Hemoroidleriniz Kıymetlidir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Onları aldırtmadan önce bir kez daha düşününüz!

Çok önemli bir neden olmadıkça göz kapağımızı ya da dudağımızı aldırır mıyız? Elbette hayır. Alındığında ortaya nasıl bir kozmetik felaket çıkacağının bilincinde misiniz? Peki, öyleyse hemoroidlerinizi niye aldırıyorsunuz? Onların kaybının hangi sorunlara yol açacağının farkında mısınız?

Sorunlu ya da sorunsuz hemoroidlerimiz kıymetlidir.

Sorun yaratsalar da hemoroidlerimizin çok önemli işlevleri olduğunu artık biliyoruz. Hemoroidler aslında anal yastıkçıklardır. Anal yastıkçık ise, hem anüsün kuruluğunu kontrol eden hem de onun dışkılama sırasında gevşemesini sağlayan çok özel yapılardır. Tıpkı gözkapağımız, dudaklarımız veya kulaklarımız gibi.

Hemoroid ameliyatı: Kapıdaki tehlike

“Anal yastıkçıklar” kavramıyla birlikte hemoroidlerin cerrahi tedavisinde de önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Geçmiş yıllarda hemoroidlerin ameliyatla çıkarılması çok sık başvurulan bir yöntemdi. Ancak günümüzde hemoroide benzettiğimiz yapıların aslında anal bölgede önemli işlevleri olan anal yastıkçıklar olduğunu biliyoruz. Anal yastıkçıkların kaybı, tıpkı contası çıkarılmış bir muslukta olduğu gibi, istenmeyen sızmalara, kirlenme ve kaşıntıya neden olmaktadır. Anüsün istemli ve istemsiz sfinkter kasları kasıldığında halkanın içinde yer alan anal yastıkçıklar büzüşür ve sızmayı yani kaçırmayı önler. Yepyeni bir musluğun contasını çıkardığımızı varsayalım. Ne kadar sıkarsak sıkalım, musluğun su damlatmasını önleyemeyiz. Hemoroid ameliyatı ile anal yastıkçıkları çıkarırsak, aynı şekilde kaçırmaya yol açarız. Hemoroid dediğimiz yapılar, anal yastıkçıkların şişmiş, venöz kanla dolmuş formlarıdır. Sfinkter halkası zayıflamış bir bireyde, anal sfinkterler ortaya çıkan boşluğu bu venöz genişlemelerle doldurmaktadır. Dolayısıyla bu bireyde hemoroidler çıkarılması değil korunması gereken yapılardır. Onların çıkarılması ise sanılanın tersine yarar değil zarar getirmektedir. Bu nedenle çok özel durumlar olmadıkça hemoroidlerin çıkarılması biçimindeki tedavilerden kaçınmamız gereklidir.

Hemoroidleri, sorun yaratıp yaratmadıklarına göre fizyolojik ve patolojik hemoroidler olarak ayırıyoruz.

Gerçekten de bazı bireylerin ileri boyutlarda hemoroidleri olmasına karşın hiç yakınmaları yoktur. Diğer yandan, küçük ya da büyük, bazı hemoroidlerin sorunlara yol açtığını biliyoruz. Sorunlu hemoroidlere yönelirken öncelikle mevcut sorunlara gerçekten yol açıp açmadığını ortaya koymamız gerekir. Çoğu zaman sorunlar hemoroide bağlı değildir. Ya da sorunlara yol açan etken aynı zamanda hemoroide de neden olmuştur. Sorunlu ya da sorunsuz hemoroidleri bulunan bireyleri muayene ederken, öncelikle başka bir hastalık olup olmadığını ortaya koymalıyız. Çok sayıda rectum kanserli hastamızın, başlangıçta hemoroid düşüncesiyle tanı ve tedavide geciktiklerini biliyoruz. Sorun yaratmayan (fizyolojik) hemoroidleri bulunan bireylere iyi bir beslenme ve tuvalet alışkanlığı dışında başka bir tedavi önermiyoruz.

SamsunCerrahi’de hemoroidlere çok dikkatle yaklaşıyoruz.

Beslenme, tuvalet alışkanlığı gibi yaşama ait ayrıntılardan başlayarak hastalarımızı değerlendiriyor dışkılama yeteneklerini, rektumda takılma, çıkaramama ve ıkınmaya yol açan faktörleri araştırıyoruz. Çoğu hastamızda mevcut olan klinik bulgular, yeterince yönlendirici olmaktadır. Diğer bazı olgularımızda ise altta yatan anorektal bozukluğu açığa çıkarmak için ileri tetkiklere yöneliyoruz.

Anorektal manometri, SamsunCerrahi’de uyguladığımız hassas testlerden biridir.

Anorektal gevşeme, ıkınma ve dışkılama sırasında yaptığımız ölçümler anüsün işlevsel bozukluklarını ortaya koymaktadır. Klinik görünümü hemoroid olsa bile bu testlerin sonucunda hemoroidlerin masum olduğunu ortaya koyduğumuz çok hastamız vardır. Özetle söylemek gerekirse SamsunCerrahi’de öncelikle hemoroidlerinize yol açan anorektal etkenleri bulmayı ve tedavi etmeyi tercih ediyoruz.

Uygunsuz bir hemoroid ameliyatının ikinci önemli sorunu anal darlıktır.

Uygunsuz bir hemoroid ameliyatı sonucu anal yastıkçıkların kaybının yol açtığı bir diğer çok önemli sorun da anal bölgenin genişleyememesi yani darlığıdır.

Anal yastıkçıklar, dışkılama sırasında, tıpkı bir akordeonun körüğü gibi, genişleme ve derlenme işlevi görmektedir. Hemoroid ameliyatı sırasında bu yastıkçıkların çıkarılması, anüsün mekanik işlevlerini bozar. Anüs genişleyemediği için dışkılama zorlaşır, anüste yırtıklar ve ülserler gelişir. Hatta kısmi tıkanma bulguları ortaya çıkar, kabızlık olur. Hemoroid gibi gözükseler de aslında önemli görevleri olan bu anal yastıkçıkları hiçbir zaman tümüyle ortadan kaldırmamalıyız.

Sıradan bir hemoroid ameliyatı şiddetli ağrıya yol açar.

Hemoroid ameliyatı, ağrıya çok duyarlı bir bölgede gerçekleştirildiğinden hastalar ameliyattan sonra şiddetli ağrı duyar ve hastanede kalış süreleri uzun olur. Bu işlemden sonra hastaların iyileşmesi hastane dışında da en az bir aylık bir süreç gerektirmektedir.

Hemoroidlerinizi aldırtmadan da tedavi ettirebilirsiniz.

Anal yastıkçıkların gevşeyip, altlarındaki venöz genişlemelerle birlikte anüsten dışarıya doğru sarkması durumunda, 3. ve 4. evre hemoroidlerden söz ediyoruz demektir. Birinci ve ikinci evre hemoroidlerde cerrahi tedavi zaten başvurulan bir yöntem olmamalıdır. SamsunCerrahi’de erken evre hemoroidlere kurutucu iğne uygulaması (sclerotherapy), kızılötesi ışınla dağlama (infrared coagulation) ve lastik bantla boğma (elastic band ligation) gibi tedavileri uyguluyoruz.

Üçüncü ve dördüncü evre hemoroidlerin tedavisinde stapler hemoroidektomi denilen bir tekniği uyguluyoruz.

Bu yöntemin uygulama prensibi, hem klasik “venöz staz” hem de “anal yastıkçık” kavramlarına uygundur. Bu yöntemle ilk olarak hemoroidi besleyen arteriyal kan akımını azaltıyoruz. Bu değişiklik, hemoroidin sönmesine ve küçülmesine yol açar. Buradaki etki mekanizması, az once değindiğimiz ışınla dağlama ve iğneyle kurutma uygulamalarının etki biçimleriyle aynıdır. Ancak kan akımını azaltmak tek başına, anatomisi bozulmuş ve aşağıya doğru sarkmış bir hemoroidi tedavi etmeye yeterli değildir. Bu aşamada stapler hemoroidektominin çok başarılı bir başka teknik özelliği devreye girer. Aygıtın kullanımı sırasında yerleştirilen bir anal parça ile cihazın sıkıştırılması sırasında anüsü dıştan içeriye doğru sıvazlayan bir çanak parça, birlikte anal yastıkçıkların korunmasını sağlar. Bu uygulama ile anal yastıkçıkların nasıl korunduğunu şöyle bir örneğe benzetebiliriz: Bir paltonun sarkan astarının yukarıya doğru çekilmesi ve fazlalığının yukarıda görünmeyen bir yerde dikilmesi. Stapler hemoroidektomi’de, sözünü ettiğimiz çok kıymetli dokuları, yani anal yastıkçıkları, anüs içinde yukarıya doğru sıvazlıyor, daha sonra yastıkçıkların bitiminden daha yukarıda ortaya çıkan rektal mukoza bolluğunu bir şerit halinde çıkarıyoruz. Anüsten 3-6 cm yukarıda çıkarılan rektum mukozası şeridi, anal yastıkçık gibi bir göreve sahip değildir ve ağrısızdır. Bu durum göz kapağı yerine alından bir deri parçası çıkarmaya benzetilebilir.

SamsunCerrahi’de tüm hemoroid tedavilerimizi, anal yastıkçık ve hemoroidin çok önemli dokular olduğu prensibi doğrultusunda yürütüyoruz.

Bu nedenle stapler hemoroidektomi tekniğini, çıktığı ilk günden beri benimsedik ve uyguluyoruz. Klinik deneyimimize dayanarak stapler hemoroidektomi ile hastalarımıza kazandırdığımız yararları şöyle sıralayabiliriz:

1. Anal yastıkçıklar korunur. Anüsün işlevsel bütünlüğü bozulmaz.

2. Anüs anatomisi düzeltilir. Anal yastıkçıkları taşıyan anoderm ve rektum mukozası orijinal yerine çekilir ve fikse edilir.

3. Venöz pakelerin sönmesi sağlanır. Damarsal bağlantılar kesildiğinden hemoroid pakeleri söner ve hemoroidin hacmi ve evresi küçülür. İlk iki maddeyi destekleyen bir etki yaratır.

4. Anoplasti sağlanır. Anüsün çirkin görünümü yanı sıra sorunlara yol açan biçimi normale döndürülür.

5. Ağrısız bir ameliyattır. Ameliyattan sonra hastalar kendilerini çok iyi hisseder.

6. Hızla taburcu olurlar. Çalışmamızda ortalama yatış süresi iki günden kısadır.

6. Hızla normal yaşantılarına dönerler. Hastalar genellikle 3-4. günde normal günlük aktivitelerine başlar. Birinci hafta sonunda iş yaşamlarına dönerler.

7. Büyük rahatlık yaşarlar. Anal ıslaklık, kaşıntı, kirlenme ve kanama gibi perine bulguları ile ıkınma, çok bekleme ve yapamama gibi dışkılama yakınmalarının tamama yakını ortadan kalkar.

Stapler hemoroidektomi uygulamalarımızdan sonra ortaya çıkan sorunlar oldukça azdır.

Klasik hemoroid ameliyatından sonra görülen şikayetlere oranla çok önemsizdir. Ameliyattan sonra ilk gece hastalarımızın %13’ünde idrar tutukluğu gelişmiş ve idrar sondası takmamız gerekmiştir. Bu sorun genellikle ertesi gün kendiliğinden yok olmaktadır. Hastalarımızın %10’unda hafif kanama olmuş, ancak hemen hepsi ikinci günde kendiliğinden durmuştur. Bu güne değin kanama nedeniyle yalnızca bir hastamızı yeniden ameliyata almak zorunda kaldık. Uzun vadede hastalarımızın bildirdikleri tek sorun, anal bölgede ele gelen fazlalıkların hepsinin kaybolmamış olmasıdır. Böyle düşünen olgularımızın oranı %11’dir. Arzu eden birkaç olgumuzda, sönerek basit deri katlantılarına dönüşmüş bulunan bu fazlalıkları, lokal anestezi altında yaptığımız küçük işlemlerle çıkardık.

Daha geniş bilgi için bize yazınız veya bizden görüşme talep ediniz.

Prof.Dr. Zafer Malazgirt

SamsunCerrahi, Samsun


Ekip

Bu yazının hazırlanmasında emeği geçen ve sunduğumuz hizmetin en üst düzeyde gerçekleşmesine katkı sağlayan aşağıda adları yazılı SamsunCerrahi ekibine teşekkür ederim.

Songül Bilgin

Elif Yaman

M.Seda Uzkibar

Kaynaklar

  • Ambrose NS, Hares MM, Alexander-Williams J, Keighley MR: Prospective randomised comparison of photocoagulation and rubber band ligation in treatment of haemorrhoids Br Med J 30:1389-1391,1983.
  • Johanson JF, Rimm A: Optimal nonsurgical treatment of hemorrhoids: a comparative analysis of infrared coagulation, rubber band ligation, and injection sclerotherapy. Am J Gastroenterol 87:1600-1606,1992.
  • MacRae HM, McLeod RS: Comparison of hemorrhoidal treatment modalities. A meta-analysis. Dis Colon Rectum 38:687-694,1995.
  • Malazgirt Z: Kolon, rektum ve anüs. Özkan K, Özen N, Malazgirt Z (ed): Genel Cerrahi 1.baskı, Hacettepe Taş Kitapçılık s:327-382,1996.
  • Pernice LM, Bartalucci B, Bencini L, Borri A, Catarzi S, Kröning K. Early and late (ten years) experience with circular stapler hemorrhoidectomy. Dis Colon Rectum 44:836-841,2001.
  • Mehigan BJ, Monson JRT, Hartley JE. Stapling procedure for haemorrhoids versus Milligan-Morgan haemorrhoidectomy: randomised controlled trial. Lancet 355:782-785,2000.
  • Shalaby R, Desoky A. Randomized clinical trial of stapled versus Milligan –Morgan haemorrhoidectomy. Br.J.Surg 88:1049-1053,2001.
  • Malazgirt Z, et al: Our treatment results with stapler hemorrhoidectomy (PPH). Presented at Turkish National Congress of Colorectal Surgery, Antalya, 2001.

Hemoroidleriniz Kıymetlidir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.