Kardiyojenik Sok Nedir Tani Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Kardiyojenik Şok Nedir

Kardiyojenik şok altta yatan kalp yetmezliğine bağlı olarak doku perfüzyonu bozulduğunda görü­lür. Kardiyojenik şok intrinsik faktörlerin neden ol­duğu ve ekstrinsik faktörlerin neden olduğu tipler şeklinde iki grupta incelenebilir.

İntrinsik kalp yetmezliği, akut miyokard infarktı, konjestif kalp yetmezliği ile birlikte kardiyomiyo-pati, kapak hastalıkları, aritmiler veya ciddi kalp kontüzyonu sonucu görülür. Bu durumlarda sol ventrikül diastol sonu basıncı (preload) ve dolum basıncı (santral venöz basınç, pulmoner arter basın­cı) artmıştır ve jugüler ven distansiyonu görülür.

Ekstrinsik kalp yetmezliği ise kalp üzerinde sı­kıştırıcı baskı olduğunda görülür. Klasik örnek perikard tamponadıdır. Tamponad kalbin dolumunu kısıtlar ve stroke volümü azaltarak sonuçta kardiyak outputu düşürür. Benzer bir olay da tansiyon pnömotoraksında görülür, mediastendeki kayma kalbe venöz dönüşü azaltır. İntrinsik kalp yetmezli­ğinde olduğu gibi bu hastalarda da ekstrinsik basınç ve obstrüksiyona bağlı artmış dolum basıncı ve ju­güler venöz distansiyon görülür ancak sol ventrikül diastol sonu basıncı düşüktür.

Kardiyojenik şokun nedeni hangisi olursa olsun patofizyolojik sonuçlar azalmış kardiyak output ve yetersiz oksijen perfüzyonudur. Bu yüzden klinik olarak hastalar hipovolemik şokla benzer bulgular gösterirler. Nabız hızlı ve zayıftır, kan basıncı düşük­tür, cilt soğuk ve ıslaktır ve solunum yüzeyeldir. İd­rar çıkışı da azalmıştır ancak diğer şok tiplerinin ter­sine boyun venleri genişlemiştir. Eğer şok perikard tamponadı sonucu gelişmişse parodoks nabız sapta­nır. Eğer tansiyon pnömotoraks şoka neden olmuşsa trakea etkilenen tarafın karşısına itildiği için, etkile­nen tarafta perküsyonda hiperresonans ses alınır.

Kardiyojenik Şok Tedavisi

Bu tip şokun tedavisinde amaç intravenöz sıvı­larla yeterli dolaşan kan miktarını sağlayarak bozul­muş dolaşımı, uygun kardiyotonik ilaçlarla da yet­mezlikteki kalbi desteklemektir. Eğer kalp tampona­dı varsa perikardiyosentez endikasyonu vardır. Tansiyon pnömotoraksda toraks tüpü yerleştirilme­lidir. Eğer altta yatan sebep pulmoner emboliyse cerrahi embolektomi gerekebilir.

Kardiyojenik Sok Nedir Tani Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.