indamid 2,5 mg 30 kapsül

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **

» Diüretik, Antihipertansif

Etken Maddesi
İndapamid

INDAMID 2,5 MG 30 KAPSÜL
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

FORMÜLÜ

Her kapsülde İndapamid (semihidrat) 2.5 mg Yardımcı Maddeler:Kapsül Bileşimi; Kinolin sarısı, İndigotin

ENDİKASYONLARI

İndamid kapsül, tek başına ya da diğer antihipertansiflerle birlikte hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Ayrıca konjestif kalp yetmezliğine bağlı olarak görülen su ve tuz retensiyonuna (ödem) karşıda endikedir.

KOTRENDİKASYONLARI

Anüride kullanılmaz.Ayrıca indapamid ya da diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde kontrendikedir

UYARILAR & ÖNLEMLER

Hipokalemi ve diğer elektrolit dengesizliklerine yol açabileceğinden özellikle kardiyak aritmisi olan ya da kalp glikozitleri kullanan hastalarda serum elektrolit düzeyleri uygun aralarla ölçülmelidir. Ayrıca hipokalemi, hiponatremi, hipokloremik alkaloz gibi durumlarda ortaya çıkabilecek klinik belirtiler (ağız kuruluğu, susama, halsizlik, yorgunluk, uyuşukluk, kas ağrıları, hipotansiyon, oligüri, taşikardi, gastrointestinal rahatsızlıklar gibi) dikkatle izlenmelidir. Serum elektrolit düzeylerinin tayini özellikle fazla miktarda kusan ya da parenteral sıvı tedavisi yapılan kişilerde, elektrolit dengesizliği bulunan hastalarda (kalp yetmezliği, böbrek hastalığı veya sirozu olanlarda) ve tuzsuz diyet uygulayanlarda önem taşır. İndamid, serum ürik asit düzeyini yükseltir (ortalama 1 mg/100 ml). Bu nedenle Gut hastalığı olanlarda spesifik bir tedavi takip edilmeli ve serum ürik asit düzeyleri sık sık belirlenmelidir. Diğer tiazidler gibi böbrek hastalıklarında dikkatle kullanılmalı, tedavi süresince böbrek fonksiyon testleri yapılmalıdır. Aynı şekilde karaciğer yetmezliği veya ilerleyen karaciğer hastalığı olanlarda, su elektrolit dengesindeki küçük değişmeler dahi hepatik komaya neden olabileceğinden çok dikkatle kullanılmalıdır.Kalsiyum ekskresyonu, indamid ile azalabilir ve hiperkalsemi oluşabilir. İndamid, latent diyabeti belirgin hale getirebilir.Keza diyabetiklerin insülin gereksinimini değiştirebilir.Bu nedenle indamid tedavisi sırasında bu gibi hastaların serum glukoz düzeyleri sık sık kontrol edilmelidir. Lityum renal klerensi azaltıp toksisitesini arttıracağından lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Hamillelerde mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanımı gerekliyse emzirmeye son verilmelidir.

YAN ETKİLER

Pek çoğu hafif ve geçici olmak üzere baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, el ve ayak uçlarında uyuşma, sinirlilik ve ajitasyondur. Ayrıca bazı gastrointestinal bozukluklar, ciltte alerjik reaksiyonlar, özellikle diyabetiklerde hiperglisemi, bazı hastalarda hiperürisemi ve gut ataklarına, keza elektrolit dengesizliklerine neden olabilir. Nadiren ortostatik hipotansiyon, metabolik alkaloz, hiperglisemi, kan ürat düzeylerinde artma, parestezi, impotens, renal yetmezlik bildirilmiştir

ETKİLEŞİMLER

İndamid diğer antihipertansif ilaçların etkisini potanisiyelize edebilir veya aditif etkiyebilir. Genelde, diüretikler renal klerensi azalttıklarından dolayı lityumla beraber verilmemelidir. Sempatektomi yapılmış hastalarda ilacın antihipertansif etkisi artabilir. İndapamid, tiazidler gibi norepinefrine arteriyel cevabı azaltabilir, fakat bu azalma tedavi amacıyla kullanılan baskılayıcı ajanların etkinliğini engelleyecek kadar değildir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; Hipertansiyonda ve konjestif kalp yetmezliğiyle birlikte görülen ödemlerde başlangıç dozu sabahları alınan tek kapsüldür.(2.5 mg) Eğer ödem tedavisinde 1 hafta, hipertansiyon tedavisinde 4 hafta sonunda yeterli cevap alınmamışsa doz günde 5 mg’a (bir defada 2 kapsül) çıkarılabilir. Eğer yeterli antihipertansif cevap yine de alınamazsa, diğer antihipertansif ilaçlarla kan basıncı kontrol altında tutularak indamidle tedaviye devam edilebilir. Tedavide kullanılan diğer antihipertansiflerin dozunun başlangıç mutad dozunun yarısı kadar olması önerilir. AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ: Yüksek dozla ortaya çıkan belirtiler bulantı, kusma, halsizlik, gastrointestinal bozukluklar ve elektrolit dengesi değişiklikleridir. Ağır vakalarda, hipotansiyon ve solunum depresyonu görülebilir. Böyle durumlarda midenin boşaltılması ve yıkanması, sonra da su ve elektrolit dengesinin yeniden temini yoluna gidilmelidir.

İlaç Fiyatı 3.91 TL

Reçeteli Verilir.

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* FLUDEX 2,5 MG 60 DRAJE
* FLUDEX 2,5 MG 30 DRAJE
* INDURIN 2,5 MG 30 TABLET
* FLUDIN 2,5 MG 20 FİLM TABLET
* İNDAPEN 2,5 MG 30 FİLM TABLET
* FLUDIN 2,5 MG 30 FİLM TABLET
* FLUTANS 2,5 MG 30 TABLET
* FLUBEST 2,5 MG 20 DRAJE
* FLUPAMID SR 1,5 MG 30 TABLET
* FLUBEST 2,5 MG 50 DRAJE
* FLUDEX SR 1,5 MG 30 FILM TABLET
* FLUPAMID 2,5 MG 60 FİLM TABLET

indamid 2,5 mg 30 kapsül adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.