indurin 2,5 mg 30 tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

» Antihipertansif

Etken Maddesi
İndapamid

INDURIN 2,5 MG 30 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

Indapamide,2.5 mg

ENDİKASYONLARI

İndurin tablet tek başına ya da diğer antihipertansiflerle birlikte hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Ayrıca konjestif kalp yetmezliğine bağlı olarak görülen su ve retansiyonuna(ödem) karşı da endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

İndurin tablet anüride kullanılmaz. Ayrıca indapamid ya da diğer sülfanamid türevi ilaçlara aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

– Hipokalemi ve diğer elektrolit dengesizliklerine yol açabileceğinden özellikle kardiyak aritmisi olan ya da kalp glikozidleri kullanan hastalarda serum elektrolit düzeyleri uygun aralarla ölçülmelidir.
– Ayrıca hipokalemi, hiponatremi, hipokloremik alkaloz gibi durumlarda ortaya çıkacak klinik belirtiler. (ağız kuruluğu susama, halsizlik, yorgunluk, uyuşukluk, kas ağrıları hipotansiyon, oligüri taşikardi, gastrointestinal rahatsızlıklar gibi) dikkatle izlenmelidir.
– Serum elektrolit düzeylerinin tayini özellikle fazla miktarda kusan yada parenteral sıvı tedavisi yapılan kişilerde elektrolit dengesizliği bulunan hastalarda (kalp yetmezliği, böbrek hastalığı ya da sirozu olanlarda ) ve tussuz diyet uygulayanlarda önem taşır.
– Hipokalemiye yol açan diüretiklerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez.
– Hiperürisemili hastalarda İndurin tedavisi süresince serum ürik asid düzeyleri periyodik olarak tespit edilmelidir.
– Diğer tiazidler gibi böbrek hastalıklarında dikkatle kullanılamlı, tedavi süresince böbrek fonksiyon testleri yapılmalıdır.
– Aynı şekilde karaciğer yetmezliği veya ilerleyen karaciğer hastalığı olanlarda su ve elektrolit dengesindeki küçük değişmeler dahi hepatik komaya neden olabileceğinden çok dikkatle kullanılmalıdır.
– Diabetik hastalarda indurin tedavisi sırasında serum glukoz düzeyleri sık sık kontrol edilmelidir. İndurin latent diabeti belirgin hale getirebilir. Keza diabetiklerin insulin gereksinimlerini değiştirebilir.
– Lityumun renal klerensini azaltıp toksisitesini arttıracağından lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmalıdır.
– Hamilelerde mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
– Emziren annlerde kullanımı gerekliyse emzirmeye son verilmelidir.
– Çocuklarda etkinlik ve güvenirliliği belirlenmemiştir. – İndurin serum asid düzeyini yükseltir.

YAN ETKİLER

Pek çoğu hafif geçici olmak üzere baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, el ve ayak uçlarında uyuşma, sinirlilik ve ajitasyondur.
Ayrıca bazı gastrointestinal bozukluklar, ciltte allerjik reaksiyonlar, özellikle diabetiklerde hiperglisemi, bazı hipreürsemili hastalarda gut ataklarına, keza elektrolik dengesizliklere neden olabilir.

ETKİLEŞİMLER

Bildirilmemiştir.

DOZU & KULLAIM ŞEKLİ

Hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğiyle birlikte görülen ödemlerde başlangıç dozu sabahları alınan tek tablettir. (2,5 mg). Eğer ödem tedavisinde 1 hafta, hipertansiyon tedavisinde 4 hafta sonunda yeterli cevap alınmamışsa doz 5 mg’a (bir defada 2 tablet) çıkarılabilir.
Eğer yeterli antihipertansif cevap yinede alınmazsa İndurin tablet diğer antihipertansif bir ilaçla kan basıncı kontrolaltında tutularak kombine edilebilir. Tedaviye eklenen diğer antihipertansif dozunun başlangıçta mutad dozunun yarısı kadar olamsı önerilir.

İlaç Fiyatı 2.41 TL

Reçeteli Verilir.

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* FLUDEX 2,5 MG 60 DRAJE
* FLUDEX 2,5 MG 30 DRAJE
* FLUDIN 2,5 MG 20 FİLM TABLET
* İNDAPEN 2,5 MG 30 FİLM TABLET
* FLUDIN 2,5 MG 30 FİLM TABLET
* FLUTANS 2,5 MG 30 TABLET
* INDAMID 2,5 MG 30 KAPSÜL
* FLUBEST 2,5 MG 20 DRAJE
* FLUPAMID SR 1,5 MG 30 TABLET
* FLUBEST 2,5 MG 50 DRAJE
* FLUDEX SR 1,5 MG 30 FILM TABLET
* FLUPAMID 2,5 MG 60 FİLM TABLET

indurin 2,5 mg 30 tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.