullanılması istenmeyecektir.
İşçilerde koruyucu etkisiz durumu getirerek çalışamayacak veya böyle çalışmakta direnmeyecektir.
Madde 14- İşveren makine koruyucularıyla ilgili mevzuattan işçileri haberdar edecektir. İşveren aynı zamanda bu makinelerin kullanılmasından doğacak tehlikelerden bu hususta önceden alınacak tedbirlerden de uygun şekilde işçileri haberdar edecek ve gerekiyorsa eğitecektir.

İsci ve İs Guvenligi Araclari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.