İsci Sagligi Guvenligi Yonetmeligi (Tuzugu)

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğü, Kanunları ve Tebliğleri

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.02.05)
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.02.05)
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında Tebliğ (12.01.05)
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (27.11.04)
Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği (18.10.04)
İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Prim Tarifesi (ZIP)
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (YENİ)
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (16.06.04) (YENİ)
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (10.06.04) (YENİ)
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği (28.04.04) (YENİ)
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik (15.04.2004) (YENİ)
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği (13.04.2004) (YENİ)
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (07.04.04) (YENİ)
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (07.04.04) (YENİ)
İş sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (07.04.04) (YENİ)
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği (06.04.2004) (YENİ)
Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına ilişkin Yönetmelik (06.04.2004) (YENİ)
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği (06.04.2004) (YENİ)
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (06.04.2004) (YENİ)
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (06.04.2004) (YENİ)
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik (06.04.2004) (YENİ)
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ (04.05.04)
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ (04.05.04)
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik (24/03/2004) (YENİ)
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (05/03/04) (YENİ)
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik (05/03/04) (YENİ)
ıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (03/03/04) (YENİ)
Konut Kapıcıları Yönetmeliği (03/03/04) (YENİ)
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (YENİ)
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (YENİ)
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (YENİ)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (YENİ)
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (YENİ)
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (YENİ)
İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında (YENİ)
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (YENİ)
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (YENİ)
Gürültü Yönetmeliği (YENİ)
Titreşim Yönetmeliği (YENİ)
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (YENİ)
İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (YENİ)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (9/12/2003) (YENİ)
Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sigorta Primlerinin Hak edişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik
Tarımdan Sayılan İşlerde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik
İşverenlerin işçi isteklerini iş ve işçi bulma kurumuna bildirmeleri hakkında tüzük
Eski Hükümlülerin istihdamı hakkında tüzük (Yürürlükten Kaldırıldı)
Ağır ve tehlikeli işler tüzüğü
Fazla Çalışma Tüzüğü (Yürürlükten Kaldırıldı)
Haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri tüzüğü (Yürürlükten Kaldırıldı)
Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri tüzüğü
İş süreleri tüzüğü
İşçi çalışma ve kimlik karnesi tüzüğü (Yürürlükten Kaldırıldı)
İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü (ZIP)
İşçi sağlığı ve iş güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü
Sakatların istihdamı hakkında tüzük (Yürürlükten Kaldırıldı)
Gebe veya emzikli kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair tüzük
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanun
Hafta tatili hakkında kanun Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında kanun
İşyerlerinde Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ
Özürlü ve Eski Hükümlülerin İstihdamı İle İlgili Tebliğ
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik
İş Teftiş Tüzüğü
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (Yukarıda Yeni Yönetmelik Var)
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel usul ve Kurallar Hakkında Tüzük (Yürürlükten Kaldırıldı)

2009 tedavi yönetmeliğiAğır ve Tehlikeli işler günlük kaloriağır ve tehlikeli işler nelerdir konut kapıcılarıçalışanlagüvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğiİŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARiş güvenliği mühendisliğiiş güvenliği mühendisliği cezalariş güvenliği tüzüğü.pdfİŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİİş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Tüzüğüiş güvenliği yönetmelik pdfİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ PDFiş sağlığıiş sağlığı veiş sağlığı ve güvenliğiiş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğiiş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği 2010iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği mühendis 2010iş ve işçi sağlığı yönetmeliğiİŞÇİ ÇALIŞTIRMA YÖNETMELİĞİişçi sağlı ve iş yeri güvenliği tebliğatıişçi sağlığıişçi sağlığı ve güv tüzüğüişçi sağlığı ve güvenliği tüzüğüişçi sağlığı ve güvenliği yönetmeliğiişçi sağlığı ve iş güvenliği mühendisi görevi ve cezasıişçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliğiişçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği 2010işçi sağlığı ve işçi güvenliği yönetmelikişçi sağlığı yönetmeliğiİşci tedavi yönetmeliğiişçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların kullanılmasındaki yönetmelikİŞÇİ YÖNETMELİĞİişyeri sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliğiişyerinde sağlık ve güvenlik önlemlerikadın işçi çalışma yönetmeliğikişisel koruyucu donanımlarının kullanılmaması halindekonut kapıcıları yönetmeliğimarketlerde iş sağlığıözel hastanelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüYapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğiyeni iş güvenliği yönetmeliği

İsci Sagligi Guvenligi Yonetmeligi (Tuzugu) adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.