Hiperaktivite Sendromu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliğinin İlaç Tedavisinin Zararları

Hiperaktivite Sendromu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu durumunun tedavisi çok önemlidir. Bazı aileler ilaç kullanmak ve kul­lanmamak yönünde kararsız kalmaktadır. Tedavide ilaç kullanımı genelde 6-7 yaşlarından sonradır. Elbette ki bütün anne babalar çocukları için en iyisini düşünür ve en iyi tedavinin, en az yan etkili ilacın ve tabii ki mümkünse ilaçsız tedavinin olmasını ister. Tıpta en önemli prensip­lerden bir tanesi de “her şeyden önce zarar vermemek” prensibidir. Sonuçta tıp fakültesini bitirmiş ve elinde re­çete yazma yetkisi bulunan hiçbir doktor sorumsuz ve gereksiz bir şekilde bırakın herhangi bir ilacı aspirinin bile gereksiz kullanımını istemeyecektir.

Sonuçta binlerce doktorun reçete ederek kullanılması­na izin verdiği, ilaç denetleme kurullarının onayladığı bir ilacın zararlı olması şöyle dursun hastanın şu anki mev­cut sağlık durumunu bozacak olmasına ve kötü bir etkiye sebep olmasına izin vermesi asla düşünülemez. Yıllardır yapılan bilimsel çalışmalar ve klinik tecrübeler ilaçların güvenle kullanımı konusunda bize en önemli bilgileri ve­rir. Bir ilacın kullanıma hazır olmadan geçtiği aşamala­rı öğrendiğiniz zaman, ilaç konusunda aşırı ve anlamsız korkuların ne kadar yersiz olduğu gayet açık bir şekilde görülür. Bundan dolayı ailelerin ilaç tedavisi konusunda çok daha rahat olmaları gerekmektedir.

Elbette ki her ilacın vücuda giren her yabancı maddenin insan vücuduna belli bir etkileşimi ve yan etkisi vardır ama aynı ilacı psikiyatri dışı hekimler kullandığı zaman ailelerin önyargısı bu kadar olmamaktadır. Halkımızın genel ön yargısı olarak psikiyatriden verilen ilaçlar sanki çok uyutan, insani fonksiyonları azaltan, zararlı bir takım maddeler gibi algılanmaktadır. Bu önyargılı durumun za­rarı da elbette erişkinlerden çok tedavi ve yönlendirme ihtiyacı duyan binlerce çocuğu etkilemektedir, ilaç tedavisinin yan etki durumunu bütün anne babaların bilmesi en tabii hakkıdır ve hekimlerde bu konuda bilinçlendir­mekten hiçbir zaman geri durmayacaklardır. Ama ailele­rin kulaktan dolma ve spekülatif haber ve bilgiler ile ço­cuklarının geleceği ile oynaması gerçekten düşünmeye değer bir konudur. İlaç tedavisinin gerekliliği bir çocuk psikiyatristi tarafından kesinleştirildikten sonra ilacın doktor kontrolünde kullanılmasında fayda vardır. Bu ilaç tedavisi elbette ki ömür boyu olmayacaktır bütün ilaçla­rın belli bir kullanım zamanı vardır.

Amerikalı bir araştırmacının yaptığı çalışma sonuçlarına göre çocukluğunda ilaç kullanmış hiperaktif çocukların erişkin olduklarında ilaç tedavisi almayanlara göre daha mutlu oldukları’, iş doyumlarının daha fazla olduğu, mad­de kullanımının daha az olduğu gösterilmiştir.

Hiperaktivite Sendromu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.